Mateřská dovolená muže

Mnozí nad titulkem nevěřícně zakroutí hlavou, ale pracovněprávní předpisy umožňují, aby muž pečoval o dítě na „mateřské „ nebo rodičovské dovolené. V  legislativním smyslu se u muže – zaměstnance – nejedná o klasickou „mateřskou“ jako je tomu u zaměstnankyň – žen, ale o dobu, po kterou může žena čerpat mateřskou dovolenou. Peněžitá pomoc pro muže […]

V jakých státech lze použít mezinárodní certifikát IES?

Pro absolventy mnoha studijních programů a vzdělávacích zařízení může být v případě zájmu o práci v zahraničí problémem vzájemného uznávání výsledků studia. Právě z tohoto důvodu jsou velmi důležité subjekty, které dle jasně daných a transparentních kritérií připravují hodnocení jednotlivých institucí a jimi poskytovaných studijních programů ve formě mezinárodních certifikátů, které slouží jako doklad o kvalitě hodnocených poskytovatelů […]

Ústavní diskrece jako ochrana politických práv ve světle usnesení Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 34/16

V příspěvku rozebírám usnesení Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 34/16,[1] které se mi jeví zajímavé z pohledu odlišného stanoviska soudkyně Kateřiny Šimáčkové. Ve svém stanovisku se soudkyně věnuje nejen ústavně zaručenému právu na svobodnou soutěž politických sil, ale také, a to zvláště, ústavně zaručenému právu na přístup k voleným funkcím. V souvislosti s argumenty stěžovatelů o zákazu libovůle veřejné moci […]

Zaměstnání a příspěvky pro zdravotně postižené osoby

Zaměstnání a příspěvky pro zdravotně postižené osoby Nemám v úmyslu radit, jak sehnat zaměstnání pro zdravotně postižené osoby (dále osoby ZP), ale skutečností zůstává, že jsou stále na trhu práce velmi početnou skupinou občanů, kteří se jen velmi obtížně pracovně uplatňují. Ne nadarmo se říká, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat […]

Patero pověstí českých o GDPR

Děsivě vyhlížející zkratka GDPR je mezinárodní označení pro obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, jež má sjednotit právní ochranu osobních údajů ve všech členských státech. Den D, kdy začne být ono veledílo účinné (25. května 2018) se valem blíží a patrně není živé duše, která by o něm už něco nezaslechla nebo si […]

Orgány obchodní korporace I: Neplatnost rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace

Autor se v příspěvku zabývá nejprve výkladem ust. § 45 ZOK a jeho vazbou na ust. § 245 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), a právně dovozuje, že zákon činí rozdíly mezi zdánlivými rozhodnutími orgánů obchodní korporace (a to u kapitálových společností nejen valné hromady jakožto nejvyššího orgánu, ale i orgánů statutárních […]

Vybíráme studium MBA – jak zvolit ten správný obor?

Studijní programy MBA (Master of Business Administration) si coby součást sytému celoživotního vzdělávání kladou za cíl připravit studenty na výkon vedoucích a manažerských pozic nebo prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti řízení. Výhod absolvování MBA studia je celá řada, patří mezi ně získání detailnějších znalostí v oblasti managementu, důležitých zkušeností a v neposlední řadě také kontaktů. Absolvování […]

Jaké budete mít pracovní možnosti s titulem MBA?

Studijní programy MBA jsou široce vyhledávanou možností, díky které si mnozí příslušníci středního i vyššího managementu obchodních společností z nejrůznějších oborů stejně jako vedoucích pracovníků institucí státní správy, podnikatelů i jiných obchodníků mohou osvojit a zdokonalit manažerské postupy a dovednosti potřebné pro efektivní práci na pozici, kterou vykonávají nebo kterou se vykonávat chystají. Výsledkem je vyšší […]

Jak se akceptuje titul MBA v zahraničí?

V dnešním globalizovaném světě má pracovní trh jen minimální hranice a působení pracovníků všech oborů a pracovních pozic v zahraničí je zcela běžnou záležitostí a navíc praxí, která je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Obě strany totiž mohou těžit z kulturních odlišností, které se v rámci pracovních týmů často vhodně doplňují a vytvářejí ideální tvůrčí prostředí. Výjimkou […]

Představení programu LL.M. Korporátní právo

Vážení přátelé, milí zájemci o studium, letos Ústav práva a právní vědy oslavil 15 let tradice a spolu s tím i 8 let od otevření velmi úspěšného programu mezi právníky i neprávníky LL.M. Korporátní právo. Tento program má takto dlouhou a s nadsázkou řečeno nepřekonatelnou tradici právě díky atraktivitě předmětů, které u nás vyučují přední odborníci, […]