JUDr. Petr Toman, LL.M.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v právních programech.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci v roce 1984 pracoval nejprve jako advokátní koncipient a od roku 1987 jako advokát v advokátní poradně v Chomutově.

V letech 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, členem jeho předsednictva, členem ústavně právního výboru a mluvčím Komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989.

Stal se navrhovatelem a spoluautorem několika zákonů přijatých Federálním shromážděním v té době. Po ukončení politické kariery a přestěhování do Prahy založil v roce 1993 advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & partneři, v níž působí doposud.

Věnuje se občanskému a trestnímu právu. Velmi úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou. Od roku 2005 je členem Výboru pro vnější vztahy a od roku 2006 rovněž Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů.

V roce 2006 byl jmenován předsedou redakční rady stavovského časopisu Bulletin advokacie, který byl za jeho působení oceněn již popáté prestižním titulem Právnický časopis ČR.

Je spoluautorem knihy Nestoři české advokacie, která mapuje formou rozhovorů s bývalými i současnými advokáty historii české advokacie od padesátých let minulého století až dodnes. Kniha vyšla v druhé polovině roku 2016.

V roce 2014 se stal jedním ze zakládajících členů Unie obhájců České republiky, je členem jejího prezidia a spoluautorem několika Stanovisek Unie, například k trestnímu stíhání zastupitelů měst a obcí a dalších.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.