Tisk

Péče o dokumenty, archivní a spisová služba

Obecně o modulu:

Péče o dokumenty patří mezi nezbytné úkony současné administrativy. Potřeba její znalosti se nevyhne ani vedoucím pracovníkům, kteří zodpovídají za chod svých pracovišť. Vytvořením nebo převzetím dokumentu začíná zákonná povinnost každého vydavatele či příjemce dokumentu k evidování, ukládání do spisovny, umožnění archivního výběru a nakonec předání k archivaci územně či odborně příslušnému archivu. Dopad povinností daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů v platném znění se výrazně rozšířil zavedením povinného systému elektronické spisové služby a plánovaným ukládáním elektronických dokumentů v Národním digitálním archivu.

Cíl modulu

Cílem modulu Péče o dokumenty, archivní a spisová služba je seznámení s principy vyhotovování a uchovávání dokumentů (užívání razítek, formy podpisů, hodnota originálu a  stejnopisu, nakládání s kopiemi, konverze elektronických dokumentů, digitalizace, zakládání dokumentů), s pravidly oběhu písemností od jejich přijetí po vyřazení a s požadavky na vydávání skartačního řádu a spisového plánu, který je povinným vnitřním předpisem většiny institucí veřejné správy.

Předmět (modul) je zaměřen zejména na proces nakládání s dokumenty a pravidla jejich vyhotovování, oběhu a ukládání.  Tyto činnosti jsou v kompetenci tzv. spisové služby, která je v menším či větším rozsahu vedena v každé instituci. V souvislosti s elektronickým úřadováním, které se v ČR zejména díky povinnosti využívání datových schránek stalo pro většinu institucí samozřejmostí, je pozornost věnována také současným projektům elektronické spisové služby, jejíž povinnost je pro řadu institucí zakotvena v zákoně č. 499/2004 Sb. , který byl zásadně novelizován zákonem 167/2012 s platností od 1.7.2012 (plné znění viz zákon č. 329/2012 Sb.) a vyhláškou č. 259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby s platností od 1.8.2012, která  nahradila vyhlášku č. 191/2009 Sb.

Obsah modulu:

V rámci modulu je výklad členěn na tři části – péči o dokumenty, spisovou službu a archivní službu, tj. archivování dokumentů v příslušných archivech a možnosti jejich využívání. Péčí o dokumenty se rozumí řádné nakládání s dokumentem již od jeho vzniku, včetně jeho formální stánky, jako je správné užívání razítek a podpisů, označování příloh, přes ukládání kopií, uvádění skartačních znaků, až po jeho správné ukládání. 

Spisová a archivní služba jsou činnosti, zahrnující manipulaci s dokumenty od jejich převzetí či pořízení, do jejich vyřazení a následnou archivaci  nebo zničení. Spisová služba obnáší zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, případně jeho právních předchůdců, zahrnuje jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, distribuci, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Spisovou službou se rozumí nejen kompletní manipulace s příchozími i vydanými dokumenty, ale pojem zahrnuje také veškeré související procesy, včetně legislativy.

Garant modulu:

Mgr. Jana Poddaná Ph.D.
Dvacetiletá zkušenost ve vedoucích pozicích ve stání správě, působila jako ředitelka Archivu bezpečnostních složek v Praze a SOkA v Pardubicích. Absolvovala magisterské a doktorandské studium na MU v Brně, státní zkouška z dějin správy. Zaměřuje se na dějiny správy a územní vývoj.

Lektorská a publikační činnost, členství v poradních orgánech a redakčních radách, spolupráce s VŠ. Znalost teorie i praxe v oblasti e-governmentu. Členství v profesních sdruženích.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X