Tisk

Státověda

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je představit státovědu jako nauku o státě. Státověda nezkoumá stát izolovaně, ale z různých úhlů pohledu a za použití rozmanitých metod. Představuje tak vědní obor zkoumající stát v nejširších souvislostech. Předmět zájmu tohoto vědního oboru tak představuje rovněž tvorba veřejné moci a práva. Státověda tvoří základní výchozí rámec pro studium všech veřejnoprávních oborů. Zejména to platí o ústavním právu, se kterým bezprostředně souvisí, a dále o správním právu a finančním právu (včetně dalších právních oborů, které se ze správního práva oddělily), procesním právu (civilním, trestním i správním), mezinárodním právu veřejném a evropském právu. Vzájemný vztah státovědy a těchto právních oborů se však neomezuje jen na toto, ale státověda zpětně z těchto právních oborů získává poznatky. V tomto ohledu státověda souvisí rovněž s teorií práva a také neprávními obory jako filozofií, sociologií, historií, politologií, politickou geografií, ekonomií a dalšími společensko-vědními obory.

Obsah modulu:

Studenti budou během kurzu seznámeni s předmětem státověda jako právně-vědní disciplínou a porozumět by měli zejména následujícím okruhům: co je to stát, jaké existují teorie vzniku státu,  jak stát zaniká, jak je stát definován, z jakých prvků se stát skládá, jaké plní stát funkce, jaký je vztah státu a společnosti, co je to suverenita státu, jaký je význam ústavy pro soudobý právní stát, jaké známe druhy ústav, jaké mají ústavy funkce, jaká je jejich forma a jaký jejich obsah, jaká existuje hierarchie pramenů práva, co je to právní stát, co je to demokratický stát, jaké jsou nedemokratické státy, jaký význam má pro pojetí suverenity státu členství státu v mezinárodních organizacích a nadnárodních uskupeních, jaký je vztah Evropské unie a členských států, jaké jsou principy dělby moci, jaký se vymezuje veřejná moc a státní moc, co je to kompetence a co pravomoc, působnost, příslušnost, jakou formou projevuje lid svou vůli, jaké existují organizační principy státu, jaké existují formy státu, čím se od sebe odlišují unitární státy a federativní státy, jaký je rozdíl mezi moderní federací a federací sovětského (socialistického) typu, jaké existují formy vlády, jaké postavení má jednotlivec v soudobém státě, co jsou a jaký význam mají základní práva a svobody,  jak se projevuje soudobá koncepce lidských práv na formách vlády a formách soudobého státu, jaký je vztah státu k vlastním občanů a jaký je vztah k cizincům, jakým způsobem se tvoří právo v soudobém státě, jaké postavení má v procesu tvorby práva parlament, jak se na tvorbě práva podílejí jiné orgány, jaké je právní postavení parlamentu, jaké je postavení hlavy státu v monarchii a jaké v republice, jaký význam má ústavní postavení hlavy státu pro určení formy vlády ve státě, jaký je vztah hlavy státu s parlamentem a jaký s vládou v jednotlivých formách vlády, jaké existují principy organizace výkonné moci, co je to veřejná správa, co je to státní správa, jaký význam má pro demokratický a právní stát samospráva, jaké existují druhy samosprávy, jaké jsou znaky a zásady organizace soudnictví, jaké druhy soudnictví známe, jaké existují prostředky kontroly výkonu veřejné moci, jaký je význam voleb pro soudobý demokratický stát, jaké existují volební systémy.

Garant modulu:

Mgr. David Kryska, Ph.D.
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2009. Od tohoto roku byl na téže fakultě doktorandem na Katedře správního práva a správní vědy, kde od roku 2012 působí jako asistent/odborný asistent. Doktorský studijní program absolvoval v roce 2013. Pracoval jako právní poradce v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a v legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti, kde se podílel na přípravě změn právní úpravy správního soudnictví. V současné době pracuje také pro Kancelář veřejného ochránce práv. Je rovněž členem Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Externě přednáší také na jiných vysokých školách, od roku 2014 je rovněž lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.. Odborně se zabývá problematikou správního soudnictví a správního řízení, dále pak azylovým a cizineckým právem.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 88.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 1. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 24. 1. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X