Tisk

Smlouvy podle nového občanského zákoníku - 5.11.2013

Nový občanský zákoník (dále NOZ) bude od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovat pracovněprávní vztahy. 

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních otázek, které se vyskytnou v této oblasti.

 

Informace o semináři

Název semináře:Smlouvy podle nového občanského zákoníku
Datum konání semináře:5.11.2013
Čas konání:9:00 - 14:00
Místo konání semináře:Konviktská 24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Cena:2 400,- Kč
 

Program semináře

 • Úvod – zásady, účinnost
 • Závazky – obecně
 • Smlouvy – obecně,  uzavření,  obsah, forma, účinky
 •  Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouvy uzavírané se spotřebitelem
 • Změny závazků
 • Zánik závazků
 • Darování, koupě, směna
 • Výprosa, výpůjčka, nájem
 • Zápůjčka a úvěr
 • Schovací smlouvy, příkazní typy smluv
 • Smlouva o dílo

Lektor

JUDr. Jana Dvořáková Závodská

Advokátkou od roku 1989. Svoji kancelář má od roku 1990 v Praze 7. Zabývá se zejména právem občanským a rodinným. Je spoluautorkou knih „Byty a právo“ a „Rozvody, rozchody a zánik partnerství“.

V současné době připravuje dvě nové knihy a publikuje v časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., a v Bulletinu Jednoty českých právníků. Pravidelně seznamuje s touto problematikou diváky České televize v pořadu „Sama doma“.

Též přednáší pro Českou advokátní komoru, Jednotu českých právníků a soukromé agentury.

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2400 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

 

 

Zpět na semináře

Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
  1

1.4.2014

Smlouvy podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (dále NOZ)  od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovňuje pracovněprávní vztahy. 

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních otázek, které se vyskytnou v této oblasti.

 

Více informací

2 3 4 5 6
7 8 9

9.4.2014

Společenská smlouva s.r.o. a její změny po 1.1.2014

Založení a vznik s.r.o., Povaha a význam společenské smlouvy, Vázanost společníků společenskou smlouvou v době před vznikem a v případě, že s.r.o. nevznikne, Obsahové náležitosti společenské smlouvy obligatorní, Fakultativní náležitosti společenské smlouvy, Změny společenské smlouvy, Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku a jeho sbírka listin, Proces rozhodování o změně společenské smlouvy, Informační povinnosti vůči společníkům, Další práva a povinnosti plynoucí společníkům ze společenské smlouvy, Nezbytnost změn společenské smlouvy a následky porušení této povinnosti.

Rekodifikační zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích podstatnou měrou zasáhl i do právní úpravy společnosti s ručením omezeným a do úpravy společenské smlouvy. Společenská smlouva byla a je základním dokumentem tohoto typu společnosti. Odvíjí se z ní základní pravidla vnitřního fungování společnosti, ale též práv a povinností společníků. Změna společenské smlouvy tak, aby odpovídala nové právní úpravě je nyní nejaktuálnější povinností každé společnosti s ručením omezeným.

Právě tomuto tématu je věnován tento seminář.

Více informací

10

10.4.2014

Nový občanský zákoník a právní vztahy k nemovitostem

"Tak už to vypadá, že ten nový občanský zákoník bude opravdu fungovat už od 1. ledna?"

"Ano, a všichni se toho bojí. Je hrozně dlouhý, nedá se v něm vyznat, je psaný divným jazykem ..."

"A prý může člověk přijít o nemovitost když se o ni nestará nebo mu jí prý můžou i ukrást?"

"Je tohle vůbec možné?"

 

Tak nějak může vypadat rozhovor kohokoliv, kdo má něco společného s nemovitostmi. Ať jde o vlastníky, správce majetku, realitní makléře, developery, všichni mohou lehce podlehnout panice šířené většinou médií.

Jak je to ale doopravdy? Je to opravdu tak vážné? Nebude to nakonec daleko lepší stav, než je dnes?

Bude! Ale ti, kdo poznají včas skutečný obsah nových paragrafů, budou mít před ostatními mimořádnou výhodu.

A právě k jejímu získání vám poslouží seminář Nový občanský zákoník a nemovitosti.

Tento speciální seminář je připraven zejména pro vlastníky nemovitostí, správce nemovitého majetku měst a obcí, developery, realitní makléře, finanční poradce zajišťující úvěry nemovitostmi apod.

Každý účastník semináře obdrží písemný podkladový materiál.

Více informací

11 12 13
14 15 16 17

17.4.2014

Novinky v insolvenčním řízení

„Věřitelův průvodce světem dlužníků a jejich úpadků aneb úspěšným věřitelem snadno a rychle“
 

Abychom vám pomohli se takových problémů vyvarovat, na semináři „Věřitelův průvodce světem dlužníků a jejich úpadků aneb úspěšným věřitelem snadno a rychle“ se dozvíte, jak postupovat, aby Vaše firma tyto nástrahy překonala.

