Tisk

Jaké změny přináší nový občanský zákoník od 1. 1. 2014? – seminář (zejména) pro podnikatele - 14.3.2014

Už víte, že …

již 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který zásadně zasáhne do Vašeho právního života …?

Seminář je určen zejména podnikatelské, manažerské ale i odborné i laické právní veřejnosti, která se chce připravit na vše, co přináší nový občanský zákoník (NOZ), který od 1. ledna 2014 výrazně zasáhl do úpravy soukromoprávních vztahů.

Na tento seminář jste námi srdečně zváni, s ohledem na jeho možnou časovou dotaci a šíři závěru nového občanského zákoníku pak očekávejte spíše než detailní teoretické rozbory jeho jednotlivých institutů a ustanovení základní přehled o tom, co pro Vás – jak osobně, tak podnikatelsky - důležitého nová právní úprava přináší. 

Informace o semináři

Název semináře:Jaké změny přináší nový občanský zákoník od 1. 1. 2014? – seminář (zejména) pro podnikatele
Datum konání semináře:14.3.2014
Čas konání:9:00 - 14:00
Místo konání semináře:Konviktská 24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Cena:2 400,- Kč
 
 

Program semináře

Seminář představí všechny zásadní změny,  které nový občanský zákoník přinese, dotkne se i témat vlivu občanského zákoníku a jeho vztahu k dalším právním odvětvím, jako např. k zákonu o obchodních korporacích, katastrálnímu zákonu, rejstříkovému zákonu, novému zákonu o zvláštních řízeních soudních, novele insolvenčního zákona, o.s.ř. a novele stavebního zákona.

Jak možná víte, smyslem a účelem NOZ je upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu.

Základním obecným „ideovým“ zdrojem rekodifikace je vládní návrh OZ bývalého ČSR z r. 1937. NOZ byl ovlivněn především německý, švýcarským, rakouským a nizozemským občanským zákoníkem.

Důležité však je, jak se nový občanský zákoník promítne do vztahů mezi podnikateli navzájem, jakož i do právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli a konečně i to, co přinese podnikatelům jakožto „lidem“, taktéž vystupujícím v nepřeberném množství komplikovaných právních vztahů, smluv apod. 

Lektor

Mgr. Hana Kuncová

Lektorka Mgr. Hana Kuncová absolvovala vysokoškolské studium v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postupně praktikovala v několika advokátních kancelářích s mezinárodní účastí, a od roku 2002 provozuje samostatnou advokátní praxi.

Vedle své advokátní praxe je publikačně činná, odborné právní příspěvky publikovala např. v časopisech Právo a podnikání, přednáškou činnost vykonává jednak pro Severskou obchodní komoru, Svaz průmyslu a obchodu a další vzdělávací instituce. V rámci vzdělávacích programů Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. k novému občanskému zákoníku přednáší atraktivní téma Jaké změny pro podnikatele přinese nový občanský zákoník od 1. 1. 2014? 

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2400 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

Zpět na semináře

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kalendář seminářů
«
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6

6.12.2017

Právní výbava realitního makléře

Legislativním procesem prochází návrh zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů.  Jeho hlavním smyslem je posílit kvalitu služeb realitních kanceláří, mino jiné i stanovením požadavků na odbornou úroveň realitních makléřů.

Dobrá orientace v souvisejících oblastech, jak práva veřejného, tak práva soukromého, bude nezbytnou podmínkou zprostředkovatelského podnikání na trhu nemovitostí.

Tento seminář si klade za cíl k takové potřebné orientaci přispět. Za tím účelem zájemce provede úskalími pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku, včetně práv k nim, jejich vzniku a obsahu, procesem uzavírání smlouvy (o zprostředkování, o rezervaci, o převodu nemovité věci, jakož i smlouvy o smlouvě budoucí), včetně změn a splnění smlouvy. Stranou nezůstane problematika katastrálního řízení a některé daňové dopady realitních obchodů.Komu je seminář určen

  • Realitním kancelářím a jejich zaměstnancům a spolupracovníkům,
  • Realitním makléřům

Více informací

7

7.12.2017

Promoce 2017

Vážení absolventi, 

dovolujeme si vás touto cestou pozvat ke slavnostní promoci, která se bude konat dne 7. 12. 2017 v čase 14:00  - 16:00 v pražském Rudolfinu v nádherných prostorách Sukovy síně.  

S ohledem na kapacitu Sukovy síně (220 míst) není počet Vašeho doprovodu nijak limitován. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast i účast Vašich rodinných příslušníků, přátel a blízkých.

Společenský oblek je podmínkou.

 

Více informací

8 9 10
11 12

12.12.2017

Stress management a relaxace

V kurzu se naučíte, jak se ubránit syndromu vyhoření a zjistíte, kde máte hledat zdroje energie. Hledání životní harmonie je to nejdůležitější v životě – získat klid a moudrost je smyslem života. Musíte porozumět jak stress vzniká a proč – uvědomit si psychické a fyzické napětí a stresové faktory. Poznáte účinné techniky relaxace, které lze snadno použít v našem každodenním životě…Komu je seminář určen

  • všem manažerům, vedoucím týmů, leaderům
  • každému, kdo trpí stresem
  • každému, kdo chce být zdravý a šťastný

Více informací

13 14 15 16 17
18 19

19.12.2017

Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

Cílem semináře je představení základní judikatury obecných soudů, Nejvyššího soudu a zejména Ústavního soudu ve vztahu k rodinné problematice (opatrovnické spory, řízení ve věcech nezletilých dětí, výživné, styk rodičů s dětmi, střídavá péče, zákaz styku, rozhodování rodičů o volbě školy dítěte, osvojení, adopce dětí homosexuálními páry, právo dítěte na názor, konflikt práva otců a dětí, společné jmění manželů, výživné na manželku apod.).

Zaměření na vymezení a charakteristiku pojmů: judikatura – judikát – nález - právní závaznost – ústavní stížnost – sjednocovací judikatura Nejvyššího soudu – nový občanský zákoník – právo dítěte vyjádřit se a být slyšeno. 

Více informací

20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Všechny semináře
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X