Tisk

Soudní a rozhodčí řízení

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti civilního procesu, a to jak sporného nalézacího, tak exekučního řízení, důraz je při výkladu kladen na připomenutí hlavních institutů civilního procesu a jeho platné právní úpravy. Cílem tohoto modulu je objasnění recentní právní úpravy rozhodčího řízení v České republice, jakož i některých mezinárodně právních souvislostí, a to zejména otázka arbitrability sporu, náležitostí rozhodčí smlouvy, otázky související s právním postavením stálých rozhodčích soudů, obecných rozhodců a arbitrážních center, formy a náležitosti rozhodnutí v rozhodčím řízení, dále pak zákonná a autonomní úprava pravidel podle kterých se ve sporu postupuje, právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu, včetně ustanovení na ochranu spotřebitele. Výsledkem bude syntéza vztahu mezi soudním a rozhodčím řízení, zejména pak osvětlení pomocné a kontrolní funkce soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení.

Obsah modulu:

Pozornost bude věnována následujícím problémům: prameny civilního práva, působnost civilně procesních norem, jakým způsobem je upraven ústavní rámec soudnictví v ČR, jakým způsobem je vymezen ústavně zaručený princip nezávislosti soudce, jak je v českém ústavním pořádku upraveno právo na spravedlivý proces, jaké jsou další principy soudnictví zakotvené přímo na ústavní úrovni, pojem civilního procesu, jeho druhy a civilněprocesní právo, pojem základních principů civilního procesu, subjekty řízení a osoby zúčastněné na řízení, soudy jako procesní subjekty, procesněprávní vztah, organizace soudů, příslušnost soudů, soudci a jejich postavení, účastníci řízení – pojem, znaky a předpoklady účastenství, účastníci sporného řízení (strany sporu), procesní úkony – pojem, procesní úkony soudu, procesní úkony účastníků, procesněprávní lhůty, žaloba a žalobní právo, občanskoprávní (civilní) žaloba, žaloba jako procesní úkon, druhy žalob, spojování žalobních nároků (objektivní kumulace), skupinová (kolektivní) žaloba, procesní podmínky atp.

Pozornost bude dále věnována  následujícím problémům: podmínky rozhodčího řízení, rozhodčí smlouva, arbitrabilita sporu, subjekty a účastníci rozhodčího řízení, ekonomické aspekty arbitráží, právní status rozhodce v rozhodčím řízení, právní postavení a úloha rozhodce při vedení sporu, význam rozhodčích doložek a rozhodčích smluv pro rozhodčí řízení, pravidla řízení a jejich autonomní úprava, stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra, předmět sporů před rozhodci a stálými rozhodčími soudy, seznamy rozhodců a jejich význam, rozhodčí nález a usnesení, právní úprava právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu, exekuce rozhodčího nálezu, zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem, komunitární aspekty a legislativní trendy rozhodčího řízení, zahraniční právní úpravy rozhodčích řízení, pravidla UNCITRAL.

Garant modulu:

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA se specializuje na obchodní právo, insolvenční právo a na právo rozhodčího řízení. Je činný jako lektor přednášek zejména z oblasti práva rozhodčího řízení. V letech 1999 až 2004 působil ve státní správě, v letech 2004-2006 zastával funkci interního auditora obchodníka s cennými papíry. V letech 2003-2012 působil jako vysokoškolský pedagog na několika českých vysokých školách, kde vyučoval obchodní a občanské právo, civilní proces a arbitráže. Advokacii vykonává od roku 2003 a od téže doby se věnuje oblasti rozhodčího řízení. Od roku 2005 je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde se mj. v rámci vzdělávacích programů MBA a LL.M. věnuje též přednáškové činnosti, a od roku je 2009 rozhodcem Rozhodčího soudu při IAL SE. Jeho publikační činnost zahrnuje přes sto odborných článků v právních časopisech i na webových právních portálech. Vyjadřuje se rovněž k aktuálním kauzám pro média, např. pro Českou televizi, je též mj. autorem Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení (LINDE 2012) a jedním z předních odborníků na tuto oblast v České republice.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X