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele, majitele a hlavně právníky společností a státních orgánů, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak se pohybovat na poli úpadkového (insolvenčního) řízení, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer nebo účetní. Insolvence je totiž nejen o právu, ale hlavně o našich penězích.

 

Více informací

18 19 20
21 22 23

23.4.2014

Lze zvýšit svoji motivaci a jak?

Cílem semináře je seznámit širokou veřejnost s motivací.


Hlavní přínosy semináře:

 •          Pochopení motivace
 •          Zvýšení motivace
 •          Sebemotivace

 

 

 

Více informací

24

24.4.2014

Nájem pro bydlení a pro podnikání dle nového občanského zákoníku

"Slyšel jsem, že podle toho nového občanského zákoníku bude mít nájemce bytu daleko lepší postavení než dnes."

"Ano, má více práv a silnější postavení. Na druhou stranu bude o něco snadnější ukončit s ním nájem. A taky odpadnou ty bytové náhrady."

"No tak hlavně aby šlo nějak jednostranně zvyšovat nájemné, ta regulace byla hrozná .... "

 

Tak nějak může vypadat rozhovor kohokoliv, kdo má co do činění s nájemním bydlením. Ať jde o vlastníky domů, správce majetku, developery, realitní makléře, všichni začínají tušit, že se chystají velké změny.

Komu ale opravdu co přinesou? Bude nový stav lepší než ten dnešní?

Spíše ano. Ale ti, kdo poznají včas skutečný obsah nových paragrafů, budou mít před ostatními mimořádnou výhodu.

A právě k jejímu získání vám poslouží seminář Nájem pro bydlení a podnikání dle nového občanského zákoníku.

Tento speciální seminář je připraven zejména pro vlastníky domů, bytů a nebytových prostorů,  členy společenství vlastníků jednotek, správce bytového fondu měst a obcí, developery, realitní makléře apod.

Každý účastník semináře obdrží písemný podkladový materiál.

Více informací

24.4.2014

Metodologie závěrečné práce - POUZE PRO STUDENTY

TENTO SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY ÚSTAVU PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S. A 
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE

Cílem tohoto semináře je objasnit principy tvorby odborného textu, přičemž bude pozornost zaměřena především na tyto oblasti:

 • charakteristické znaky odborného textu
 • volba a upřesnění tématu
 • předmět zkoumání, cíle a hypotézy
 • fáze přípravy, pracovní plán
 • metodologie
 • práce se zdroji informací(včetně bibliografických citací)
 • stylistická úprava odborného textu
 • formální úprava, aplikace grafických  prvků
 • formy prezentace odborného textu

Studenti budou mít k dispozici odborný výukový text zahrnující základní pravidla tvorby odborného textu včetně přehledných ukázek v rozsahu 30 s. a pět  PwP prezentací. Pro ujednocení formy závěrečného výstupu studia bude k dispozici elektronická verze šablony  disertační práce. Zdrojem doplňujících informací jsou publikace uvedené v kapitole Doporučená literatura.

Více informací

25 26 27
28

28.4.2014

Věcná práva - právo vlastnické, zástavní, věcná břemena

Co je cílem semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se zásadními změnami ve věcných právech podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014.

Více informací

29

29.4.2014

Odpovědnost osob jednajících jménem kapitálových společností (statutárních orgánů, prokuristů, ředitelů a zástupců)

„Od 1. 1. 2014 jsou v účinnosti tři hlavní pilíře rekodifikace, tj. nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) Tato rekodifikace představuje skutečnou revoluci v českém soukromém právu.

Cílem tohoto semináře, zaměřeného zejména na otázky rekodifikace zákona o obchodních korporacích, je pomoci Vám zorientovat se v nové právní úpravě tak, abyste správně vstoupili do nové právní reality a byli plně připraveni.“

Více informací

30

30.4.2014

Akciová společnost po 1.1.2014

Co je cílem semináře

Tento seminář je zacílený na Nový zákon o obchodních korporacích a jeho cílem je představit posluchačům základní změny korporačního práva týkající se  akciové společnosti, ke kterým dochází v rámci rekodifikace celého českého soukromého práva. Seminář seznámí posluchače nejen se základními pojmy.

Kdo by se měl semináře zúčastnit

Tento speciální seminář je připraven zejména pro advokáty, soudce, exekutory, notáře a dále samozřejmě pro všechny, kdo se zajímají o oblast korporátního práva.

Více informací

       
Všechny semináře
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

mob.: 608 579 570
tel.: 224 247 011

podatelna@ustavprava.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma na zelenou linku a my zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia MBA...

800 208 008