Tisk

Teorie dělby moci

Cíl modulu:

Cílem výuky v modulu je seznámení studentů s koncepcí dělby moci v ústavním systému České republiky a dále roli a některé praktické projevy této doktríny v politickém systému České republiky. Předpokládá to zabývat se obecně historií tohoto pojmu – tedy jeho vznikem, vývojem, atributy, které s ním souvisejí, popřípadě některými jeho zvláštními mutacemi, poté přejít k popisu konkrétního provedení koncepce dělby moci a jejích znaků v platné a účinné Ústavě České republiky.

V návaznosti na to výuka v modulu ukazuje některé praktické projevy této ústavně normované doktríny v reálném politickém systému České republiky. Výuka se tedy zabývá zakotvením teorie dělby moci v české ústavě jednak z formálně-právního hlediska, čímž alespoň částečně vymezuje žádoucí, právem předpokládaný stav, a jednak průběžně poukazuje na několik reálných politických událostí nebo fenoménů, které se dělby moci dotkly nebo dotýkají. To umožňuje zhodnotit, jak je ústavní koncepce dělby moci naplňována (případně nenaplňována) a do jaké míry se tedy odlišuje stav faktický od stavu právem předpokládaného, což je z hlediska politologického významné.

Důležitost i aktuálnost tématu dále potvrzují především úzké propojení mezi pojmem ústavnosti a pojmem dělby moci v tom směru, že dělba moci tvoří jádro ústavy, jakož i soudobé dění na české politické scéně a s tím související orientace na tuto oblast v odborné literatuře.

Obsah modulu:

Pojem „dělba moci“ a jeho historie, historický vývoj pojmu „dělba moci“, pojetí a koncepce dělby moci, systém dělby moci (nezávislost a rovnováha mocí), oddělenost, samostatnost, nezávislost mocí, rovnováha mocí a vzájemné brzdy, dělba moci a parlamentarismus, teorie jednoty moci, ústavní systém České republiky a dělba moci, Parlament České republiky (zákonodárná moc), složení Parlamentu, působnost komor, prezident a vláda ČR (výkonná moc), postavení prezidenta republiky, vláda ČR, postavení vlády v soustavě státních orgánů, soudy (soudní moc), postavení soudů v soustavě státních orgánů, Ústavní soud ČR, obecné soudy.

Garant modulu:

Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.

Je autorem cca dvou set odborných studií, učebnic a vědeckých monografií z oboru kulturních, hospodářských, právních a církevních dějin, teorie práva a veřejné správy, publikovaných v řadě časopisů v ČR a v zahraničí, autor a spoluautor středoškolských a vysokoškolských učebnic a učebních textů. Přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách.

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X