Tisk

MBA (Master of Business Administration) Management ve veřejné správě

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

MBA Management ve veřejné správě

Profesně vzdělávací program MBA Management ve veřejné správě je orientován na nabytí nebo rozšíření znalostí v zásadních obrech veřejné správy, a to jak v tuzemském, tak v evropském kontextu. Seznamuje posluchače průřezově s  problematikou veřejné správy, s přihlédnutím k oblasti managementu, jehož základní východiska lze samozřejmě aplikovat i v oblasti veřejné správy. Absolventi programu MBA Management ve veřejné správě získají znalosti o využití managementu v orgánech veřejné správy a naučí se efektivně aplikovat moderní trendy vedoucí k úspěšnému fungování veřejnoprávních institucí, ať již působí na vedoucích pozicích, nebo pozicích referentů jednotlivých oddělení s aktuální nebo budoucí aspirací na vedoucí pozice.

 

Informace o studiu v PDF

 

Jiří Bílý - Garant programu LL.M. Právo veřejné správy

Výhody studia MBA Management ve veřejné správě

 • Cena již od 98.000 Kč bez DPH
 • Zkušení lektoři z praxe
 • Získáte diplom MBA a mezinárodní certifikát IES
 • Délka studia pouze 12-14 měsíců, možnost studia distančně
 • Další výhody studia zde.

Cena 98.000 Kč platí pouze do 27. 4. 2018!
Podívejte se na ceny studia v následujících měsících:
datum cena
30. 06. 2016 98.000 Kč
31. 07. 2016 86 000 Kč
31. 08. 2016 98.000 Kč
31. 5. 2018 98.000 Kč
30. 10. 2016 98.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Komu je tento program určen?

Program MBA Management ve veřejné správě je určen zejména (nikoliv však výlučně) zaměstnancům státní správy, místních samospráv, obcí, krajů a státních a veřejnoprávních úřadů, orgánů a institucí, jakož i obchodních společností se státním podílem, státních podniků či všem manažerům, kteří chtějí nabýt či prohloubit své znalosti v oblasti veřejné správy, nebo jejichž cílem je zdokonalit své dovednosti v oblasti managementu obecně.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

O studiu MBA Management ve veřejné správě

Oproti klasické koncepci studia je na naší instituci výuka intenzivní, proto se studuje pouze 12-14 měsíců. V průběhu studia absolvuje student celkem 11 předmětů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti předmětech (ve třetím semestru je pouze předmět Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce). U vybraných předmětů se v rámci semestru konají vždy 2-4 tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Student se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého předmětu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.

Studujte předměty i mimo Váš obor

Během studia pořádáme každý víkend tematická setkání s lektory (TS), a to ze všech předmětů, je-li na TS přihlášen alespoň jeden student. Díky tomu máte možnost během studia u nás navštívit libovolné množství TS. Účast na jakémkoliv TS je pro studenty samozřejmě bezplatná a je v rámci studia zdarma. Termíny všech TS jsou Vám zasílány dopředu e-mailem. Pokud si tedy chcete ze studia odnést opravdu maximum,  je možnost navštěvovat libovolný počet tematických setkání ideální důvod, proč začít studovat právě u nás. 

 

Základní předměty programu:

