Tisk

Teorie práva

Cíl modulu:

Cílem výuky v modulu je seznámení studentů s definicemi a pojmy, které se objevují v teorii státu a práva. Studium základů všech právních odvětví se neobejde bez alespoň orientačních znalostí obecných pojmů státovědy a právovědy, jakož i o procesu aplikace a uskutečňování práva. Teorie práva v tomto pojetí není specifická disciplina, nýbrž metodický a metodologický úvod do právní vědy.

Výuka v modulu představuje podstatné znaky pojmu práva, státu, pramenů práva, právní normy, výkladu a realizace práva, právních vztahů, zákonnosti a právní odpovědnosti, ale také přibližuje některé aspekty vývoje práva. Výuka v předmětu by měla přispět k naplnění následujících výstupů studia (learning outcomes) tak, aby posluchač po absolvování studia získal solidní přehled o zákonitostech vytváření soukromoprávních a veřejnoprávních institutů v ČR a EU, zvládnul návazné studium dílčích právních disciplin, uměl rozlišovat podstatné pojmy od podrobností, uplatnil získané znalosti v rámci jednoduššího rozhodování v situacích s právními prvky, realizoval efektivní ústní a psanou právní komunikaci, zvládl praktické návyky spojené s „vyhledáváním“ v judikatuře, novelizacích, legislativě apod.

Obsah modulu:  

Právo jako mnohovýznamový pojem, prameny práva, postavení obyčeje v právním řádu ČR, forma práva, právotvorba, původní právotvorba, lokální právotvorba, publikace lokálních norem, platnost, účinnost, normativní právní akt, forma, obsah mezinárodní smlouvy, právní obyčeje, soudcovská tvorba práva, tvorba práva, pojem a znaky právních norem, struktura právních norem, druhy právních norem, působnost právních norem, časová působnost, pojem právních vztahů, předpoklady, prvky, právní skutečnosti, právní úkon, platnost, neplatnost, odporovatelnost, subjekty právních vztahů, objekty právních vztahů a obsah právních vztahů, aplikace práva, akty aplikace práva, aplikační proces, pojem - veřejné právo - prameny - odpovědnost a sankce v ústavním právu, ústava, stručná historie, druhy ústav, obsah a forma ústavy - státní správa, samospráva, realizace státní moci - instituty ochrany společnosti a státu, státověda - stát a společnost, charakteristika moci, legitimita, legalita, státní moc a veřejná moc, suverenita státu, státní území a obyvatelstvo, pojem státu a jeho funkce - státní orgány a organizace státu, působnost orgánů státu, jejich postavení, pravomoc státu, druhy a typy státních orgánů, organizace státu - formy vlády, členění, pojem, typy forem vlády - demokracie, její znaky a způsob voleb, význam voleb, referendum - stát a občan, složky státu, státní občanství, nabývání, pozbývání občanství, postavení cizinců, azyl - parlament, struktura, zřízení, složení, pravomoc - hlava státu - vláda - další ochrana práva, soudy státní zastupitelství, ombudsman, advokacie, notářství, aplikace práva podle analogie, mezery v právu, interpretace práva, akty interpretace, právní odpovědnost, pojem funkce, porušení povinnosti a následky, prvky zaviněného, porušení povinnosti, efektivnost práva, zákonnost, záruky práva, problém právní jistoty, zrušení nezákonných právních aktů a neplatnost úkonů, systém práva a právní odvětví, právo veřejné a soukromé, normativní právní akty, jejich klasifikace, realizace práva, subjektivní a objektivní právo.

Garant modulu:

Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.

Je autorem cca dvou set odborných studií, učebnic a vědeckých monografií z oboru kulturních, hospodářských, právních a církevních dějin, teorie práva a veřejné správy, publikovaných v řadě časopisů v ČR a v zahraničí, autor a spoluautor středoškolských a vysokoškolských učebnic a učebních textů. Přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X