Sociální sítě a content marketing / Marketing management a branding

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Sociální sítě a content marketing

Ano, tato oblast marketingu zažívá neustále největší rozvoj a zároveň budí emoce, někdo sociální sítě využívá a jiný jim přisuzuje negativní vliv na společnost a nebo dokonce nevěří v jejich úspěšnost jako prodejního kanálu. Právě díky sociálním sítím máte jedinečnou příležitost zapojit do spolutvorby své značky své zákazníky a vést s nimi dialog. Je to dokonce medium, kde neplatíte za zásah cílové skupiny, pokud dokážete vytvářet natolik kreativní komunikaci, že si ji budou zákazníci sdílet sami…

Samozřejmě sociální sítě jsou on-line komunikací se všemi výhodami i nevýhodami tohoto formátu komunikace – umožní ihned flexibilně reagovat a získat nové zákazníky a také mohou znamenat v případě chyby v komunikaci vytvářet neuvěřitelně rychlé poškození dobrého jména firmy. Co je důležité pro úspěch – know how.

 

Obsah předmětu

Zmapujeme si celou oblast sociálních sítí. Budeme se učit, jak vytvářet nápaditý obsah, protože právě o tom je content marketing. Budeme klást důraz na takové formy komunikace, které s jistotou zaujmou právě dnes – zaměříme se mimo jiné i na video marketing, protože YouTube  se stává vyhledavačem budoucnosti a právě video je dnes tím nejvíce sdíleným formátem na sociálních sítích…

Budeme bez mýtů analyzovat reálné možnosti, které firma má při propagaci svého podnikání a doporučíme, která řešení dávají smysl z hlediska nákupního procesu zákazníka. Provedeme společný nácvik vytváření obsahové strategie značky postavené na unikátních benefitech, které snesou srovnání s konkurencí a zaujmou ty nejdůležitější lidi – tedy zákazníky! „Sociální sítě fungují jako zesilovač. Pokud je váš produkt dobrý, chováte se slušně k zákazníkům a opravdu se chcete dále zlepšovat a rozvíjet, je to ten nejlepší nástroj.“ sděluje své rady Peter Hermann.

 

Cíl předmětu

Pochopit roli a smysl sociálních sítí v rámci marketingového mixu a marketingové komunikace – naučíme se sociální sítě zapojit do komunikační strategie tak, aby byla zachována jednotná komunikační linka ve všech mediích. Upozorníme na významná rizika, která přinášejí sociální sítě – z hlediska kybernetické bezpečnosti z hlediska vnímání dané značky a PR. Ukážeme si nejnovější technologie, které pomáhají systematicky zvládat komunikaci na sociálních sítích tak, aby ji šlo efektivně zvládat z hlediska interních procesů a také si řekneme, jak prezentovat výsledky této specifické komunikace managementu dané firmy. Rozebereme konkrétní komunikaci různých firem na našem i světové trhu a zdokumentujeme, co na sociálních sítích sklízí ovoce a co naopak odrazuje. Získáte přehled, které sociální sítě se vyplatí zařadit do komunikačního mixu a pochopíte odlišnosti jednotlivých komunikačních kanálů.  „Jednejte s každým, jak byste jednali se svou babičkou, ale předpokládejte, že babička má na Twitteru osmdesát tisíc followerů.“ uzavírá svá doporučení Daniel H. Pin.

 

Struktura předmětu

Nové paradigma komunikace
Jak se píše Obsahová strategie – formy Content marketingu

Projektový plán a efektivita práce
Rozdělení sociálních sítí
Negativa a kritické body
Statistiky a data
Instagram a Facebook

LinkedIn
Twitter
YouTube a video marketing, co je to virální efekt
Guerilla reklama
Jak vytvářet word of mouth

 

Literatura

BALOUŠEK, VÍT:  Žijte a myslete kreativně, 2012, Computer Press

KAWASAKI, Guy,  Umění sociálních medií, 2017, Impossible                                                                    

KANE, Brendan, Milion sledujících: Jak získávat nové followery na sociálních sítích, 2019, Zoner Press

