New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

„Follow the trend lines, not the headlines“

William J. Clinton, 42nd President of the United States

Anotace k předmětu

Platón měl pravdu: nutnost je skutečně matkou vynalézavosti. Během krize COVID-19 je jednou z oblastí, která zaznamenala obrovský růst, digitalizace, což znamená vše od online zákaznického servisu přes vzdálenou práci až po využití umělé inteligence (AI). Není návratu. Velké zrychlení v používání technologií, digitalizace a nových forem práce bude zachováno. Mnoho vedoucích pracovníků uvedlo, že reagovali 20 až 25krát rychleji, než považovali za možné, pokud jde o věci, jako je přebudování dodavatelského řetězce, zlepšení zabezpečení dat a zvýšení využívání pokročilých technologií v provozu. Krize covid-19 vytvořila pro společnosti imperativ k překonfigurování svých operací – a příležitost je transformovat. Rozsah, v jakém tak učiní, bude definovat budoucí vyšší produktivitu. Například o dodavatelském řetězci začněme myslet jako o „Just in time plus“. "Plus" znamená "v případě když", což znamená sofistikovanější řízení rizik. Pandemie COVID-19 odhalila zranitelná místa v dlouhých a komplikovaných dodavatelských řetězcích mnoha společností. Když jedna země nebo dokonce jedna továrna ztmavla, nedostatek kritických komponentů zastavil výrobu. Už nikdy, slíbili vedoucí pracovníci. Takže začíná velká změna v uvažování. Do roku 2025 by se mohla předefinovat až čtvrtina globálního vývozu zboží. Těmito a dalšími aktuálními tématy se budeme zabývat v tomto předmětu.

 

Obsah předmětu

Tento předmět se bude trochu odlišovat od ostatních. Nebude to jeden ucelený blok s jedním vyučujícím, ale spíše série kratších vystoupení předních expertů na jednotlivá témata.  Některá témata už dnes můžeme definovat – Digitalizace, Future supply chain challenges, Změny zákaznického chování,  Nové trendy v leadershipu atd. Chceme nicméně nechat prostor pro zařazení aktuálních témat, případně i podle potřeb a přání posluchačů.

 

Cíl předmětu

Naším cílem je reagovat na velké změny v businessu a společnosti, které jsou před námi a jejichž rozsah zatím jenom odhadujeme a poskytnout posluchačům know how předních expertů, a to jak našich lektorů, tak i pozvaných hostů.

 

Struktura předmětu

Jak již bylo naznačeno, struktura tohoto předmětu je otevřena pro aktualizaci a zařazení „žhavých“ témat. V této době předpokládáme tyto témata:

  • Digitalizace
  • Future Supply Chain
  • Dopady globalizace na společnost
  • Změny v chování zákazníků
  • Nové trendy v leadershipu

 

Literatura:

Doporučená literatura bude specifikována lektory

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.