Tisk

LL.M. (Master of Laws) Mezinárodní obchod a právo

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

LL.M. Mezinárodní právo a obchod

Program LL.M. Mezinárodní obchod a právo určený pro právníky i neprávníky synteticky uchopuje základní moduly mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, akcentuje současné problémy světové ekonomiky, mezinárodních vztahů a mezinárodní a tuzemské arbitráže, v modulu daňová optimalizace pak přináší dokonalý přehled o mezinárodním (ovšem i tuzemském) daňovém plánování (onshore, offshore společnosti, daňová optimalizace podle českých daňových zákonů, apod.). Je určen pro náročné posluchače s inovativním talentem. Součástí programu je dále modul exekuční a insolvenční právo, v jehož rámci je možno se zabývat otázkou přeshraničních transakcí a jejich důsledků v insolvenčním řízení.  

 

Informace o studiu v PDF

 

Petr Dobiáš - Garant programu LL.M. Mezinárodní obchod a právo

Výhody studia LL.M. Mezinárodní obchod a právo

 • Cena již od 89.000 Kč bez DPH
 • Zkušení lektoři z prestižních univerzit
 • Získáte diplom LL.M. a mezinárodní certifikát IES
 • Délka studia pouze 12-14 měsíců, možnost studia distančně 
 • Další výhody studia zde

Cena 89.000 Kč platí pouze do 6. 4. 2017!
Podívejte se na ceny studia v následujících měsících:
datum cena
30. 06. 2016 89 000 Kč
31. 07. 2016 86 000 Kč
31. 08. 2016 89 000 Kč
31. 3. 2017 89 000 Kč
30. 10. 2016 89 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Všechny reference

Reference ke studiu LL.M. Mezinárodní obchod a právo

Ing. Michaela Matoušková, MPA
Starostka obce Řečany nad Labem
jednatelka společnosti A.M.M. Accounting, s.r.o.
absolvent programu MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

S Ústavem probíhala v průběhu studia bezproblémová pravidelná komunikace, která studentům s omezenými časovými možnostmi vyhovuje a přitom studium neztrácí na své hodnotě a zůstává na vysoké úrovni.

 

Komu je tento program určen?

Program Master of Laws ve specializaci LL.M. Mezinárodní obchod a právo je primárně zacílen na střední a vyšší management obchodních společností a na ty, kteří o tyto pozice usilují. Pracuje s jejich zkušeností a zároveň je obohacuje o nové. Program je dále vhodný pro vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení, a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti z oblasti managementu. 

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

O studiu LL.M. Mezinárodní obchod a právo

Oproti klasické koncepci studia je na naší instituci výuka intenzivní, proto se studuje pouze 12-14 měsíců. V průběhu studia absolvuje student celkem 11 modulů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti modulech (ve třetím semestru je pouze modul Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce). U vybraných modulů se v rámci semestru konají vždy 2-4 tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Student se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého modulu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.

Základní moduly programu:

Povinně volitelný předmět*

Statutární orgány a zástupci obchodních korporací

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Smluvní právo

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Korporátní právo

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza

Hospodářské trestné činy

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Strategie řešení konfliktních situací

JUDr. Michal Sýkora

Time management

Mgr. Jana Wiesner

Firemní kultura a identita

Bc. Jan Brodský, Dis.

Ekonomické teorie

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Psychologie vedení a řízení lidí

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Osobní prezentace

Mgr. Jana Wiesner

Finanční řízení podniku

Bc. Jan Brodský, Dis.

Manažerské finance

Ing. Pavel Marinič , Ph.D. MBA

Management změn

JUDr. Martin Landa

Komunikační strategie a mediální plánování

Ing. Libor Friedel, MBA

Tradiční vs Moderní Public Relations

Vít Baloušek

Tvorba PR strategie a její vyhodnocení

Karel Křivan

Sociální sítě a content marketing

Vít Baloušek

Strategický marketing

Vít Baloušek

Komunikační dovednosti manažera

Ing. David Šimák

Aplikace PR v praxi

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky

Vít Baloušek

Právo a pojištění

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Product Management

JUDr. Jan Ježdík

Risk Management

JUDr. Jan Ježdík

Management likvidace pojistných událostí

PhDr. Jana Krausová, MBA

Personální strategie a organizace

Ing. Jan Řezníček

Řízení výkonu

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Řízení personálních nákladů

Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Úvod do účetnictví

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Manažerské účetnictví

JUDr. Martin Landa

Ústavní pořádek ČR

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Základy soukromého práva

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Státověda

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Základy veřejného práva

Mgr. David Kryska, Ph.D.