Povinně volitelný předmět*
  Statutární orgány a zástupci obchodních korporací JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA  
  Korporátní právo JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.  
  Mezinárodní obchodní právo JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.  
  Hospodářské trestné činy JUDr. Michal Sýkora  
  Strategie řešení konfliktních situací Mgr. Soňa Uhrová  
  Time management Bc. Jan Brodský, DiS.  
  Firemní kultura a identita doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
  Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová  
  Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA  
  Osobní prezentace Bc. Jan Brodský, DiS.  
  Finanční řízení podniku Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA  
  Manažerské finance JUDr. Martin Landa  
  Management změn Ing. Libor Friedel, MBA  
  Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky Dagmar Hladíková, MBA, MSc.  
  Právo a pojištění JUDr. Jan Ježdík  
  Risk Management  PhDr. Jana Krausová , MBA  
  Personální strategie a organizace  doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
  Řízení výkonu Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.  
  Řízení personálních nákladů doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
  Insolvenční právo JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.  
  Exekuční právo JUDr. Erik Smola  
  Daňová optimalizace Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA  
  Úvod do účetnictví JUDr. Martin Landa  
  Manažerské účetnictví Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  
  Jak se stát profesionálním mediátorem JUDr. Daniela Kovářová  
  Mediace v občanských a obchodních věcech JUDr. Daniela Kovářová  
  Základy soukromého práva Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.  
  Základy veřejného práva Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.  
  Řádná správa podniku JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová  
  Správní soudnictví JUDr. Josef Bandžak, Ph.D.  
  Management obchodní schůzky Mgr. Patrik Spannbauer  
  Argumentace navrženého řešení zákazníkovi Mgr. Patrik Spannbauer  
  Péče o zákazníka a práce s referencemi Mgr. Patrik Spannbauer  
  Strategické techniky a analýzy Ing. Libor Friedel, MBA  
  Tvorba podnikové vize Ing. Libor Friedel, MBA  
  Projektový management  Ing. Jana Češpivová  
  Finanční analýza JUDr. Martin Landa  
  Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Mgr. Michaela Burdková  
  Financování školy Ing. Petra Schwarzová  
  Organizace školy a pedagogického procesu PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.  
  Společné vzdělávání PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.  
  Evropské právo prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.  
  Dějiny a současnost diplomacie PhDr. Marie Hamplová  
  Péče o dokumenty, archivní a spisová služba PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.  
  Lidská práva a svobody v EU prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.  
  Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová  
  Současné problémy světové ekonomicky Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.  
  Mezinárodní obchod Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.  
  Medicínské právo Mgr. Jiří Matějček  
  Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví Mgr. René Šifta  
  Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici Mgr. René Šifta  
  Farmaceutické právo JUDr. Jakub Král, Ph.D.  
  Úvod do práva veřejných zakázek Mgr. Luboš Fojtík  
  Koučink pro manažery Ivona Homolková  
  Management lidských zdrojů doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
  Leadership v organizaci doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
  Strategický Management Ing. Libor Friedel, MBA  
  Evropské ústavní systémy  PaedDr. Václav Netolický  
  Kvalita péče ve zdravotnictví Ing. Milan Bednařík, CSc.  
  Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů JUDr. Petr Toman, LL.M.  
  Jak se stát profesionálním mediátorem JUDr. Daniela Kovářová  
  Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví Dagmar Hladíková, MBA, MSc.  
  Strategie výběru nových spolupracovníků Mgr. Patrik Spannbauer  
  Společné atributy výkonných obchodníků Dagmar Hladíková, MBA, MSc.  
  Právní vztahy k nemovitostem JUDr. Adam Zítek, Ph.D.  
  Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů JUDr. Adam Zítek, Ph.D.  
  Realitní trh a obchodování s nemovitostmi Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA  
  Správa nemovitostí Ing. Pavel Sehnal  
  Rozhodčí řízení v judikatuře soudů Mgr. JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA  
  Rozhodčí řízení v tuzemsku JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA  
  Tiskový mluvčí Ing. Martin Švehla  
 

Neverbální komunikace

Mgr. Soňa Uhrová

 
  Správní řízení v praxi ředitele Mgr. Michaela Burdková  
 

 

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

Přihláška ke studiu MBA Real Estate – zvýhodněná cena pouze do 31. 5. 2018

STUDIUM NA SPLÁTKY

109.000 Kč
bez DPH

 • 4 splátky
 • Možnost
  financování
PŘIHLÁSIT

NYNÍ AKCE

98.000 Kč
bez DPH

 • 1 splátka
 • BONUS
  Literatura zdarma
PŘIHLÁSIT

STUDIUM VE DVOU

84.000 Kč
bez DPH

 • 2 splátky
 • BONUS
  Literatura zdarma
PŘIHLÁSIT
Cena 98.000 Kč platí pouze do 27. 4. 2018!
Podívejte se na ceny studia v následujících měsících:
datum cena
30. 06. 2016 98.000 Kč
31. 07. 2016 86 000 Kč
31. 08. 2016 98.000 Kč
31. 5. 2018 98.000 Kč
30. 10. 2016 98.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Podmínky přijetí

Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.

Podmínky získání slevy

Slevu ze studia získáte, pokud do 31. 5. 2018 uhradíte cenu za studium jednorázovou platbou. Pokud chcete studovat ve splátkách, činí cena studia 109.000 Kč bez DPH. Možno dohodnout až 4 splátky za studium. Více informací najdete v odkazech Poplatky za studium Financování studia .
Součástí akce je i akce Studium ve dvou. Celková cena za STUDIUM VE DVOU na jednoho studenta činí dokonce 98.000 Kč bez DPH, což je za studium, které není pouze online, ale kde se osobně setkáváte s „živými“ lektory, na českém i zahraničním trhu nejlepší cena. Podmínkou je uhradit studium maximálně ve 2 splátkách.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X