Tisk

Finanční analýza

Cíl modulu

Cílem tohoto modulu je zejména pochopení možností, které finanční analýza nabízí pro identifikaci finanční výkonnosti podniku a faktorů, které finanční výkonnost ovlivňují. Naplnění tohoto základního cíle ale předpokládá zvládnutí tří klíčových dovedností: a) Určení cíle, rizik a fází finanční analýzy, b) Poznání hlavních metod finanční analýzy (aplikace standardních a moderních typů finančních ukazatelů), c) Umět interpretovat výsledné hodnoty ukazatelů v podmínkách hodnoceného podniku, a to v kontextu jeho vnitřního a vnějšího prostředí.

Obsah modulu:

Modul je rozdělen do následujících dílčích částí:

  • Úvod do problematiky finanční analýzy

Téma je zaměřeno nejprve na základní aspekty vývoje finanční analýzy v kontextu pojmů “finanční výkonnost”, resp. “finanční zdraví”. Praktickou část úvodní části ale tvoří metodický výklad problematiky fází finanční analýzy, řešení základní otázky “Jak získat vstupní zdroje informací (externího a interního typu)”, identifikace možných rizik z hlediska kvality dostupných informací a aplikace možných metod a technik finanční analýzy.

  • Standardní metody finanční analýzy

Standardní metody finanční analýzy zahrnují nejčastěji používané analytické postupy a ukazatele (analýza absolutních dat, indexová analýza a rozdílové, resp. poměrové ukazatele). Zejména z praktického hlediska je ale vhodné uvedené metody a postupy spíše členit nikoliv podle zvolené metody, ale spíše podle dílčích oblastí hodnocení finanční výkonnosti podniku (ziskovost, rentabilita, likvidita, finanční stabilita apod.).

  • Komplexní charakteristika finančního zdraví (výkonnosti) podniku

V předchozím textu byly uvedeny spíše standardní metody finanční analýzy, jejichž určitou nevýhodou je hodnocení dílčích oblastí hospodaření podniku (ziskovost, rentabilita, likvidita atd.). Tuto nevýhodu se snaží eliminovat (do určité míry) komplexní finanční ukazatele. Ve finanční praxi jsou tyto ukazatele konstruovány zejména pro účely analýzy bonity, resp. ohrožení bankrotem (např. Altmanův index, Index bonity a další), tvorby ekonomické hodnoty (např. Ekonomická přidaná hodnota) nebo k obecnému ratingovému hodnocení podniku (zejména Aspekt Global rating).

Porozumět byste měli zejména následujícím problémům: Jaký je význam finanční analýzy při hodnocení finanční výkonnosti podniku (při zohlednění příslušných rizik), jaké základní techniky lze použít pro identifikaci dlouhodobější pohledu na výkonnost podniku, jaké metody/techniky lze aplikovat při analýze dílčích oblastí hospodaření podniku a jaké možnosti poskytují nástroje komplexního hodnocení finanční výkonnosti.

Lektor modulu:

JUDr. Martin Landa
V letech 1988 až 1995 působil na Masarykově univerzitě v Brně jako výzkumný pracovník a po založení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991 jako odborný asistent na její katedře podnikového hospodářství. Od roku 1991 působí jako nezávislý účetní a ekonomický poradce s profesním zaměřením na metodiku a organizaci finančního a manažerského účetnictví, zavádění softwarových systémů při zpracování účetních a ekonomických agend a na vybrané oblastí podnikové ekonomiky – tvorba podnikatelských projektů, finanční analýzy hospodaření a finanční plánování. V posledních letech se aktivně zabývá problematikou řízení podnikových účetních systémů a aplikací moderních metod ekonomického řízení v podnikové praxi.

Jako pedagog spolupracuje s Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.) a s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem řady odborných publikací a článků v oborech finanční účetnictví, manažerské účetnictví, analýza finanční výkonnosti firem a metody ekonomického řízení.

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X