Aplikace PR v praxi

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je poskytnout posluchačům přehled základních nástrojů a technik Public relations. Základem je pochopení vnímání médií a zpráv různými cílovými skupinami, fungování médií a používání základních technik PR jako jsou tiskové zprávy, tiskové konference a osobní vztahy s médii. Součástí tohoto vzdělávacího modulu bude i několik simulačních cvičení, rozvíjejících získané znalosti a praktické dovednosti posluchačů. Cílem modulu je vysvětlit rozdíl mezi přijímáním různého typu negativních zpráv a jejich vlivu na specifické cílové skupiny, ukázat základní příklady praktického použití PR v praxi a naučit používat základní komunikační nástroje jako jsou tiskové zprávy, tiskové konference, QaAs, presentace pro novináře a osobní setkání s novinářem

Obsah modulu:

Absolvent tohoto modulu bude schopen:

  •       Umět rozlišit, zda v krizové situaci komunikovat proaktivně nebo reaktivně
  •       Chápat základní fungování médii a jejich rozčlenění
  •       Napsat tiskovou zprávu
  •       Připravit tiskovou konferenci
  •       Připravit otázky a odpovědi
  •       Představit produkt novináři z pohledu médií, nikoliv firmy
  •       Vést media list
  •       Odpresentovat výsledky mediálního zásahu klientovi nebo vedení
  •       Komunikovat o své práci v rámci firmy
  •       Monitoring médií a jeho použití.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.