MILLER, Michael, Internetový marketing s YouTube, 2012, Computer Press
BOYD, Danah, Je to složitější, 2017, Akropolis
https://newsfeed.cz/
https://tyinternety.cz/
https://rychlofky.cz/

 

Marketing management a branding

Značka neboli brand je ztělesněním symbolické hodnoty značky z pohledu zákazníka – již první asociace při vyslovení jména firmy či spatření jejího logotypu vytváří okamžitě v každém zákazníkovi  image dané značky a to pozitivní či negativní. Jsou i značky nudné či neznámé, které nezískají pozornost své cílové skupiny a zapadnou v propadlišti dějin marketingu a skončí v šedi své reklamy bez nápadu… Příklady světoznámých značek ukazují, že některé produkty a služby se odlišují především geniální reklamou a investice do značky se rozhodně vyplatí! Vše začíná již od jednotného vizuálního stylu neboli od identity – zákazník je prostě hrdý, že má „na sobě“ své oblíbené logo a stává se tak nadšeným brand ambasadorem dané značky.

U nás je tvorba značky někdy méně oblíbenou kapitolou v rámci marketingového plánu – my si vysvětlíme, do čeho a proč má smysl investovat energii i zdroje. Ukážeme si správné cesty i typické krizové body, na které se musí zaměřit ten, kdo chce mít úspěch v dnešním náročném světě plném turbulentních změn.

 

Obsah předmětu

Zjistíte, co dělá značku tou skutečně silnou značkou a proč se vyplatí naslouchat zákazníkům. Podíváme se na klíčové principy při vytváření originální identity, která zaujme na první pohled. Osvojíme si metodiku brand managementu od koncepce až po aplikaci do praxe v rámci integrované marketingové komunikace. Zaměříme se na stanovení odpovídající pozice značky na trhu a co z toho vyplývá pro cenotvorbu i komunikaci se zákazníky. Uvědomíme si, že značka může být výjimečná v jakékoliv části svého marketingového mixu a základní roli tedy hraje a bude hrát předem definovaná marketingová strategie.

Budeme diskutovat, jak komunikovat značku tak, aby ji i zaměstnanci ve firmě porozuměli, osvojili ji za svou a chápali svou roli. Probereme metody a techniky, jak značkovou strategii realizovat, tak, aby přinesla žádané výsledky. „Dobré značky mají u spotřebitelů respekt, ale jen lovemarks mají i jejich lásku“  vyjadřuje dokonale podstatu brand managementu a jeho smyslu Kevin Roberts.

 

Cíl předmětu

Naučit se postavit svou značku na pevných základech, aby obstála na trhu v konkurenčním boji. Společně se zaměříme na efektivitu procesů, které vedou k budování vítězné značky. Cílem je dosáhnout osvojení komplexního uvažování v rovině synergie mnoha různých disciplín, které umožní podporu vzniku úspěšné strategie pro budování a tvorbu značky. Tento moderní program je zaměřen na vzájemný dialog a diskusi o vybraných aktuálních otázkách s cílem zaměřit se na aplikaci do praxe, aby mohlo dojít k měřitelnému posunu ve výsledcích dané firmy. Na konkrétních příkladech úspěšných i neúspěšných značek od nás i ze světa si ukážeme, co v marketingu funguje a co naopak vnímání značky může poškodit. „Firmy prodávají produkty, ale zákazníci kupují značky“, říká světoznámý expert na marketing, Philip Kotler.

 

Struktura předmětu

Definování značky
Proces řízení značky od A do Z

Identita značky – jak se odlišit na trhu
Proč řešit značky – co je benefit
Systém značky
Co je to positioning a proč se jím zabývat
Unikátnost

Podstata značky
Archetypy značky
Příklady úspěšných a neúspěšných značek na našem i světovém trhu
Brand Book – jak smysluplně popsat svou značku

 

Literatura

BALOUŠEK, VÍT: Žijte a myslete kreativně, 2012, Computer Press

MARGARET, MARK: Hrdina nebo psanec, 2012, BizBooks                                                                        

ZAMAZALOVÁ Marcela a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha 2010, C. H. Beck

SINEK, Simon, Začněte s proč, Simon Sinek, 2013, Jan Melvil
Godin, Seth, Tohle je marketing, 2020, Grada

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.