Současné problémy eurozóny

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady European Business School SE

ID: SP-12-06-612

Cílem tohoto modulu je objasnit problematiku zóny společné měny – eura z pohledu ekonomického, institucionálního a politického. Je zde řešena otázka podmínek členství státu, který v předchozí fázi přistoupil do Evropských společenství/ Evropské unie – tj. splnění konvergenčních kritérií. Diskutovanou oblastí je oblast ukončení členství, tj. návrat k národní měně a to především z důvodu závažného porušování povinností zejména v období ekonomického úpadku.

Výrazná pozornost je věnována aktuálním problémům eurozóny – dluhová krize, neplnění konvergenčních kritérií atd. Dopad ekonomické krize na hospodářství zemí se společnou měnou je záležitostí nejen postižených států, ale i ostatních zemí eurozóny a členských zemí EU s národní měnou. Proto zde budou též vyhodnocena opatření, která jsou v této souvislosti realizována v rámci EU.

Obsah modulu:

 • Historie eurozóny
 • Konvergenční kriteria
 • Povinnost zavedení společné měny, výjimka, neúčastnická doložka
 • Členské země eurozóny, další státy a území používající euro
 • Evropská centrální banka, Evropský systém centrálních bank
 • Výhody a nevýhody společné měny
 • Hospodářská krize – globální rozměr, dopad na jednotlivé státy a regiony
 • Dluhová krize eurozóny – příčiny a východiska
 • Evropský nástroj finanční stability
 • Česká republika a společná měna
 • Perspektivy další existence eurozóny

Dále budou rozebrána témata:

 1. Od celní unie ke společné měně
 2. Konvergenční kritéria
 3. Evropská centrální banka a Evropský systém centrálních bank
 4. Eurozóna – historie a současnost
 5. Vztah eurozóny s ostatními členskými státy EU a třetími zeměmi
 6. Dopad světové hospodářské krize na země eurozóny
 7. Řešení ekonomické krize zemí eurozóny
 8. Utopická ekonomie a současnost
 9. Ekonomie založená na realitě
 10. Bohatství měst a národů
 11. Role regionů – států, zemí
 12. Transakce úpadku
 13. Další téma po dohodě s tutorem

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.