Vybrané otázky z veřejné diplomacie

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady European Business School SE

ID: SP-11-06-611

Cílem předmětu je prohloubit znalosti účastníků kurzu v oblasti společenské praxe a připravit je na seriózní jednání v oblasti podnikatelské, veřejnosprávní a diplomatické. Základním východiskem je zvládnutí pravidel společenské etikety s přihlédnutím k multikulturním specifikům v rámci mezinárodního styku.

Součástí kurzu je též podat základní informace o diplomatickém protokolu a pravidel diplomatické praxe

  • vymezení základních pojmů;
  • společenská komunikace a etiketa;
  • společenská diplomacie v praxi se zvláštním zřetelem k evropskému prostoru;
  • specifické formy komunikace, chování a jednání.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.