Tisk

Studie a komentáře - 2010

 • 1/2010
  Poznámka k závaznosti rozhodčí smlouvy uzavřené jedním z manželů
 • 2/2010
  Přezkum věcné správnosti rozhodčího nálezu soudem
 • 3/2010
  Několik poznámek ke konkurenci soudcovského zástavního práva a zajišťovacího převodu vlastnického práva
 • 4/2010
  Neplatnost rozhodčí smlouvy arbitrážního centra aneb konec (Pod-vodníků?) rozhodců ad hoc v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?
 • 5/2010
  Ještě jednou k postavení stálých rozhodčích soudů v České republice
 • 6/2010
  Soudní přezkum aktů prezidenta republiky
 • 7/2010
  Ústavě z roku 1920 by letos bylo devadesát let I.
 • 8/2010
  Soudní poplatek za zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností
 • 9/2010
  Veřejný zájem a zásady v § 2 odst. 4 správního řádu
 • 10/2010
  Výše smluvní pokuty ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu ČR
 • 11/2010
  Pojďme proti mýtům aneb K otázce povahy rozhodčího řízení
 • 12/2010
  Judikatura obecných soudů v otázce uznání dluhu (závazku) a rozhodčí řízení
 • 13/2010
  Konkurence soudního řízení a rozhodčího řízení podle Newyorské úmluvy
 • 14/2010
  Smluvená výše úroků z prodlení
 • 15/2010
  Princip rei iudicata ve světle příkladu z aplikační praxe rejstříkového soudu
 • 16/2010
  K novele zákona o obecně prospěšných společnostech
 • 17/2010
  Ústavě z roku 1920 by letos bylo devadesát let II.
 • 18/2010
  Osud pohledávky zajištěné soudcovským zástavním právem v konkursu
 • 19/2010
  K retroaktivitě judikatury aneb modelový příklad judikátu Vrchního soudu v Praze týkající rozhodčího
 • 20/2010
  Absence ústního jednání jako zrušovací důvod ve smyslu ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení
 • 21/2010
  Ke změně zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
 • 22/2010
  Několik postřehů k neplatnosti kupní smlouvy podle § 39 občanského zákoníku
 • 23/2010
  Malá poznámka ke kritice zrušení části insolvenčního zákona
 • 24/2010
  Konstituování rozhodčího fóra podle Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži
 • 25/2010
  Masaryk vs Klaus - ústavně-komparativní poznámka
 • 26/2010
  Rozhodčí doložka arbitrážních center
 • 27/2010
  Aplikace důvodů zvláštního zřetele hodných podle ustanovení § 150 o.s.ř. v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
 • 28/2010
  Usnesení soudu a jejich podepisování
 • 29/2010
  Hayekovo myšlení ve světle současné hypertrofie legislativy
 • 30/2010
  Rozhodci a jejich činnost de lege ferenda
 • 31/2010
  Povinnost osobního výkonu funkce obchodního zástupce
 • 32/2010
  Legalita a legitimita dvou exekučních titulů při zajištění směnkou
800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.



 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X