Tisk

Právní vztahy k nemovitostem

Cíl modulu:

Cílem modulu je naučit studenty novému pojetí nemovitých věcí tak, jak jej přinesla rekodifikace soukromého práva v ČR. Důraz bude kladen na osvojení si nové definice nemovitých věcí dle občanského zákoníku a výuka bude doplňována porovnáním s předchozí právní úpravou, která byla po generace zažitá a která je nyní zásadně opouštěna. Znovuzavedení zásady superficies solo cedit bude projektováno na praktických příkladech, zejména ke stavbám a k celkovému pojetí součásti věci, přičemž zdůrazněny budou výjimky z této zásady, včetně problematiky přechodných ustanovení občanského zákoníku ke stavbám.

Studenti budou důkladně seznámeni s právy a povinnostmi vlastníka nemovité věci, včetně tzv. sousedských práv. Rozebrány budou i právní vztahy ze spoluvlastnictví a přídatného spoluvlastnictví. Téma zahrnuje i celou problematiku nabývání vlastnického práva a jeho ochrany, v neposlední řadě pak i otázky možnosti nabývání vlastnického práva od neoprávněného (nevlastníka). Cílem je detailní rozebrání na příkladech z praxe s návody na řešení běžných i méně běžných profesních situací při nakládání s nemovitostmi. Součástí tématu je zde i seznámení studentů s poskytováním údajů z katastru nemovitostí, obsahem listu vlastnictví a se zásadami správné komunikace s katastrálními úřady.

Učební látka se věnuje i věcným právům k věci cizí, jako jsou věcná břemena a právo stavby; v této souvislosti bude probráno i zajištění dluhu nemovitostí, tj. zástavní právo a zajišťovací převod práva. Probrány budou i otázky opuštěných nemovitostí a v neposlední řadě problematika odpovědnosti za škodu v souvislosti s nemovitými věcmi. Výklad bude zaměřen na praktické zvládání i složitějších právních poměrů souvisejících s vlastnictvím nemovitostí tak, aby se studenti při řešení konkrétních zadání a situací byli schopni opřít o teoretický fundament, který si výukou osvojí.

 

Garant modulu:

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Absolvent Právnické fakulty UK (summa cum laude, získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a soukromého práva Vysoké školy finanční a správní. Současně přednáší jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - závazkové právo.

Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding, a.s. Od roku 2013 je lektorem na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

 

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X