Tisk

Řízení výkonu

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s klíčovým pojmem moderní personalistiky, které řízení pracovního výkonu zaměstnanců reprezentuje. Pracovní výkon zaměstnanců je těžištěm a hlavním smyslem personální práce. Je to logické, neboť organizace zaměstnávají pracovníky právě proto, aby odváděli žádoucí pracovní výkon, který je v souladu se strategickými nebo krátkodobými cíli organizace. Do řízení pracovního výkonu se soustřeďuje řada personálních činností. Zde je vysvětlován především proces hodnocení zaměstnanců, který je pojímán jako hlavní personalistický nástroj řízení jejich pracovního výkonu.

Obsah modulu:

Odborná a personální dimenze práce managementu, Pracovní výkon a pracovní výkonnost zaměstnance a organizace, Determinanty pracovního výkonu, Chování pracovníka – jednota pracovního a sociálního chování, Vliv pracovních podmínek na pracovní výkon, Vliv rovnováhy pracovních a mimopracovních podmínek na pracovní výkon, Aplikace rovných příležitostí – faktor úrovně pracovního výkonu, Osobnostní charakteristiky ovlivňující žádoucí pracovní výkon, Rozbor motivačních faktorů ovlivňujících zaměstnance,  Náležitosti dohody (smlouvy) o pracovním výkonu a rozvoji zaměstnance,  Rozbor systému řízení podle cílů (SMART),  Předpoklady a vlastnosti vedoucího pracovníka k úspěšnému řízení pracovního výkonu podřízených,  Měřítka a ukazatele pracovního výkonu,  Řízení pracovního výkonu v průběhu sledovaného období (formální a neformální principy),  Hodnocení pracovního výkonu na konci sledovaného období,  Rozbor systému hodnocení zaměstnanců v konkrétní organizaci,  Rozbor vybraných metod hodnocení (MBO, podle norem, na základě    stupnice),  Výhody a nevýhody hodnocení v systému 360-ti stupňové zpětné vazby,  Metodika hodnotícího rozhovoru,  Postup zavádění koncepce řízení pracovního výkonu,  Individuální téma – na základě domluvy s lektorem.

Garant modulu:

Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Pracuje na katedře personalistiky VŠE Praha. Ve svém odborném zaměření v oblasti řízení lidských zdrojů se specializuje zejména na otázky personálního a sociální rozvoje pracovníků a managementu a na řízení pracovního výkonu zaměstnanců.

Svoji teoretickou práci opírá o řadu zkušeností z praxe. Pracoval na  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, na Správě služeb zaměstnanosti, kde se zabýval analýzou trhu práce a aktivní politikou zaměstnanosti, v Československé obchodní bance jako metodik útvaru řízení lidských zdrojů a ve švýcarské poradenské organizaci Synergo Suisse CZ  jako senior consultant pro oblast personalistiky a zprostředkování investic pro zahraniční investory.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X