Neverbální komunikace

Mgr. Soňa Uhrová

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: MNG-25-15-425

Anotace k předmětu

Neverbální komunikace neboli řeč těla, je souhrn prvků, kterým se navenek projevujeme. Jedná se o mimoslovní sdělení, která jsou předávána na vědomé či nevědomé úrovni při sociálně-komunikační interakci. Komunikace beze slov o nás přesto hodně vypovídá: Celkový vzhled, oblečení, naše gesta, mimika, oční kontakt i celkové postavení těla. To vše často mluví za nás, aniž bychom si to uvědomovali.

 

Obsah předmětu

Předmět „Neverbální komunikace“ se zabývá rozpoznáváním neverbálních signálů, které vysíláme my sami. Dovednost naučit se číst projevy řeči těla je užitečným nástrojem v každodenní praxi obchodníka, people managera, právnických profesí i lékařů. Usnadní interpretaci v komunikaci, odhalí emoce, napětí, předstírání, či lež. V modulu se budeme věnovat také specifické oblasti neverbální komunikace pod tlakem a ve stresové zátěži, včetně kalibrace klienta za použití technik neuro-lingvistického programování.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit se rozpoznávat, co nám tělem v mimoslovní komunikaci sdělují druzí, a co na druhé straně svým projevem řeči těla prozrazujeme my sami. Naučíme se odhalit lež, rozpoznat sami u sebe nastavení základních neverbálních reakcí a vzorců, které na nevědomé úrovni udávají řeč našeho těla. Ukážeme si, jak tyto vzorce přenastavit, a jak pomocí vlastního těla kalibrovat partnera v komunikaci. Seznámíme se také s odlišnostmi významu konkrétních prvků neverbální komunikace v cizojazyčných kulturách.

 

Struktura předmětu

Funkce neverbální komunikace

Rozdělení neverbální komunikace

Funkce mozku: Vědomá, podvědomá a nevědomá neverbální komunikace

Typologie aneb co o nás prozradí neverbální projev

Vizuální jazyk 3AXIS

Řeč těla ve stresové situaci a pod tlakem

Neverbální komunikace v obchodní komunikaci

Řeč těla a NLP: Oční vzorce, kalibrace

Ovládání vlastních neverbálních projevů

Neverbální komunikace v cizojazyčných kulturách

 

Literatura

HARTLEY, M.: Řeč těla v praxi. Portál, Praha, 2004

CHAMINE, S.: Pozitivní Inteligence. Práh, Praha, 2013

KNIGHTS, S.: NLP v praxi: Praha, Management Press, 2015

KREJČÍŘ, M.: Tak mluví tělo. Grifart, Brno, 2014

KŘIVOHLAVÝ, J.: Povídej, naslouchám. Praha, Návrat, 1993

KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem porozumět. Praha, Svoboda, 1988

LEWIS, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha, 1989

TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Praha, 2003

THIEL, E.: Mluvíme tělem. Knižní klub, Praha. 1997

THIELE, A.: Špinavé triky a útoky v komunikaci. Grada, Praha, 2015

TRACY, B.: Jak mnohem lépe prodávat. Brno, BizBooss, 2014

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.