Organizace veřejné správy

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

E_Goverment

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Obecná část správního práva

Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.

Právo územně samosprávných celků

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Řádná správa podniku

Mgr. David Kryska, Ph.D.

Správní soudnictví

JUDr. Zdeňka Beranová

Marketing managent a branding

Mgr. David Kryska, Ph.D.

Management obchodní schůzky

Ing. David Šimák

Argumentace navrženého řešení zákazníkovi

Mgr. Patrik Spannbauer

Péče o zákazníka a práce s referencemi

Mgr. Patrik Spannbauer

Strategické techniky a analýzy

Mgr. Patrik Spannbauer

Tvorba podnikové vize

Ing. Libor Friedel, MBA

Projektový management

Ing. Libor Friedel, MBA

Finanční analýza

Ing. Jana Češpivová

Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

JUDr. Martin Landa

Financování školy

Mgr. Michaela Burdková

Organizace školy a pedagogického procesu

Ing. Petra Schwarzová

Evropské právo

Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Dějiny a současnost diplomacie

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Evropská veřejná správa

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Péče o dokumenty, archivní a spisová služba

PaedDr. Václav Netolický

Lidská práva a svbody v EU

Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Medicínké právo

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví

Mgr. Jiří Matějček

Farmaceutické právo

Mgr. Réné Šifta

Úvod do práva veřejných zakázek

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.

Management lidských zdrojů

Mgr. Luboš Fojtík

Koučing pro manažery

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Leadership v organizaci

Ivona Homolková

Strategický Management

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Evropské ústavní systémy

Ing. Libor Friedel, MBA

Kvalita péče ve zdravotnictví

PaedDr. Václav Netolický

Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Jak se stát profesionálním mediátorem

JUDr. Daniela Kovářová

Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví

JUDr. Daniela Kovářová

Strategie výběru nových spolupracovníků

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Společné atributy výkonných obchodníků

Mgr. Patrik Spannbauer

Právní vztahy k nemovitostem

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Realitní trh a obchodování s nemovitostmi

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Rozhodčí řízení v judikatuře soudů

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Rozhodčí řízení v tuzemsku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Správní řízení v praxi ředitele

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Společné vzdělávání

Mgr. Michaela Burdková

Správa nemovitostí

Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

 

Ing. Pavel Sehnal

 

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

Přihláška ke studiu LL.M. Mezinárodní obchod a právo – zvýhodněná cena pouze do 31. 3. 2017

STUDIUM NA SPLÁTKY

99.000 Kč
bez DPH

 • 4 splátky
 • Možnost
  financování
PŘIHLÁSIT

NYNÍ AKCE

89.000 Kč
bez DPH

 • 1 splátka
 • BONUS
  Literatura zdarma
PŘIHLÁSIT

STUDIUM VE DVOU

80.000 Kč
bez DPH

 • 2 splátky
 • BONUS
  Literatura zdarma
PŘIHLÁSIT
Cena 89.000 Kč platí pouze do 6. 4. 2017!
Podívejte se na ceny studia v následujících měsících:
datum cena
30. 06. 2016 89 000 Kč
31. 07. 2016 86 000 Kč
31. 08. 2016 89 000 Kč
31. 3. 2017 89 000 Kč
30. 10. 2016 89 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Podmínky přijetí

Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.

Podmínky získání slevy

Slevu ze studia získáte, pokud do 31. 3. 2017 uhradíte cenu za studium jednorázovou platbou. Pokud chcete studovat ve splátkách, činí cena studia 99.000 Kč bez DPH. Možno dohodnout až 4 splátky za studium. Více informací najdete v odkazech Poplatky za studium Financování studia .
Součástí akce je i akce Studium ve dvou. Celková cena za STUDIUM VE DVOU na jednoho studenta činí dokonce 80.000 Kč bez DPH, což je za studium, které není pouze online, ale kde se osobně setkáváte s „živými“ lektory, na českém i zahraničním trhu nejlepší cena. Podmínkou je uhradit studium maximálně ve 2 splátkách.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 89.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 3. 2017. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 29. 3. 2017. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X