Tisk

Organizace veřejné správy

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění struktury ústřední státní správy v ČR, poukázat na úlohu vlády při koordinaci výkonu státní správy, rozebrat strukturu resortů (i s přihlédnutím k historickému vývoji a k možnostem de lege ferenda) a upozornit na existenci dalších ústředních orgánů kromě vlády a ministerstev. Zdůraznění významu územní samosprávy v moderním demokratickém státě, poukázat na její ústavně právní aspekty a podrobněji rozebrat samosprávu obecní, a to především z hlediska jejího organizačního zabezpečení. Vysvětlit vztah a vzájemné vazby mezi orgány obce a způsob jejich obsazování, stejně jako dělbu úkolů v oblasti samostatné působnosti. Nastínit cestu, vedoucí v devadesátých letech k vytvoření krajské samosprávy v současné podobě, s poukazem na její historické kořeny. Charakterizovat vyšší územně správní celky a vysvětlit jejich vztah k obcím na straně jedné a státu na straně druhé. Provést přehled orgánů kraje a způsob jejich obsazování, stejně jako dělbu úkolů v oblasti samostatné působnosti. Upozornit, že oproti rozšířeným představám se struktura české veřejné správy nevyčerpává jen státní správou a územní samosprávou, ale že existují i další její typy. Vedle státu, obcí a krajů existují i další subjekty správy, z nichž nejdůležitější jsou patrně další veřejnoprávní korporace, organizované na jiném než územním principu. Výklad je zaměřen na profesní komory a veřejné vysoké školy.

Obsah modulu:

Pozornost bude v rámci modulu věnována zejména následujícím tématům: rozdíl mezi správou a vládou jako dvěma typy činností vykonávaných orgány veřejné moci, vláda a její úloha ve výkonu státní správy, ústavní mechanismy vytváření vlády v politickém systému ČR, úloha vlády v legislativním procesu a její vlastní normotvorná činnost, koordinace státní správy vykonávaná vládou, struktura resortů v ČR a její historický vývoj, vnitřní organizace ministerstev, úloha ministrů a jejich náměstků, stručný přehled orgánů jednotlivými ministerstvy řízených, ústřední správní orgány stojící na úrovni ministerstev a jejich vztah k vládě, ústřední správní orgány podřízené ministerstvům a jejich činnost (zejména inspekční), postavení prezidenta a ombudsmana jako orgánů veřejné moci sui generis, pojem obec a jeho historické pozadí, tradice české obecní samosprávy, druhy obcí s ohledem na jejich status a rozsah působnosti, základní atributy obce: občané, území, majetek, zastupitelstvo, jeho volení a úloha při výkonu samostatné působnosti, rada obce a starosta, úkoly obecních úřadů v samostatné a přenesené působnosti, jejich organizace, úloha tajemníka, pomocné orgány orgánů obce, základní informace o místním referendu a možnostech jeho využití, správa statutárních měst, dozor nad činností obcí, české kraje v minulosti, vztah mezi kraji jako územně správními celky a kraji ve smyslu zákona o územním členění státu, základní atributy kraje: občané, území, majetek, zastupitelstvo, jeho volení a úloha při výkonu samostatné působnosti, rada kraje a hejtman, organizace a úkoly krajských úřadů, úloha krajského úřadu při poskytování pomoci obcím, kraje a tzv. regiony soudržnosti, dozor nad činností krajů, profesní komory jako veřejnoprávní korporace a jejich kořeny, demokratická povaha komor, typologie orgánů profesních komor a jejich vzájemných vztahů, komory nevykonávající samosprávu, veřejné vysoké školy jako právnické osoby, akademická obec a její orgány, normativní a individuální akty zájmové samosprávy.

Garant modulu:

Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.

Je autorem cca dvou set odborných studií, učebnic a vědeckých monografií z oboru kulturních, hospodářských, právních a církevních dějin, teorie práva a veřejné správy, publikovaných v řadě časopisů v ČR a v zahraničí, autor a spoluautor středoškolských a vysokoškolských učebnic a učebních textů. Přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X