Tisk

Právo územně samosprávných celků

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění základních pojmů a principů fungování územní samosprávy, jeho ústavněprávních základů, její působnost a orgány. Zaměřte se na vymezení a charakteristiku pojmů: územní samospráva, práva na samosprávu, obec, kraj, statutární město, samostatná působnost, přenesená působnost, zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, zastupitelstvo kraje, hejtman, rada kraje, krajský úřad, svazek obcí.

Porozumět byste měli zejména následujícím problémům: Ústavní právo na územní samosprávu, územní základ obce, sloučení obcí a připojení obce, oddělení části obce, jiné změny hranice obcí, osobní základ obce, občan obce a kraje, práva osob vůči příslušnému samosprávnému územnímu celku, právní subjektivita obce a kraje, druhy obcí (obec, město, statutární město), hlavní město Praha, územní působnost obce, věcná působnost obce, samostatná působnost obce, přenesená působnost obce, obecně závazná vyhláška, nařízení, orgány obcí a krajů, pravomoc a působnost zastupitelstva obce, pravomoc a působnost zastupitelstva kraje, volby do zastupitelstev obcí a krajů, postavení členů zastupitelstva, starosta (místostarosta) obce, hejtman kraje, pravomoc a působnost obecního úřadu a krajského úřadu, tajemník obecního úřadu, orgány zastupitelstva obce a rady obce.

Obsah modulu:

Vývoj právní úpravy územní samosprávy na území České republiky, Ústavní základy územní samosprávy, Evropská charta místní samosprávy, Pojem a znaky územní samosprávy, Územní základ nižších a vyšších územně samosprávných celků, Osobní základ nižších a vyšších územně samosprávných celků, Právní subjektivita nižších a vyšších územně samosprávných celků, Druhy obcí, Samostatná působnost nižších a vyšších územně samosprávných celků, Přenesená působnost nižších a vyšších územně samosprávných celků,  Obecní úřad, Krajský úřad, Normotvorba nižších a vyšších územně samosprávných celků, Volby do zastupitelstev nižších a vyšších územně samosprávných celků, Orgány obcí, Orgány krajů, Zastupitelstvo obce, Zastupitelstvo kraje, Hlavní město Praha jako územně samosprávný celek, Rada obce, Starosta obce, Orgány zastupitelstva obce a rady obce, Hejtman kraje, Místní referendum, Kontrola výkonu samostatné působnosti, Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti, Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti, Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst.

Garant modulu:

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.
Je autorem cca dvou set odborných studií, učebnic a vědeckých monografií z oboru kulturních, hospodářských, právních a církevních dějin, teorie práva a veřejné správy, publikovaných v řadě časopisů v ČR a v zahraničí, autor a spoluautor středoškolských a vysokoškolských učebnic a učebních textů. Přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X