Tisk

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy je sestaven z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi.

V současné době u nás působí více než 50 špičkových lektorů ze státní i soukromé sféry. Disponují praxí na prestižních vysokých školách, působí v privátní sféře a někteří mají také bohaté mezinárodní zkušenosti. Řada z nich jsou respektovaní odborníci z velkých tuzemských i nadnárodních společností jako např. z GE Money, Bosch a Siemens, Generali nebo Česká pojišťovna.

Profesně vzdělávací programy na Ústavu práva a právní vědy nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Programy jsou určeny nejen pro podnikatele, zaměstnance státní správy či členy středního a vyššího managementu, ale pro všechny, kteří mají zájem o zdokonalení svých dosud nabytých znalostí a poznatků z oboru a jejich rozšíření především na poli praktického využití.

 Díky specificky kombinované formě studia si mohou uchazeči přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem.  Vzdělávací programy jsou tak plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Ústavu práva a právní vědy, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.

 

Jméno lektora Jméno lektora
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Učitel na Karlově Universitě a VŠE v Praze, lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Vyučuje human relations kurzy.
Tomáš Barčík, MBA
Marketing & Business Analyst ve společnosti RM Gastro Group. Vyučuje marketing a media kurzy.
JUDr. Jan Ježdík
Poradenství v oblasti managementu a řízení, bývalý člen představenstva České pojišťovny. Vyučuje ekonomické kurzy.
Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Ředitelka oddělení makléřských obchodů v regionech v pojišťovně Generali. Vyučuje ekonomické kurzy.
Bc. Jan Brodský, DiS.
Absolvent Metropolitní univerzity Praha a Vyšší odborné školy veřejnoprávní.
JUDr. Michal Sýkora

Advokát specializující se na problematiku trestního práva a trestněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob. Vyučuje právní disciplíny.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Vedoucím Katedry manažerského účetnictví na VŠE Praha. Předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních.
Ing. Libor Friedel, MBA
Hodnotitel Národní Ceny ČR za kvalitu, lektor ČSJ. Byl členem European Cluster Policy Group. Vyučuje ekonomické kurzy.
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Ředitel naší instituce. Advokát i autor mnoha odborných publikací a knih. Vyučuje právní disciplíny.
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.)...
PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
Dvacetiletá zkušenost ve vedoucích pozicích ve stání správě, působila jako ředitelka Archivu bezpečnostních složek..
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Pedagog při Institutu účetnictví a finančního řízení na univerzitě Škoda Auto a.s. Vyučuje ekonomické disciplíny.
Mgr. Jana Wiesnerová
Absolvovala studium psychologie na FF UK Praha, dále terapeutický výcvik Gestalt  Therapy.Je držitelkou certifikátů v rámci postgraduálního vzdělávání.
Ing. Jan Řezníček
Ředitel likvidace pojistných událostí neživotního pojištění. Vyučuje ekonomické kurzy.
JUDr. Sylva Rychtalíková
Spoluautorka komentáře k insolvenčnímu zákonu „Praktický průvodce insolvenčním řízením“. Vyučuje právní disciplíny.
Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Pracuje na katedře personalistiky VŠE Praha. Vyučuje human relations kurzy.
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Advokát a specialista na občanské i obchodní závazkové právo, rozhodčí řízení a správní proces. Vyučuje právní disciplíny.
PhDr. Jana Krausová , MBA
Působí v mezinárodní makléřské společnosti, kde se věnuje oblasti dopravního práva a risk managementu. 
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Ve své vědecké a pedagogické činnosti se primárně zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekon. právu...
Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA
Specialistka pro správu vybraných ekonomických subjektů. Více jak 15 letá praxe v daňové oblasti.
Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Je autorem a editorem řady prací v oblasti filosofie a politické filosofie. Vyučuje právo Evropské unie a filosofii politiky.
JUDr. Stanislav Sviták
Působí jako soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem – obchodní úsek (obchodní korporace, ...
PhDr. Marie Hamplová
Působila na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitelka odboru vzdělávání a vědy. Vyučuje Mezinárodní vztahy a diplomacii.
Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Pracoval jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.
PaedDr. Václav Netolický
Byl členem orgánů euroregionu a konzultantem poslankyně Evropského parlamentu pro strukturální fondy.
Mgr. Eva Metelková
Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.
Mgr. Milan Hrubeš, DiS.

