Tisk

Pracovní právo

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámení se základními zásadami a principy pracovněprávních vztahů, posuzování závislé práce, osvojení základních vědomostí v otázkách vzniku, zániku a změn pracovněprávních vztahů, základních povinností zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, otázkách odměňování, rovného postavení zaměstnanců a rovného zacházení se zaměstnanci, zvyšování odborné úrovně a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; hlavním cílem modulu je  prohlubování právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. V rámci tohoto modulu bude věnována pozornost základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi, modul seznámí studenty s případovými studiemi při řešení problémů z oblasti pracovního práva. Modul se zaměří na seznámení s nejčastějšími případy z praxe s cílem přisvojení efektivních řešení pracovněprávních vztahů. Stranou nezůstanou ani základní informace ohledně nově přijatých legislativních změn v oblasti pracovního práva, zejména v rámci koncepční novely  zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

Obsah modulu:

V rámci studijního programu se zaměříme zejména na problémy a aplikaci jejich řešení: rovné zacházení, zákaz diskriminace, důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, právní úkony, vztah občanského zákoníku k zákoníku práce a aplikace občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, postup před vznikem pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a vzdání se tohoto místa, souběh pracovního poměru a výkonu funkce statuárního orgánu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, náhrady poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, cestovní náhrady při pracovní cestě, náhrady při přeložení, cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě, náhrady při výkonu  práce v zahraničí, péče o zaměstnance, pracovní podmínky zaměstnanců, stravování zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, předcházení škodám, působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích, v jednání za zaměstnance a informování a projednání, doručování v pracovněprávních vztazích, flexibilita zaměstnání, zaměstnanost, státní politika zaměstnanosti, úřady práce a evidence uchazečů o zaměstnání, inspekce práce, přestupky a správní delikty v oblasti pracovněprávních předpisů.

Garant modulu:

JUDr. Ladislav Jouza
Advokát a rozhodce pracovních sporů. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly uvedeným ministerstvem zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. Je autorem řady odborných publikací a komentářů k zákoníku práce, k zákonu o zaměstnanosti a k zákonům o mzdě a platu, a několika metodických publikací z oboru pracovního práva, určených mzdovým účetním, personalistům, bezpečnostním technikům i vedoucím zaměstnancům. V současné době je jedním z mála expertů na dopady nového občanského zákoníku do oblasti pracovního práva pod 1. 1. 2014 a tuto problematiku přednáší pro Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a další vzdělávací instituce.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X