Daňové poradenství

(Partnerský článek) Daňový poradce dnes představuje široké možnosti, které jsou otevřeny dalším klientům, jež mají zájem s námi spolupracovat. V dnešní době se v různých profesích objevuje rivalita, která je nastavená i šancí zvýšení platu za lepší post a také uplatnění. Možná teď máte pocit, že jste malá rybička v takovém toku, ale věřte, že […]

Hlava(tý) XXII

My Češi jsme národ, který žije sázkovými hrami. Sázíme se o kdeco a na kdeco – Sportku, Šťastných deset, sázíme na fotbal, hokej i tenis a relativně nově i na další věci – třeba kdo vyhraje Slavíka nebo volby. Tato nová zábava náš sázkumilovný národ tak mohla vést k alespoň vnitřním a přátelským sázkám typu: V roce […]

Novelizace stavebního zákona, její výhody a významné body

Novela stavebního zákona, což je jeden z nejsložitějších a zároveň nejčastěji novelizovaných  zákonů, bude účinná od 1. ledna 2018. Největší výhodou, kterou má novela přinést, má být  praktické zjednodušení kontaktu se stavebním úřadem pro drobné stavebníky, tedy např. fyzické osoby stavící rodinný dům. Stavět rodinný dům svépomocí bude nově možné pouze na základě ohlášení, tj. bez nutnosti žádat o […]

Trestní odpovědnost právnických osob – pár případů z praxe

V tomto článku vám přinášíme krátký pohled a zhodnocení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná se o poměrně komplexní předpis, o kterém je velmi důležité vědět zejména pro ty, kteří se chtějí stát podnikovými právníky. Mimo jiné, rozbor tohoto předpisu nabízíme i jako samostatný předmět v různých programech (např., při studiu MBA  nebo u titulu LL.M.). […]

Dobrý psycholog pomůže v akutní nouzi i při hledání cesty kudy kam

Životní zvraty, negativní zážitky, dlouhodobý stres, nezaměstnanost, neúspěchy v rodinném i partnerském životě, vážná nemoc v rodině či ztráta blízkého mohou být rozhodujícími milníky, které se podepíšou na duševním zdraví leckoho z nás. Někteří jsou takzvaní „držáci“, již vydrží dlouhodobé pracovní či emoční nápory. Jenže jednou se v nich nakumulují negace tak, že už nemůžou jít dál. […]

9x v doteku s vizí

Chystám se na seminář „Tvorba podnikové vize“. Vnímám však roli vize i na osobní úrovni. Věříte na sílu vize? Máte svou vlastní vizi pro život? Jaká je? Co pro vás vůbec znamená „mít vizi“? K čemu je to dobré? Jaký rozdíl pociťujete mezi osobní vizí a vizí firmy/podniku? VIZE se (mi) občas zdá být módním tématem, […]

Louis Brandeis – česká stopa u Nejvyššího soudu USA

Louis Dembitz/David[1] Brandeis se narodil 13. 11. 1856 a zemřel 5. 10. 1941. Nejenže je jedním z nejuznávanějších a nejvlivnějších právníků na druhé straně Atlantiku všech dob, ale představuje i jakousi „českou stopu“ u Nejvyššího soudu USA. O ní ostatně velice poutavě psal třeba i Martin Vlnas[2] před několika lety u příležitosti výročí Brandeisova vstupu […]

Vyšší odměny pro zastupitele

V poslední době byly zákonodárné orgány štědré ve zvyšování platů, zejména zaměstnancům ve veřejné správě. Není pochyb o tom, že si to tito zaměstnanci zaslouží, ale přece je vhodné se zmínit o jedné kategorii „platově zvýhodněných“. Jedná se o ty, bez nichž bychom si nedokázali představit život a dění v obci, městě nebo jiném územním samosprávném celku: […]

Kvalita leadershipu a leadership v kvalitě

V předchozím dvoudílném článku o kvalitě strategie a strategii kvality jsem avizoval ještě další téma, které rozhodně není technicko-technologické. Dokonce „pod čarou“ (snad) slibuje v revizi standardu ISO 9001:2015 důležitý dopad. Mám na mysli téma mýtického leadershipu a odpovědnosti vedení za kvalitu. Zmiňoval jsem i to, že OSOBNÍ KVALITA je základem všech dalších kvalit. Z toho v podstatě […]

Dovolená ve prospěch dětí – otcovská dovolená?

Titulek může vyvolávat dojem, že dovolená nemůže existovat ve prospěch dětí, neboť nemohou být účastníky pracovněprávních vztahů. To je sice pravda, ale předpisy z oblasti pracovního práva vytvářejí předpoklady k tomu, aby došlo ke sladění rodinného a pracovního života k prospěchu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedním z legislativních opatření, které potvrzuje snahu zákonodárných orgánů k prohloubení péče o děti a současně […]