GDPR a postavení, práva a povinnosti DPO

MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. MBA

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cílem tohoto předmětu je seznámení se základními zásadami Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně GDPR, plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V rámci předmětu bude věnována zvláštní pozornost pochopení bazálních principů, na kterých stojí GDPR a které jsou naprostým základem pro pochopení normativního textu GDPR a jeho aplikaci v každodenní praxi. Dalším cílem je objasnění nového institutu Pověřence pro ochranu osobních údajů (anglicky Data Protection Officer), zkráceně DPO, jeho postavení v systému ochrany osobních údajů jako pilíře prokázání souladu s GDPR, jeho práva a povinnosti. Studenti se seznámí se situacemi, za kterých jsou organizace povinny DPO jmenovat, s jeho hlavními úkoly, s požadavky kladenými na profesní kvality DPO apod. Ve výuce bude věnována pozornost základním principům a zásadám zpracování osobních údajů dle GDPR. Bude objasněn přístup založený na riziku, jeho posouzení a snaze o jeho minimální dopady. Výklad bude doplňován praktickými příklady tak, aby nešlo pouze o teoretizování bez vazby k praktickému využití.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.