Tisk

Smlouvy podle nového občanského zákoníku - 5.11.2013

Nový občanský zákoník (dále NOZ) bude od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovat pracovněprávní vztahy. 

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních otázek, které se vyskytnou v této oblasti.

 

Informace o semináři

Název semináře:Smlouvy podle nového občanského zákoníku
Datum konání semináře:5.11.2013
Čas konání:9:00 - 14:00
Místo konání semináře:Konviktská 24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Cena:2 400,- Kč
 

Program semináře

 • Úvod – zásady, účinnost
 • Závazky – obecně
 • Smlouvy – obecně,  uzavření,  obsah, forma, účinky
 •  Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouvy uzavírané se spotřebitelem
 • Změny závazků
 • Zánik závazků
 • Darování, koupě, směna
 • Výprosa, výpůjčka, nájem
 • Zápůjčka a úvěr
 • Schovací smlouvy, příkazní typy smluv
 • Smlouva o dílo

Lektor

JUDr. Jana Dvořáková Závodská

Advokátkou od roku 1989. Svoji kancelář má od roku 1990 v Praze 7. Zabývá se zejména právem občanským a rodinným. Je spoluautorkou knih „Byty a právo“ a „Rozvody, rozchody a zánik partnerství“.

V současné době připravuje dvě nové knihy a publikuje v časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., a v Bulletinu Jednoty českých právníků. Pravidelně seznamuje s touto problematikou diváky České televize v pořadu „Sama doma“.

Též přednáší pro Českou advokátní komoru, Jednotu českých právníků a soukromé agentury.

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2400 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

 

 

Zpět na semináře

/*
Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9

9.9.2014

Smlouvy podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (dále NOZ)  od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovňuje pracovněprávní vztahy. 

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn, díky čemuž budete moci připravovat kvalitní smlouvy v souladu s novým občanským zákoníkem.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních otázek, které se mohlo od ledna 2014 vyskytnout při psaní smluv.

 

Více informací

10

10.9.2014

Věcná práva - právo vlastnické, zástavní, věcná břemena

Co je cílem semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se zásadními změnami ve věcných právech podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014.

Více informací

11

11.9.2014

Nový občanský zákoník a právní vztahy k nemovitostem

"Tak už to vypadá, že ten nový občanský zákoník bude opravdu fungovat už od 1. ledna?"

"Ano, a všichni se toho bojí. Je hrozně dlouhý, nedá se v něm vyznat, je psaný divným jazykem ..."

"A prý může člověk přijít o nemovitost když se o ni nestará nebo mu jí prý můžou i ukrást?"

"Je tohle vůbec možné?"

 

Tak nějak může vypadat rozhovor kohokoliv, kdo má něco v roce 2014 společného s nemovitostmi. Ať jde o vlastníky, správce majetku, realitní makléře, developery, všichni mohou lehce podlehnout panice šířené většinou médií.

Jak je to ale doopravdy? Je to opravdu tak vážné? Nebude to nakonec daleko lepší stav, než je dnes?

Bude! Ale ti, kdo poznají včas skutečný obsah nových paragrafů, budou mít před ostatními mimořádnou výhodu.

A právě k jejímu získání vám poslouží seminář Nový občanský zákoník a nemovitosti.

Tento speciální seminář je připraven zejména pro vlastníky nemovitostí, správce nemovitého majetku měst a obcí, developery, realitní makléře, finanční poradce zajišťující úvěry nemovitostmi apod.

Každý účastník semináře obdrží písemný podkladový materiál.

Více informací

12 13 14
15 16

16.9.2014

Nový občanský zákoník a zákoník práce - první zkušenosti a problémy

Od účinnosti nového občanského zákoníku, který od 1.ledna 2014 podstatně ovlivňuje pracovněprávní vztahy, uplynula poměrně krátká doba. To je důvodem, proč se jeho použití v personálních vztazích dostatečně nevžilo. Dochází k různým a nesprávným výkladům nebo i k chybám, které mají důsledky v právech a povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců. Seminář bude zaměřen na výklad  nejčastějších z nich  s uvedením správného řešení.     

Výčet  uvedených oblastí není taxativní, budou řešeny i otázky, které se objeví bezprostředně před konáním semináře nebo v jeho průběhu. 

 

Více informací

17 18 19 20 21
22 23 24

24.9.2014

Zápis ke studiu a seminář na téma: „Jak psát odborné práce“ POUZE PRO STUDENTY - 24. 9. 2014

TENTO SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY ÚSTAVU PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S. A 
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE

Vážení studenti,

součástí  Zápisu ke studiu, který se bude konat 24. 9. 2014, je také seminář na téma „Jak psát odborné práce“ s Ing. Pavlem Mariničem, Ph.D. MBA, který jsme pro Vás připravili jako bonus a který je součástí Zápisu.

Přihláška na Zápis ke studu:

Pro přihlášení na Zápis vyplňte elektronickou přihlášku na našich webových stránkách. Vyplněním této přihlášky jste přihlášeni jak na Zápis jako takový, tak na seminář. Zápis bude událostí neformální. Společenský oděv proto není nutností. Během setkání Vám budou poskytnuty informace o studiu, studijní materiály, indexy a odpovědi na Vaše případné dotazy ohledně průběhu studia.

K zápisu se, prosím, dostavte alespoň o 30 minut dříve, abychom Vám mohli předat připravené materiály a výkazy o studiu (indexy).

Cílem semináře je seznámit zájemce s teoreticko-metodologickými aspekty a přístupy ve vědecké práci jakož i s metodikou tvorby a různorodosti forem základních publikačních výstupů z vědecko-výzkumných aktivit.

Hlavní přínosy semináře:

Hlavním přínosem semináře je získání poznatků o tom, jak psát správně odborné práce nejen z hlediska obsahového, ale též z hlediska formálních úprav. Seminář je „vstupní branou“ do studia profesních vzdělávacích programů a poskytuje studentům návod, jak psát úspěšně seminární postupové práce na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE a úspěšně absolvovat studium.

Více informací

25

25.9.2014

Vlastnictví bytů dle nového občanského zákoníku

"Prý ten nový občanský zákoník platný od ledna 2014 ruší zákon o vlastnictví bytů?"

"Ano, to je pravda, a vlastnictví bytů bude upravovat sám. Jenže to má být dosti předěláno a moc to na dnešní úpravu nenavazuje. Prý dokonce budou existovat dva typy jednotek, podle starého a podle nového a budou se tak rozlišovat i v katastru. Prý se také nějak zkomplikuje braní hypotéky na byt..."

"No tak snad to ale bude mít i nějaký přínos? Doufám, že alespoň zmizí ten Damoklův meč neplatnosti prohlášení vlastníka....."

Tak nějak může vypadat rozhovor kohokoliv, kdo má něco společného s bytovým vlastnictvím. Ať jde o developery, výbory společenství vlastníků jednotek, správce majetku, realitní makléře, či jednotlivé vlastníky bytů, ti všichni začali tušit, že v roce 2014 přijdou velké změny v bytovém vlastnictví. A ty také přišly.

Jak je to ale doopravdy? Je to opravdu tak velký zásah? A nebude to nakonec lepší stav, než je dnes? To ukáže až praxe. 

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména právní veřejnost.  Každý účastník semináře obdrží písemný podkladový materiál.

Více informací

26 27 28
29 30          
Všechny semináře
*/
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

mob.: 608 579 570
tel.: 224 247 011

podatelna@ustavprava.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma na zelenou linku a my zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia MBA...

800 208 008