Tisk

Jaké změny přináší od 1.1.2014 pro obchodní společnosti Nový zákon o obchodních korporacích? - 3.2.2014

Nový zákon o obchodních korporacích nahrazuje současný obchodní zákoník v části o obchodních společnostech. Z hlediska korporátního práva je podstatná zejména změna pojetí kvality rozhodování členů orgánů. Nově se vedle tzv. péče řádného hospodáře zavádí pravidlo tzv. podnikatelského úsudku. Toto pravidlo se zaměřuje pozorností na kvalitu procesu rozhodování člena orgánů, nikoliv na výsledek jeho rozhodnutí. Pomocí tohoto institutu lze tak předpokládat vyšší pečlivost při sběru podkladů před učiněním rozhodnutí, ale také větší ochotu členů orgánů při podnikatelském rozhodování riskovat aniž by hrozila odpovědnost za případný neúspěch.

Co je cílem semináře

Tento seminář je zacílený na Nový zákon o obchodních korporacích a jeho cílem je představit posluchačům základní změny korporačního práva, ke kterým dochází v rámci rekodifikace celého českého soukromého práva. Seminář seznámí posluchače nejen se základními pojmy nového zákona o obchodních korporacích, ale přiblíží jim i nejdůležitější změny v oblasti českého korporátního práva.

Kdo by se měl semináře zúčastnit

Tento speciální seminář je připraven zejména pro advokáty, soudce, exekutory, notáře a dále samozřejmě pro všechny, kdo se zajímají o oblast korporátního práva.

Informace o semináři

Název semináře:Jaké změny přináší od 1.1.2014 pro obchodní společnosti Nový zákon o obchodních korporacích?
Datum konání semináře:3.2.2014
Čas konání:9:00-14:00
Místo konání semináře:Konviktská 24, 110 00, Praha 1 – Staré Město
Cena:2 400,- Kč
 
 

Program semináře

  • Změny obecných pojmů a jejich obsahu

  • Zakládání a vznik obchodních společností

  • Odpovědnost členů orgánů obchodních společností

  • Změny u vkladových povinností

  • Změny významu základního kapitálu

  • Koncernové vztahy

  • Základní změny u společností s ručením omezeným a u akciových společností

  • Změna v procesu rozhodování členů orgánů a jejich odpovědnosti 

Lektor

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. (nar. 1975) vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2002 získal titul Mgr. O rok později obhájil svou rigorózní práci na téma Změny stanov akciové společnosti a byl mu udělen titul JUDr. Od roku 2002 působil jako asistent, později jako odborný asistent, na Katedře obchodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni, kde v roce 2009 ukončil své doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným a byl mu udělen titul Ph.D. V roce 2011 ukončil též svá studia na B.I.B.S. a.s. Brno-Vysoká škola, The Nottingham Trent University a to s disertační prací na téma Rekodifikační návrh zákona o obchodních korporacích – vybrané zásadní změny v právu obchodních korporací s důrazem na společnost s ručením omezeným. Svou činnost na Právnické fakultě v Plzni ukončil v roce 2011.

V letech 2002 až 2009 byl členem Rekodifikačních komisí Ministerstva spravedlnosti České republiky pro občanský zákoník, komise pro zákon o obchodních korporacích i komise pro zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. V rámci své publikační činnosti publikoval monografie i odborné články zejména v oblasti práva obchodních korporací. Vyjma toho je školitelem pro nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. V rámci své advokátní praxe se věnuje zejména právu obchodnímu, zejména potom správě obchodních korporací a jejich přeměnám.

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2400 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

Zpět na semináře

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15

15.3.2018

Vzory písemností, smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů dle zaměstnavatele - aktuality pro rok 2018

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a dalších předpisů došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle nového občanského zákoníku. 

Více informací

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

29.3.2018

GDPR a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích 2018

V průběhu května 2018 vstupuje v účinnost nové nařízení EU, které rozšiřuje a zpřesňuje pravidla pro ochranu osobních údajů. Toto nařízení je přímo aplikovatelné ve všech členských zemích EU a bez výjimky se bude týkat všech firem a organizací v členských státech EU.

Prakticky zaměřený seminář má seznámit zejména zaměstnavatele s novým nařízením na úseku ochrany osobních údajů a jejich povinnostmi v této oblasti.

Cílem semináře je napomoci zejména firmám v postavení zaměstnavatelů v přípravě na plnění povinností dle nového nařízení, v zavedení odpovídajících změn a v přijetí nezbytných procesů k zajištění souladu s nařízením GDPR.

Seminář Ochrana osobních údajů a nové nařízení EU – GDPR, zejména z pohledu zaměstnavatelů je určen především majitelům firem a jejich managementu, firemním právníkům, personalistům a všem, kteří u zaměstnavatelů zpracovávají osobní údaje.

 

 

Více informací

30 31  
Všechny semináře
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X