Absolvoval magisterské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde nadále působí jako doktorand...

Ing Milan Bednařík, CSc.
Dlouhodobě se věnuje problematice implementace systémů řízení dle mezinárodních norem ISO v různých oblastech hospodářství ..
prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Je autorem 25 odborných knih a učebních textů a více než 650 odborných článků a příspěvků (publikovaných doma i v zahraničí).

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se na manažerské účetnictví, ...

Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc. 
Aktivně působil jako pedagog a následně v řídící funkci ve školství. Od 2009 působí jako ředitel společnosti SYSTEMCONTROL s.r.o.,...
Mgr. Michaela Burdková
Po pedagogické praxi ve středních školách, kde se zabývala mj. projektovou činností, pracuje až do...
JUDr. Jakub Král Ph.D.
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na téže vysoké škole získal titul doktora práv a nyní zde působí jako doktorand...
JUDr. Ladislav Jouza
Advokát a rozhodce pracovních sporů. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů,...
Mgr. David Kryska, Ph.D.
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2009. Od tohoto roku byl na téže fakultě doktorandem na Katedře správního práva...
JUDr. Martin Landa
V letech 1988 až 1995 působil na Masarykově univerzitě v Brně jako výzkumný pracovník a po založení...
MUDr. Ján Lešťák
Odborný asistent FBMI ČVUT a LF UK, zabývající se hlavně klinickou oftalmologií.
Vyučuje Kvalitu péče ve zdravotnictví.
Mgr. Patrik Spannbauer
V oblasti obchodu  se profesionálně pohybuje od roku 2007, původně jako manažer a mentor v pojišťovně AVIVA...
Ing. Petra Schwarzová
Ve školství působí od roku 1993. Ve vedoucí funkci pracuje již více jak 10 let. Od roku 2013 je ředitelkou gymnázia.
Mgr. René Šifta
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006, se v praxi specializuje na medicínské a zdravotnické právo v advokátní praxi Mgr. Jiřího Zbořila...
JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Absolvent Právnické fakulty UK (summa cum laude, získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU,...
Ing. Jana Češpivová
Jako aktivní projektový a krizový manažer se pohybuje ve světě projektů již více než 11 let. Současně aktivně školí a vede workshopy na různá témata...
Ing. David Šimák
je poradcem v oblasti komunikace a řízení značek. Několik let byl nezávislým konzultantem...
Mgr. Luboš Fojtík
je advokátem spolupracujícím s přední českou advokátní kanceláří Konečná & Zacha, kde v pozici vedoucího advokáta odpovídá ..
Vít Baloušek
reklamní expert, copywriter, konsultant a kreativní ředitel se zkušenostmi z mezinárodních reklamních agentur ...
Mgr. Jiří Matějček
Věnuje se především zdravotnickému právu, medicínskému právu a smluvní politice; v současné době pracuje na vedoucí pozici...
PhDr. Mgr. et Bc. Jakub Kamitz, MBA
Ve školství se dlouhodobě věnuje poradenství a výuce, publikoval na daná témata v denním tisku, působil v různých řídících pozicích ...
JUDr.PhDr. Zdeňka Beranová
Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní - ex offo, bytové a pracovní právo ...

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Specializuje se na moderní české dějiny od druhé světové války a obecné dějiny 20. století. Jako lektor působí v programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia.

JUDr. Jitka Věrná
Věnuje se oblasti veřejného zdravotnictví a medicínského práva, spojujícího v sobě aspekty práva a medicíny..

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací


Přihlaste se do 30. 6. 2016 a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 84.000 Kč.
Jako bonus 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 1. 6. 2016. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
tajemnice a vedoucí studijního oddělení
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na studia. Po-Pá od 9-17 hodin.
 
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

zelená linka.: 800 208 008 mob.: 608 579 570
tel.: 224 247 011

podatelna@ustavprava.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X