Tisk

Řádná správa podniku

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se zásadami a úskalími správy podniku a to jak po stránce faktické tak po stránce právní. Obchodní zákoník vymezuje do několika důležitých ustanovení hlavy první a hlavy druhé pojem péče řádného hospodáře. Obchodní korporace jsou jako právnické osoby samostatnými subjekty práv a povinností disponující vlastním majetkem a vůlí, které ovšem nemohou jednat jinak než svými statutárními orgány. Jejich faktický osud je tedy v rukou fyzických osob, které jejím jménem jednají. Tato právní konstrukce vyžaduje zvýšenou míru pozornosti na právní regulaci vztahu společnosti a osoby jejím jménem jednající.

V modulu bude pracováno se současnou judikaturou Nejvyššího soudu České republiky posledních několika let. A samozřejmě předmět neopomene reagovat na účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, s odkazem na občanský soudní řád, exekuční řád, insolvenční zákon, zákon o rozhodčím řízení. Na závěr budou popsány důsledky, které by mohlo případné porušení péče řádného hospodáře pro funkcionáře obchodních společností.

Obsah modulu:

Vymezení podstaty majetku a jmění (objasnění pojmů – majetek, jmění, věc, obchodní závod, pohledávka, dluh), Správa majetku korporace, Co znamená správa podniku z pohledu statutárního orgánu, manažera, insolvenčního správce, likvidátora, Rozbor „jednání s péčí řádného hospodáře“ a „pravidlo podnikatelského úsudku“. Povinnost informovat o střetu zájmu, řešení selfdealingu. Vymezení pojmů dle stávající právní úpravy, srovnání se změnami v souvislosti s novým občanským zákoníkem, zákonem o korporacích. Příslušná judikatura, Rozbor „jednání s odbornou péčí“ (ze zákona, na základě mandátní smlouvy), Uplatnění práv a povinností ve vztahu k věřitelům, dlužníkům (postoupení pohledávek, uplatnění pohledávek u soudu, či v rámci rozhodčího řízení, následný výkon práva, povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, likvidace), Správa majetku (vlastního a cizího) - Podstata majetku a jmění,

Správa majetku vlastníkem – držitelem (vymezení pojmů, ochrana, práva a povinnosti),

Správa cizího majetku (obecná pravidla, pojmy prostá a plná správa, práva a povinnosti správce, pojem obezřetná investice), Dobrovolné přenechání správy jinému a možnosti kontroly vlastníkem (vymezení pojmů výprosa, výpůjčka, zápůjčka), Nutný výkon správy cizího majetku, Trestné činy ke správě cizího majetku, současná judikatura a Řádné vedení účetnictví.

Garant modulu:

JUDr.PhDr. Zdeňka Beranová
Po studiu nastoupila jako podniková právnička Stavebního bytového družstva Prahy 5. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů, vymáhání pohledávek a dlužného nájemného. Zhruba po pěti letech přešla na právní oddělení centrály Českomoravské záruční a rozvojové banky v Praze, kde se věnovala správě nemovitostí a úvěrové politice. Od spojení obou komor, tj. od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi.

Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní - ex offo, bytové a pracovní právo. Je zkušený správce konkursní podstaty a likvidátor a rozhodce při Asociaci leasingových společností, rozhodce společnosti HONESTA. Pracuje řadu let v kontrolní komisi SBD Praha 5.  Též vyučuje občanské právo a obchodní právo.

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X