Pojďte studovat MBA Management obchodu

Vážení a milí přátelé, letos opět otevíráme velice úspěšný program MBA ve specializaci Management obchodu. Program poskytuje studentům základní informace o charakteristikách současného obchodu a jeho významu v ekonomice, nabízí získání užitečných vědomostí ke zdokonalení vztahů se zákazníky, naučí je zásadám psychologického myšlení s cílením na zákazníka a hlavně pracuje s vlastním osobním rozvojem jedince. Program […]

Ústava USA: Proč vznikla a co jí předcházelo?

Ústava USA vyvěrá ze samé podstaty tamní společnosti, proto je třeba si nejdříve uvědomit, jací lidé se v tehdejších Britských koloniích v Severní Americe soustředili a co se zde vlastně událo. Británie zůstávala velice dlouho mimo boj o vliv velkých koloniálních mocností, které území Ameriky osídlily jako první – Portugalska a Španělska. Prvním zdařilým pokusem o trvalou […]

Ústava USA: 230 let vzorem pro demokracii

Ústava USA je vskutku přelomovým dokumentem a mám za to, že v právní historii, vývoji státovědy i politologie, lze bez dalšího označit dobu „před ústavou USA“ a „po ústavě USA“, stejně jako jsme zvyklí udávat letopočty „před Kristem“ a „po Kristu“. Ústava USA je v zásadě nedlouhý text – v originále má okolo 4 500 slov, ale o […]

Co s načatým (pátečním) odpolednem

Páteční odpoledne se v podnicích stávají neoficiálním „ulívacím“ časem, kdy se obecně ví a toleruje, že pracovníci se přestávají soustředit na svoji práci a raději plánují aktivity na víkend. Motivace pracovat často klesá i kvůli pocitu těchto zaměstnanců, že páteční praxe je všude obdobná. A protože stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tak v páteční odpoledne se […]

Stres na pracovišti

   Existují časová období, kdy se stresu nevyhneme. Všichni to známe z předvánočního shonu nebo v období konce roku. Ovšem jsou i místa, kde se stres vyskytuje téměř pravidelně a každodenně. Nejčastěji to je v zaměstnání, které je zdrojem stresu pro 39 procent Čechů, jak ukázal loňský průzkum Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nespokojený a přetížený zaměstnanec […]

Úprava pojistného na veřejné zdravotní pojištění u státních pojištěnců.

V oblasti českého veřejného zdravotnictví je v současné době hned několik věcí, které jsou předmětem zjitřené debaty – problematika pojistného na veřejné zdravotní pojištění u státních pojištěnců, neziskové nemocnice, Národní zdravotní informační systém a vzdělávání lékařů i nelékařského personálu. Postupně bych vám chtěl přinést prostřednictvím blogu Ústavu práva a právní vědy texty ke všem zmíněným […]

Nízké pravomoci organizaci mohou „psychicky“ rozložit

Vyšší pravomoci správně vybraných a zaškolených pracovníků zvyšují jejich výkonnost. Mají-li svou práci pod kontrolou, pracují rychleji a cítí se důležitější. Samostatnější práce jim navíc umožňuje získávat nové zkušenosti i nápady. Příliš nízké pravomoci výkon snižují, mimo jiné i proto, že organizaci vnitřně rozkládají. Platí to především tehdy, postihují-li i její střední řídící vrstvy.   […]

Vrcholový řídící zaměstnanec

Titulek dnešního blogu jsem si vypůjčil z připravené novely zákoníku práce (ZP). Její obsah se v současnosti projednává ve druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně. S účinností se počítá od 1. července 2017. Je nepochybné, že novela bude přijata. Je správné, že bude delší časový prostor (tzv. legisvakance) pro seznámení se zásadními pracovněprávními novinkami. Na ně se musí […]

Jak se chovat na společenském setkání

Tak jsem zase byl minulý týden na jednom obzvláště zajímavém pracovním setkání. Vůbec netuším, jak je možné takovou akci ještě v dnešní době absolvovat, když mají skoro všichni lidé doma televizi a internet a denně sledují, jak se jiní lidé chovají na schůzkách nebo akcích a přesto si z toho nevezmou vůbec žádné ponaučení. Ať už se […]

Karty na trhu práce

Titulek blogu  by mohl svádět k domněnce, že v zaměstnání nebo na pracovním trhu jeho účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) hrají karty. Jde o úplně něco jiného. V současnosti, kdy firmy daleko více využívají zahraniční zaměstnance, než tomu bylo v minulých letech, se uplatňují tzv. zaměstnanecké a modré karty. Nejde o platební, hrací nebo jiné karty, ale o právní […]