Tisk

Finanční řízení podniku

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů se základy finančního managementu. Postavením finančního řízení v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména účetnictví a controlling. Studenti po absolvování studia jsou schopní definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku.

Obsah modulu:

Modul je rozdělen do šesti dílčích témat:

  • Základní aspekty a rámec podnikových financi jako základního nástroje finančního řízení

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jaký je rozdíl mezi peněžními prostředky, finančními prostředky a kapitálem. Jaký rozdíl je mezi finančním a kapitálovým trhem. Jakou roli hraje finanční management v řízení podniku, jaké jsou jeho základní úkoly z hlediska strategického, dlouhodobého a krátkodobého. Jaké jsou základní nástroje a princip řízení. 

  • Časový faktor a riziko v řízení financí

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jak se mění hodnota peněz v čase a co ji ovlivňuje. Jaký je rozdíl mezi nominální, efektivní, reálnou, zdaněnou a požadovanou úrokovou mírou. Jak ovlivňuje hodnotu peněz inflace. Jaký rozdíl je mezi současnou a budoucí hodnotou peněz. Jaký rozdíl je mezi anuitou a perpetuitou. Jaké jsou role úročitele a odúročitele při stanovení hodnoty peněz v čase. K čemu slouží střadatel, fondovatel, zásobitel a umořovatel. Jaký je rozdíl mezi rizikem a nejistotou v řízení financi. Jaké nástroje se využívají při hodnocení rizika.

  • Základy hodnotového managementu, měření finanční výkonnosti a oceňování podniku

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Co je to shareholder a stakeholder value. Jaký rozdíl je mezi hodnotou podniku, tržní přidanou hodnotou podniku, ekonomickou přidanou hodnotou a shareholders value added. Co je to finanční výkonnost a finanční zdraví (kondice) podniku a jaký je vliv těchto faktoru na výslednou hodnotu podniku. Co je to ukazatel (indikátor). Co je základním úkolem finanční analýzy. Jaké jsou základní prameny finanční analýzy. Jaké jsou elementární nástroje finanční analýzy. Jaký typ poměrových ukazatelů známe z finanční analýzy.

  • Kapitálová struktura, zdroje kapitálu a investiční rozhodování           

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům:  Co je to kapitálová struktura podniku a co ji ovlivňuje. Jaká je optimální kapitálová struktura. Co je to bod indiference kapitálové struktury. Co jsou to náklady kapitálu. Jaké jsou zdroje kapitálu. Které finanční instrumenty jsou páteři finančního trhu. Co je to dluhopis a jak jej oceníme.

  • Dlouhodobý finanční management

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Jaké jsou základní úkoly dlouhodobého finančního managementu. Co je to reinvestice zisku a peněžních toků. Charakteristika a význam dividendové politiky ve finanční strategii podniku. Strategie růstu, navyšování kapitálu. Spojování podniků, fúze a akvizice. Ochrana proti převzetí. Řízení podniku v podmínkách hrozby bankrotu. Restrukturalizace a revitalizace podniku.  Jaké jsou základní metody sestavení dlouhodobého finančního plánu. Jaký je postup při sestavování dlouhodobého finančního plánu.

  • Krátkodobý finanční management

Pozornost bzde věnována zejména následujícím problémům: Jaké jsou základní úkoly krátkodobého finančního managementu. Co je to cash management. Co jsou to peněžní toky (cash flow) a jaký je jejich význam ve finančním řízení. Jaký význam v řízení financi podniku má pracovní kapitál. Jakým způsobem se řídí pracovní kapitál. Co je to obchodní deficit. Co představuje pojem řízení zásob. Co je to řízení pohledávek.

Lektor modulu:

 

Vít Prokůpek je profesionální vyjednavač, expert na psychologii ovlivňování a autor bestselleru Psychologie ovlivňování: 99 tipů pro zvýšení vaší přesvědčivosti. Působí v ČR i v zahraničí, pomohl více než 150 firmám a jeho seminářů se zúčastnili lidé z 32 různých zemí světa. Jako nezávislý odborník poskytuje rozhovory a názory médiím (např. Česká televize, Český rozhlas, TV Prima, Forbes, Mladý podnikatel, MontyRich a další). Externě přednáší na 8 univerzitách. Je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (obor management a podniková ekonomika). Od roku 2016 je lektorem v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X