Správa nemovitostí

Ing. Pavel Sehnal

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cílem modulu je představit činnosti spadající pod obor správy nemovitostí neboli tvz. Facility management. Modul představí a utřídí informace o základních směrech tohoto oboru a studentům poskytne znalosti o šíři těchto činností.

V první obsahové části bude kladem důraz na roly oboru a jeho cíle. Probírána bude problematika vlastnictví budov, pasportizace a dokumentace staveb, údržba nemovitostí, členění a správa provozních nákladů a téma provozních řádů.

V modulu bude představena současně platná legislativa a její požadavky ve věci správy nemovitostí. Studenti získají povědomí o požadavcích z oblasti energetiky, čistoty odpadních vod, hygieny, oblast odpadového hospodářství či oblasti kontroly a revize technických zařízení budov.

Studenti se naučí strategickému rozhodování při zadávání zakázek, vyhodnocování nabídek a kontrole plnění ze strany dodavatelů. Modul se bude věnovat i zadávání veřejných zakázek.

Součástí studia jsou též základní právní aspekty ve vztahu k vlastnictví nemovitosti a jejího ocenění (katastr nemovitostí, zástavní právo, nájem a podnájem, spoluvlastnictví.

V závěru modulu budou představeny modelové příklady řešení úspor provozních nákladů, modernizace či rekonstrukce objektů a pronájmu dílčích částí budovy či areálu.

Obsah modulu:

 • Správa nemovitostí – okruhy oboru a jejich šíře
 • Pasportizace staveb, dokumentace, stavební zákon, katastr nemovitostí
 • Údržba budov
 • Technická zařízení budovy
 • Provozní řád budovy
 • Provozní náklady
 • Energetika budov
 • Odpadové hospodářství, ovzduší a čistota vod
 • Provozní výnosy
 • Oceňování nemovitostí, strategie nákupu a prodeje
 • Dotace, granty, a investiční pobídky
 • Zadávání zakázek, kalkulace, veřejné zakázky
 • Modelový příklad – provozní náklady a výnosy
 • Modelový příklad – energetické úspory
 • Modelový příklad – modernizace a rekonstrukce objektu
 • Modelový příklad – žádost o dotaci

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.