Tisk

Smlouvy podle nového občanského zákoníku - 5.11.2013

Nový občanský zákoník (dále NOZ) bude od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovat pracovněprávní vztahy. 

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních otázek, které se vyskytnou v této oblasti.

 

Informace o semináři

Název semináře:Smlouvy podle nového občanského zákoníku
Datum konání semináře:5.11.2013
Čas konání:9:00 - 14:00
Místo konání semináře:Konviktská 24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Cena:2 400,- Kč
 

Program semináře

 • Úvod – zásady, účinnost
 • Závazky – obecně
 • Smlouvy – obecně,  uzavření,  obsah, forma, účinky
 •  Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouvy uzavírané se spotřebitelem
 • Změny závazků
 • Zánik závazků
 • Darování, koupě, směna
 • Výprosa, výpůjčka, nájem
 • Zápůjčka a úvěr
 • Schovací smlouvy, příkazní typy smluv
 • Smlouva o dílo

Lektor

JUDr. Jana Dvořáková Závodská

Advokátkou od roku 1989. Svoji kancelář má od roku 1990 v Praze 7. Zabývá se zejména právem občanským a rodinným. Je spoluautorkou knih „Byty a právo“ a „Rozvody, rozchody a zánik partnerství“.

V současné době připravuje dvě nové knihy a publikuje v časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., a v Bulletinu Jednoty českých právníků. Pravidelně seznamuje s touto problematikou diváky České televize v pořadu „Sama doma“.

Též přednáší pro Českou advokátní komoru, Jednotu českých právníků a soukromé agentury.

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2400 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

 

 

Zpět na semináře

Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5

5.11.2014

Zákoník práce z pohledu managementu – vliv občanského zákoníku

Pracovněprávní předpisy po úpravách v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnového zákona nově upravují postavení a působnost zaměstnavatelů v personální a mzdově právní činnosti.

 

Více informací

6

6.11.2014

Nový občanský zákoník a právní vztahy k nemovitostem

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se zásadními změnami v úpravě soukromého práva ve vztahu k nemovitým věcem, a to podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014.

Účastníci budou seznámeni s obsahem souvisejících částí tzv. urgentní novely NOZ, navrhované Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Více informací

6.11.2014

Jak úspěšně zvládat stres a zabránit vyhoření

Cílem tohoto semináře je hlubší proniknutí do problematiky stresu a syndromu vyhoření.


Hlavní přínosy semináře:

 •          Pochopení stresu
 •          Seznámení s technikami zvládání stresu
 •          Seznámení s prevencí syndromu vyhoření

 

 

Více informací

7 8 9
10 11

11.11.2014

Zajištění dluhů dle nového občanského zákoníku

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se zásadními změnami v problematice zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014.

Více informací

12 13 14 15 16
17

17.11.2014

Mzda, plat, srážky ze mzdy a příplatky v roce 2015

V roce 2015 dochází k řadě změn v oblasti mezd a platů. Jsou způsobeny řadou právních skutečností: zvýšení minimální mzdy, úprava platů v nepodnikatelské sféře, vliv nového občanského zákoníku na srážky ze mzdy a postup při osobním oddlužení apod.
 
Seminář je zaměřen na výklad a řešení změn v pracovněprávních předpisech, včetně příslušných nařízení vlády.
 

 

Více informací

18 19

19.11.2014

Odpovědnost statutárních a jiných zástupců s.r.o. a a.s.

„Od 1. 1. 2014 jsou v účinnosti tři hlavní pilíře rekodifikace, tj. nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) Tato rekodifikace představuje skutečnou revoluci v českém soukromém právu.

Cílem tohoto semináře, zaměřeného zejména na otázky rekodifikace zákona o obchodních korporacích, je pomoci Vám zorientovat se v nové právní úpravě tak, abyste správně vstoupili do nové právní reality a byli plně připraveni.“

Více informací

20 21 22 23
24 25

25.11.2014

Efektivní komunikace

Cílem tohoto semináře je seznámit širokou veřejnost s metodami a technikami efektivní komunikace.

Hlavním přínosem semináře je zvýšení efektivnosti komunikace.

 

 

Více informací

26

26.11.2014

Námitka na cenu jako fenomén doby

Kdo by se měl semináře zúčastnit 

Seminář je určen pro obchodníky, kteří prodávají zboží, služby apod. vícestupňovým prodejem, nikoliv tedy pro přímý prodej. Téma je vhodné pro každého obchodníka, prodejce, poradce, který se setkává s námitkami na cenu při závěrečné fázi prodeje navrženého řešení. Případně pro manažery v první linii řízení, jejichž pracovní náplní je doprovod na obchodních schůzkách.

 

Co je cílem semináře

Účelem semináře je naučit se jak přistupovat k námitce a na konkrétních příkladech z různých odvětví prodeje ukázat a navrhnout způsoby práce s cenou jako stěžejním bodem větší části ukončení obchodních schůzek.

Více informací

27

27.11.2014

Metodologie závěrečné práce - POUZE PRO STUDENTY

TENTO SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY ÚSTAVU PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S. A 
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE

Cílem tohoto semináře je objasnit principy tvorby odborného textu, přičemž bude pozornost zaměřena především na tyto oblasti:

 • charakteristické znaky odborného textu
 • volba a upřesnění tématu
 • předmět zkoumání, cíle a hypotézy
 • fáze přípravy, pracovní plán
 • metodologie
 • práce se zdroji informací(včetně bibliografických citací)
 • stylistická úprava odborného textu
 • formální úprava, aplikace grafických  prvků
 • formy prezentace odborného textu

Studenti budou mít k dispozici odborný výukový text zahrnující základní pravidla tvorby odborného textu včetně přehledných ukázek v rozsahu 30 s. a pět  PwP prezentací. Pro ujednocení formy závěrečného výstupu studia bude k dispozici elektronická verze šablony  disertační práce. Zdrojem doplňujících informací jsou publikace uvedené v kapitole Doporučená literatura.

Více informací

27.11.2014

Novinky v insolvenčním řízení

„Věřitelův průvodce světem dlužníků a jejich úpadků aneb úspěšným věřitelem snadno a rychle“
 

Abychom vám pomohli se takových problémů vyvarovat, na semináři „Věřitelův průvodce světem dlužníků a jejich úpadků aneb úspěšným věřitelem snadno a rychle“ se dozvíte, jak postupovat, aby Vaše firma tyto nástrahy překonala.

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele, majitele a hlavně právníky společností a státních orgánů, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak se pohybovat na poli úpadkového (insolvenčního) řízení, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer nebo účetní. Insolvence je totiž nejen o právu, ale hlavně o našich penězích.

 

Více informací

28 29 30
Všechny semináře
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

zelená linka.: 800 208 008 mob.: 608 579 570
tel.: 224 247 011

podatelna@ustavprava.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma na zelenou linku a my zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia MBA...

800 208 008