Tisk

Reference programu MBA

absolventů a studentů Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Kladné reference absolventů a studentů Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jsou tím nejlepším vysvědčením práce desítek lektorů, studijního oddělení, jakož i vedení naší instituce a jsme na ně právem hrdí.

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA
Ředitel Základní školy Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
absolvent programu MBA Management ve školství

Po více jak 15 leté řídící praxi ve školství jsem cítil vnitřní potřebu zúročit dosavadní praxi a spojit ji s vhodným studijním konceptem. Studium MBA bylo logickým řešením. Pro studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jsem se rozhodl na základě pozitivních referencí absolventů. Cílem mého studia bylo rozšíření mých znalostí nad rámec mého dosaženého vzdělání a profesní praxe v oblasti vzdělávání.
Cením si vysoké profesionality všech lektorů, které jsem měl čest potkat i vstřícného a přátelského prostředí, které bylo pro studium vytvářeno. Po téměř 30 letech praxe v oblasti vzdělávání jsem stále více přesvědčen, že celoživotní vzdělávání je základním předpokladem úspěchu, a k tomu mi toto studium dopomohlo.

Bc. Dana Damiani, MBA, ACC
Majiteľka spoločnosti Soul and life coach . Absolvetka vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
absolventka programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Po ukočení koučovaciej školy v Kanade a získaní akreditácie IFC som si otvorila koučovaciu spoločnosť v Dubaji. Mojou snahou bolo bolo z personálneho koačingu sa dostať do korporátneho.. Práve  vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment mi poskytlo vyplnenie mojích vedomostí. Štúdiu na  Ústave práva a vedy mi poskytlo flexibilitu tak aby som mohla skĺbiť život a prácu v zahraničí so štúdiem. Absolutne ústretový a profesionálny prístup na všetkých urovňach, vysoká uroveň vzdelania a poskytnutých služiem mi dovoľuju vrelo odporučiť tento program a túto inštitúciu

Mgr. Bc. Tereza Prouzová, MBA
Revolta s.r.o. – account manager
absolvent programu MBA Public Relations a Marketing

Nejsem moc studijní typ a nikdy bych nevěřila, že budu mít tři tituly. Po magisterských státnicích mě předsedkyně namotivovala do studia MBA na Ústavu práva a právní vědy. Hned od začátku jsem věděla, že tento typ studia mi bude vyhovovat. Nejvíce oceňuji kvalitu přednášek a způsob, jakým škola jedná se svými studenty – individuálně, profesionálně a ochotně. Vždy jsem dostala včas odpověď na všechno, co jsem potřebovala vědět a škola mi vyšla vstříc. Kvalita přednášejících je přesně o tom, že mají obrovské zkušenosti, které správnou formou předávají dále a studenti tak mohou realizovat své pracovní sny.

Bc. Aleksandra Šaponja, MBA
PRAGA Strašnice a.s. - Provozní a HR manažer
Absolvent programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Jsem ráda, že jsem si pro své studium vybrala Ústav práva a právní vědy. Lektoři jsou na vysoké profesionální úrovni se zkušenostmi z oboru. Oceňuji individuální přístup lektorů, vstřícnost studijního oddělení a možnost flexibility při studiu. Velkou výhodu vidím v možnosti zúčastnit se seminářů z jiných oborů, kde studenti mají možnost rozšířit si obzory a získat cenné informace z debat s kolegy, které jsou pro moji práci důležité. Studium bylo pro moji praxi velmi přínosné, jsem velmi spokojená a určitě jej doporučuji všem, kteří hledají kvalitní vzdělání.

Ing. Daniel Pražan, MBA
ředitel Agentury severní Morava ve spol. Kooperativa
absolvent programu MBA Pojišťovnictví

Jsem zastáncem hesla:“ V každém věku se musíte učit a zdokonalovat – jinak zakrníte“. I toto heslo bylo motivem toho, že jsem si vybral jednu z nejlepších institucí na českém trhu, a to Ústav práva a právní vědy – pro rozšíření svého obzoru v pojišťovnictví.
Když pracujete s lidmi a máte za ně odpovědnost, musíte být příkladem nejen v pracovní aktivitě a výkonu, ale i ve vzdělání. Tato škola mě nejenom obohatila na teoretické bázi, ale praktičnost výuky s množstvím zkušeností byli pro mě inspirací, kterou mohu použít ve své pracovní praxi.  Chci poděkovat zkušeným lektorům za jejich vědomosti a zajímavou formu tohoto studia. Každému v každém věku chci doporučit a doporučuji vzdělání na této prestižní instituci.

