Archiv pro rubriku: Aktuality

9x v doteku s vizí

Chystám se na seminář „Tvorba podnikové vize“. Vnímám však roli vize i na osobní úrovni. Věříte na sílu vize? Máte svou vlastní vizi pro život? Jaká je? Co pro vás vůbec znamená „mít vizi“? K čemu je to dobré? Jaký rozdíl pociťujete mezi osobní vizí a vizí firmy/podniku? VIZE se (mi) občas zdá být módním tématem, […]

Louis Brandeis – česká stopa u Nejvyššího soudu USA

Louis Dembitz/David[1] Brandeis se narodil 13. 11. 1856 a zemřel 5. 10. 1941. Nejenže je jedním z nejuznávanějších a nejvlivnějších právníků na druhé straně Atlantiku všech dob, ale představuje i jakousi „českou stopu“ u Nejvyššího soudu USA. O ní ostatně velice poutavě psal třeba i Martin Vlnas[2] před několika lety u příležitosti výročí Brandeisova vstupu […]

Vyšší odměny pro zastupitele

V poslední době byly zákonodárné orgány štědré ve zvyšování platů, zejména zaměstnancům ve veřejné správě. Není pochyb o tom, že si to tito zaměstnanci zaslouží, ale přece je vhodné se zmínit o jedné kategorii „platově zvýhodněných“. Jedná se o ty, bez nichž bychom si nedokázali představit život a dění v obci, městě nebo jiném územním samosprávném celku: […]

Kvalita leadershipu a leadership v kvalitě

V předchozím dvoudílném článku o kvalitě strategie a strategii kvality jsem avizoval ještě další téma, které rozhodně není technicko-technologické. Dokonce „pod čarou“ (snad) slibuje v revizi standardu ISO 9001:2015 důležitý dopad. Mám na mysli téma mýtického leadershipu a odpovědnosti vedení za kvalitu. Zmiňoval jsem i to, že OSOBNÍ KVALITA je základem všech dalších kvalit. Z toho v podstatě […]

Dovolená ve prospěch dětí – otcovská dovolená?

Titulek může vyvolávat dojem, že dovolená nemůže existovat ve prospěch dětí, neboť nemohou být účastníky pracovněprávních vztahů. To je sice pravda, ale předpisy z oblasti pracovního práva vytvářejí předpoklady k tomu, aby došlo ke sladění rodinného a pracovního života k prospěchu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedním z legislativních opatření, které potvrzuje snahu zákonodárných orgánů k prohloubení péče o děti a současně […]

Jedna etika nebo více etik?

Pět právnických profesí (soudce, advokát, notář, exekutor a státní zástupce) je jako pět prstů na jedné ruce: všechny dohromady slouží soše Spravedlnosti, a když bude chybět jedna jediná, bude justice ochuzena o úd, jenž by jí ve vypjatých chvílích citelně chyběl. Jak je to tedy s etikou právnických profesí? Ne že bych měla všechny nápady jen […]

Zápis ke studiu nových studentů podzimního cyklu 2017/2018

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se pro velký zájem o studijní programy nabízené Ústavem práva a právní vědy, o. p. s. konal Zápis ke studiu. Jsme velice potěšeni zájmem o vzdělávání na naší instituci a přejeme všem studentům, aby se jim studium profesních programů líbilo a vytěžili z něj pro sebe maximum. Krátký fotoreport z této […]

Management komunikace s klientem ve specifickém prostředí zdravotnické záchranné služby

Úvod a cíl práce V práci se budu věnovat tématu některých psychických poruch, jak se s tímto společenským jevem setkávám coby lékař zdravotnické záchranné služby. Cílem je definovat, jak se k tomuto jevu stavět a jaké jsou možnosti osobního rozvoje lékaře při čelení těmto poruchám. I. Teoretická část 1.1. Problémový pacient Charakteristika tzv. problémového pacienta není jednoduchá, a […]

Kvalita strategie a strategie kvality (2. část)

Revize ISO 9001:2015 jako (vynucená) šance pro strategii? Téma „kvalita strategie“ a „strategie kvality“ zmiňuji z důvodu, že mnoho „certifikovaných“ firem je nyní ve fázi přechodu, kdy je třeba začít aplikovat požadavky standardů ISO 9001, které prošly revizí v roce 2015. K tomu se na podzim 2016 přidala nadstavba v podobě požadavků IATF 16949:2016, která shrnuje požadavky zákazníků v jediném, […]

Lékař na pracovišti

Titulek nevystihuje situaci, kdy je nutný zásah lékaře na pracovišti, ale zásadní změny v právní úpravě pracovně lékařské péče zaměstnavatelům. K nim dochází od 1. listopadu 2017. Změny přináší zákon č. 202/2017 Sb. ze dne 12. 7. 2017, který novelizuje právní úpravu pracovně lékařských služeb v § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb.  Stanoví […]