Tisk

Nový občanský zákoník a jeho vliv na pracovněprávní vztahy - 5.7.2014

Nový občanský zákoník (dále NOZ) je od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňován pracovněprávními vztahy.  Řada jeho ustanovení se uplatňuje nejen v personální činnosti zaměstnavatelů, ale zasahuje  i do práv a povinností zaměstnanců. Vedle NOZ přináší změny v zákoníku práce i  tzv. změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace  soukromého práva. Mezi desítkami měnících se zákonů  je i zákoník práce, i těmto tématům se bude náš seminář věnovat.

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních personálních otázek, které se mohou vyskytnou t v oblasti pracovího práva od roku 2014

 

Informace o semináři

Název semináře:Nový občanský zákoník a jeho vliv na pracovněprávní vztahy
Datum konání semináře:5.7.2014
Čas konání:9:00 - 14:00
Místo konání semináře:Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Cena:2 400,- Kč
 
 

Program semináře

Obecná část

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Právní jednání, vznik práv a povinností v pracovněprávních vztazích
 • Platnost a neplatnost (absolutní a relativní) právního jednání, uplatňování neplatnosti
 • Právní jednání za zaměstnavatele, osoby k tomu pověřené a zmocněné, překročení plné moci, způsobilost zaměstnavatele zaměstnávat
 • Použití NOZ v pracovněprávních vztazích, princip podpůrnosti a delegace
 • Hlavní zásady pracovního práva ovlivněné NOZ
 • Možnost stanovení (sjednání) vyšších práv zaměstnance, využití vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy,  další benefity
 • Dobré mravy, obchodní zvyklosti- nové definice, význam pro personální vztahy

 

 Zvláštní část

 • Nové právní vymezení zaměstnavatele (nový pojem – závod), rodinný závod, účast na řízení závodu, podíl na zisku, smluvní strany
 • Smlouvy a dohody podle NOZ v personální činnosti, zastřený pracovněprávní vztah, práce na černo, Švarc systém,
 • Obsah a forma pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zkušební doba, odstoupení od smlouvy, příslib zaměstnání)
 • Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání- úprava v NOZ, novela zákona o vstupních lékařských prohlídkách)
 • Nová právní  úprava pracovního poměru na dobu určitou
 • Skončení pracovního poměru, nové výpovědní důvody, neplatnost výpovědi
 • Mzdové otázky, nová právní úprava srážek ze mzdy podle NOZ
 • Náhrada škody podle NOZ v e vztahu k zákoníku práce, odpovědnost zaměstnance, ztráta na důchodu, posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění po zrušených vyhláškách
 • Právní řešení ekonomických potíží zaměstnavatele, příspěvky zaměstnavatelům
 • Rodinné právo a zákoník práce – souhlas manžela se zaměstnáváním a s podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti
 • Počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce od roku 2014
 • Zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka podle NOZ a zákoníku práce, bezdůvodné obohacení)

 

Lektor

JUDr. Ladislav Jouza

Advokát a rozhodce pracovních sporů. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly uvedeným ministerstvem zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. Je autorem řady odborných publikací a komentářů k zákoníku práce, k zákonu o zaměstnanosti a k zákonům o mzdě a platu, a několika metodických publikací z oboru pracovního práva, určených mzdovým účetním, personalistům, bezpečnostním technikům i vedoucím zaměstnancům. V současné době je jedním z mála expertů na dopady nového občanského zákoníku do oblasti pracovního práva pod 1. 1. 2014 a tuto problematiku přednáší pro Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a další vzdělávací instituce.

 

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2400 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

Zpět na semináře

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15

15.2.2018

Business etiketa nejen pro manažery

Není umění dostat se do vyšší společnosti nebo na společenskou akci. Umění je v takové situaci obstát, cítit se přirozeně a komfortně. Etiketa je řemeslo a jako takové se dá naučit a zažít. Znalost Etikety vám možná ne vždy pomůže, ale rozhodně vám nikdy neuškodí! Etiketa nám totiž říká, CO máme dělat, abychom uspěli.

Komu je seminář určen

Tento seminář je určen představitelům vyššího a středního managementu obchodních společností, družstev, jakož i státních organizací, podnikatelům, manažerům a majitelům firem, a všem, kteří při své profesní praxi absolvují mnoho jednání, při nichž je součástí úspěchu znát etiketu oblékání a jednání s obchodními partnery.

Více informací

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Všechny semináře
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X