Tisk

Rozhodčí řízení po 1. 1. 2014 - 27.5.2014

Dne 1. 4. 2014 uplynou 2 roky od účinnosti novely zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který byl přijat zákonem č. 19/2012 Sb.

Seminář, který jsme pro Vás připravili, má za cíl seznámit jeho posluchače s aktuální problematikou rozhodčího řízení ve světle aktuální judikatury a doktríny. Součástí semináře bude také seznámení s vlivem nového občanského zákoníku (v plastnosti od ledna 2014) na RŘ.

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento seminář je připraven zejména pro advokáty, rozhodce, kteří se věnují rozhodčímu řízení nebo zastupování v něm a pro ředitele, jednatele a majitele společností, kteří by chtěli v rámci firemní politiky minimalizovat problémy s obchodními partnery a spotřebiteli a rádi by našli nástroj, jenž tyto nesnáze rychle a efektivně vyřeší. 

Informace o semináři

Název semináře:Rozhodčí řízení po 1. 1. 2014
Datum konání semináře:27.5.2014
Čas konání:9:00 – 13:30
Místo konání semináře:Konviktská 24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Cena:2 000,- Kč
 
 

Program semináře

Poutavou a srozumitelnou formou se na semináři dozvíte vše potřebné, bude prostor i na Vaše praktické dotazy, které zasílejte předem na adresu cps@ustavprava.cz.

Program semináře:

  • Rozhodčí smlouva – forma, náležitosti a modality rozhodčí smlouvy, procesní povaha rozhodčí smlouvy
  • Rozhodčí smlouva v obchodních a ve spotřebitelských vztazích
  • Arbitrabilita
  • Určení rozhodce do funkce
  • Procesní postup rozhodce (pravidla rozhodčího řízení)
  • Ingerence soudu do rozhodčího řízení (pomocný a kontrolní funkce, zrušení rozhodčího nálezu soudem)
  • Rozhodčí nález jako exekuční titul (právní moc, vykonatelnost, doručování před novelou, po novele a po 1. 1. 2014)
  • Rozhodčí nález v insolvenčním řízení (konkurence obou řízení, přezkum pohledávky přiznané rozhodčím nálezem)
  • Rozhodčí nález v exekučním řízení
  • Rozhodčí řízení a nový občanský zákoník  

Lektor

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA a Mgr. Bc. Patrik Frk

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.
Odborník na obchodní korporátní i závazkové právo a rozhodčí řízení, autor publikace Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení, Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení, Euronovela zákona o rozhodčím řízení.

Lektor je rozhodcem Rozhodčího soudu při IAL SE.

 

 

Mgr. Bc. Patrik Frk
Zaměřuje se na občanské i obchodní závazkové právo a rozhodčí řízení, v rámci výkonu funkce rozhodce má četné zkušenosti s rozhodováním obchodních i spotřebitelských sporů.

Lektor je rozhodcem Rozhodčího soudu při IAL SE.

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2000 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

Zpět na semináře

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15

15.3.2018

Vzory písemností, smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů dle zaměstnavatele - aktuality pro rok 2018

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a dalších předpisů došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle nového občanského zákoníku. 

Více informací

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

29.3.2018

GDPR a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích 2018

V průběhu května 2018 vstupuje v účinnost nové nařízení EU, které rozšiřuje a zpřesňuje pravidla pro ochranu osobních údajů. Toto nařízení je přímo aplikovatelné ve všech členských zemích EU a bez výjimky se bude týkat všech firem a organizací v členských státech EU.

Prakticky zaměřený seminář má seznámit zejména zaměstnavatele s novým nařízením na úseku ochrany osobních údajů a jejich povinnostmi v této oblasti.

Cílem semináře je napomoci zejména firmám v postavení zaměstnavatelů v přípravě na plnění povinností dle nového nařízení, v zavedení odpovídajících změn a v přijetí nezbytných procesů k zajištění souladu s nařízením GDPR.

Seminář Ochrana osobních údajů a nové nařízení EU – GDPR, zejména z pohledu zaměstnavatelů je určen především majitelům firem a jejich managementu, firemním právníkům, personalistům a všem, kteří u zaměstnavatelů zpracovávají osobní údaje.

 

 

Více informací

30 31  
Všechny semináře
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X