Tisk

Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

Cíl modulu:

Cílem modulu je kvalitní příprava řídících pracovníků pro vedoucí funkci ve školách a školských zařízeních, prohloubení jak teoretických, tak i praktických znalostí a dovedností v klíčové oblasti, kterou je financování školy. Absolventi modulu si tak doplní své pedagogické vzdělání o znalosti a dovednosti z oblasti školské legislativy

Obsah modulu:

Úplný a systemizovaný přehled předpisů nezbytných pro řízení školy, systém práva, práce se Sbírkou zákonů, zásady citace právních předpisů, vnitřní předpisy školy, vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin, práva národnostních a etnických skupin, podmínky vyučování v jiném, než českém jazyce, podmínky a organizace vzdělávání příslušníků národnostních menšin, výjimky v počtech žáků školy a tříd, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, definice speciálních vzdělávacích potřeb, formy a podmínky vzdělávání včetně integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, asistenční služba ve školství, systém poradenství, formy a podmínky vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, povinná školní docházka, různé formy plnění povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky, plnění a splnění povinné školní docházky, předškolní vzdělávání, cíle a postavení předškolního vzdělávání v systému, organizace předškolního vzdělávání, systemizace a použití vzdělávacích programů předškolního vzdělávání, základní vzdělávání, stupně základního vzdělání a způsoby jeho získání, organizace a průběh základního vzdělávání, hodnocení základního vzdělávání, ukončení základního vzdělávání, střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, stupně středního vzdělání, přijímání ke střednímu vzdělávání, organizace a průběh středního vzdělávání, hodnocení středního vzdělávání, ukončení středního vzdělávání, rada a školská rada, správní řízení, zásady správního řízení, použití správního řádu při rozhodování ředitele školy, náležitosti správního rozhodnutí, opravné prostředky ve správním řízení a jejich použití, řešení stížností, obecné přístupy k řešení stížností, stížnosti v oblasti správního řízení, vztah ředitele a České školní inspekce, kompetence ČŠI, hodnocení a kontrola, organizace inspekční činnosti a její výstupy, kontrolní funkce ČŠI, výkon státní kontroly, veřejnoprávní kontroly, finanční kontroly, druhy kontrol a zásady činnosti kontrolních orgánů, rejstřík škol a školských zařízení, matrika, povinná dokumentace škol, zásady vedení školní matriky, pravidla pro zápis do školských rejstříků, poskytování informací, postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tvorba a zpřístupnění základních dokumentů školy: výroční zpráva, vlastní hodnocení školy, školní vzdělávací program, školní a vnitřní řád, ochrana osobních údajů, ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., správa a zpracování osobních údajů, otázka registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Garant modulu:

Mgr. Michaela Burdková
Po pedagogické praxi ve středních školách, kde se zabývala mj. projektovou činností, pracuje až do současnosti ve veřejné a státní správě v oblasti školství. Věnuje se zejména správnímu řízení, metodické a konzultační činnosti v oblasti vzdělávání. Působila v konkurzních komisích pro posuzování uchazečů o funkce ředitele škol a školských zařízení.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X