Multikulturalismus v mezinárodních vztazích

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cílem předmětu je prezentace současných teoretických konceptů multikulturalismu a jeho vlivu v oblasti mezinárodních vztahů. Pozornost bude věnována přeshraniční migraci obyvatelstva, postojům minoritní a majoritní části obyvatelstva a hledání řešení vyhrocených situací ve světě i v České republice.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.