GDPR ve vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec

JUDr. Marilla Kokešová

Lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje jako garant programu MBA Management GDPR v praxi.

ID: SP-39-15-639

Anotace k předmětu

Nové nařízení GDPR rozšiřuje a zpřesňuje pravidla pro ochranu osobních údajů. Toto nařízení samozřejmě upřesňuje stávající povinnosti a zavádí některé nové povinnosti i pro zaměstnavatele na úseku ochrany osobních údajů jejich zaměstnanců. Smyslem tohoto předmětu je seznámení s hlavními změnami v oblasti ochrany osobních údajů a jejich nakládání dle nového obecného nařízení EU a zejména jejich aplikace v pracovněprávním vztahu. Posluchači dále získají základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a přehled o povinnostech při zpracování osobních údajů podle nové úpravy, kterou přináší GDPR.

 

Obsah předmětu

V rámci studijního programu se budeme věnovat hlavním důvodům nové právní úpravy a studenti získají základní informace o evropském nařízení na ochranu osobních údajů GDPR. V tomto modulu se zaměříme na stávající ochranu osobních údajů a jejich ochranu podle nového nařízení, na základní zásady, nová práva a povinnosti v této oblasti a na postavení zaměstnavatelů při zpracování osobních údajů.

Pozornost budeme věnovat zejména zpracování a ochraně osobních údajů před uzavřením pracovněprávního vztahu, za jeho trvání a po skončení pracovněprávního vztahu. Zaměříme se také na hlavní právní tituly zaměstnavatelů ke zpracování osobních údajů, jakož i na interní procesy ke zpracování osobních údajů a jejich nastavení a studenti dále získají základní doporučení pro zajištění souladu s GDPR.

 

Cíl předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit posluchače s novými instituty a povinnostmi, které zavedla nová právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů na evropské i národní úrovni, s novým nařízením na úseku ochrany osobních údajů a jejich povinnostmi v této oblasti, a to zejména pro zaměstnavatele. V rámci tohoto předmětu získají studenti základní přehled o hlavních zásadách ochrany GDPR a hlavních právech a povinnostech správců a zpracovatelů a právech subjektů osobních údajů, budeme se věnovat i výkladovým problémům v praxi.

Ve výuce se zaměříme na pomoc a praktické návody zaměstnavatelům v přípravě na plnění povinností dle nového nařízení a v přijetí nezbytných procesů k zajištění souladu s nařízením GDPR a se správou zaměstnaneckých osobních údajů. Věnovat se budeme i problematickým otázkám vyplývajícím z aplikace nové právní úpravy.

 

Struktura předmětu

Nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje

Vztah zaměstnavatel a zaměstnanec

Pracovní právo

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Správa osobních údajů

 

Literatura

NULÍČEK, M. a kol.: GDPR/ Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: praktický komentář. 2. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2018

ŽŮREK. J.: GDPR v personalistice. Praha, Anag, 2019

NEZMAR, L.: GDPR: Praktický průvodce implementací. 1. vyd. Praha, GRADA Publishing, 2017

BĚLINA, M., DRÁPAL L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vyd. Praha, C. H. Beck, 2019

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.