Tisk

Daňová optimalizace

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámení s problematikou možnosti provádění daňové optimalizace v podnikání v souladu se zákonem a v jeho rámci, zejména ve vazbě na daňové povinnosti, vyplývající ze zákona o daních z příjmů. Záměrem zde není dosáhnout komplexní informace o obsahu daňových zákonů. Výběrovým způsobem témat by měl student získat ucelený přehled o tom, v kterých případech a jakým způsobem lze v rámci platných právních předpisů optimalizovat vlastní daňovou povinnost podnikatele a v této souvislosti také získat informaci o principielních rozdílech zdanění ve vztahu k různým formám podnikatelských uskupení. Problematika je zaměřena na vybrané situace, jež jsou upraveny hmotněprávními zákonnými předpisy a jež mohou být využity jak osobami samostatně výdělečně činnými, tak podnikajícími právnickými osobami, nebo také klasicky obchodními společnostmi. 

Obsah modulu:

Pozornost věnujte zejména následujícím problémům: co lze chápat pod pojmem daňová optimalizace, jaká je právní úprava daní z příjmů, jaký je princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ, co znamená daň stanovená paušální částkou, jaké jsou její výhody a nevýhody a koho se týká, co znamená, že daňové výdaje jsou stanovené procentem z příjmů a koho se tento způsob může týkat, daňový režim sdružení bez právní subjektivity – co a jak lze rozdělit, zdanění osoby samostatně výdělečně činné – společníka veřejné obchodní společnosti, zdanění osoby samostatně výdělečně činné – komplementáře komanditní společnosti, zdanění při převodu nemovitých a movitých věci a cenných papírů, daňový režim při převodu účasti na společnostech a družstvu, daňové důsledky ukončení účasti na společnosti, převod jmění nebo vypořádání, jednorázové odškodnění budoucích nároků, co je a co není předmětem daně z příjmů právnických osob, princip zdanění veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti, evropského hospodářského zájmového sdružení, evropské společnosti a evropské družstevní společnosti.

Dále se zaměříme na pojmy jako rezervy a opravné položky k pohledávkám, postoupení pohledávek, smluvní pokuty a penále, specifické případy daňových výdajů – příspěvky právnickým osobám, odstupné za uvolnění bytu, pokuty a úroky, výdaje na slevové karty, výdaje vynaložené ve společenském zájmu, škody a manka, likvidace nepotřebných zásob, daňový režim výdajů za reprezentaci a dary, odpočet ztráty z předchozích období a aplikace snížení základu daně, obecné principy daně zaplacené v zahraničí, principy vyloučení dvojího zdanění, způsoby odepisování hmotného i nehmotného majetku, obecné principy akcií, pozbytí akcií prodejem, převodem, ztrátou a související daňový režim. 

Lektor modulu:

Ing. Ludmila Klimešová, MBA
Daňové problematice se ve strukturách České daňové správy věnuje více než 15 let. Spolupracuje jako lektorka s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde dle jejího odborného zaměření lektoruje modul profesního vzdělávání MBA a LL.M, nazvaný Daňová optimalizace. Lektoruje odborné daňové semináře pro veřejnost.  Zajišťuje lektorskou činnost pro pracovníky daňové správy s tematikou boje proti daňovým únikům. Spolupracuje na projektech, vztahujících se k tématu převodních cen a jejich daňových dopadů při obchodních transakcích mezi spojenými osobami. Účastní se zahraničních seminářů na téma zdaňování nadnárodních podniků.

Od roku 2012 působí na Specializovaném finančním úřadě, který je úřadem pro správu vybraných subjektů (např. velké podniky s obratem nad 2 mld. Kč, banky, pojišťovny, finanční instituce).

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X