JUDr. Lukáš Volek, MBA
Právník junior ve společnosti Wincott People, a. s., organizační složka
absolvent programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Poté co jsem dokončil magisterské studium ve studijním programu Právo a právní věda na Právnické fakultě University Palackého v Olomouci a následně pak na stejné fakultě obhájil rigorózní práci a úspěšnou zkouškou získal i akademický titul doktor práv, jsem se chtěl dále profesně rozvíjet a získat znalosti i v oboru mimo oblast práva, který by mne obohatil v mé profesní praxi. Pro samotný výběr školy, pro mne bylo rozhodující si ze studia odnést nové zkušenosti a znalosti a nejen profesní titul bez nutnosti jakékoli aktivity a snahy. O tom mne přesvědčil obsah a forma studia, které Ústav práva a právní vědy prezentoval.
Průběh studia mne jen utvrdil v mé dobré volbě. Obsahová forma studia a charakter probírané látky byl na vysoce profesionální úrovni. Jednotlivé předměty jsou zaštítěny odborníky v dané oblasti, kteří své profesi rozumí a své zkušenosti umějí lidským, ale stále profesionálním způsobem posluchačům zprostředkovat. Jako velice přínosné považuji také psaní seminárních prací v každém předmětu, díky kterému si student ujednotí získané informace a naučí se je prakticky aplikovat. Dobrý pocit ze vzdělávací instituce umocnily i ochota a rychlost komunikace studijního oddělení a výkonné ředitelky.
Studium na Ústavu práva a právní vědy mne obohatilo novými informacemi a dovednostmi, které mohu uplatnit ve svém profesním životě a na základě mých zkušeností mohu tak toto studium vřele doporučit.

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
Ředitelka ZŠ a MŠ
absolvent programu MBA Management ve školství

Když jsem vybírala školu, která by mi pomohla prohloubit kvalifikaci v oboru školského managementu, hledala jsem poměrně dlouhou dobu. Chtěla jsem vybrat instituci, která by byla pro moje budoucí povolání hlavně přínosem. Nakonec jsem zvolila Ústav práva a právní vědy, o.p.s. který nabízel MBA program přímo pro mě. Pokud mohu dnes zhodnotit studium jako takové, jedná se skutečně o dobrou školu. Jednotlivá setkání byla vedena ve velmi konstruktivním a přátelském duchu, poznatky bylo možné ihned aplikovat v praxi. Jako velké plus vidím i možnost bezplatné účasti na tematických setkáních z jiných oborů, kde máte možnost zdokonalit se v dalších odvětvích managementu. V průběhu studia jsem měla možnost poznat nové kolegy, zajímavé osobnosti z různých oborů činnosti, profesionální lektory a velmi ochotné a vstřícné pracovnice studijního oddělení, které se o nás nadstandardně staraly.
Studium na Ústavu práva a právní vědy doporučuji všem, kteří jsou ochotni svému vzdělání obětovat více času, mají chuť pracovat na seberozvoji a chtějí potkat zajímavé lidi.

Milan Přecechtěl, MBA
vedoucí technolog-přípravář, HOCHTIEF CZ a. s.
absolvent programu MBA – management obchodu

Během své praxe jsem zjistil, že je nutné získat více informací o nových trendech a metodách v oblasti managementu. Pro rozšíření znalostí jsem zvolil studium programu MBA, které mě velice obohatilo.
Programy Ústavu práva a právní vědy o.p.s. se řadí k mezinárodně akreditované vzdělávací programy. Tento fakt byl jedním z důvodů výběru této školy. Velkou výhodou této školy jsou její lektoři, kteří k teoretické výuce přidávají i své zkušenosti z odborné praxe a dále i skvělý servis studijního oddělení.
Má reference studia MBA na ÚPPV je jen kladná a doporučující.

Ing. František Boháč, MBA
vedoucí projektového týmu, HOCHTIEF CZ a. s.
absolvent programu MBA – management obchodu

Studium manažerského programu management obchodu jsem si vybral z důvodu vylepšení znalostí v oblasti vedení obchodních a soukromých aktivit a získání poznatků profesních metod řízení v rámci projektového týmu, firemní komunikace a řízení obchodních vztahů.
Ústav práva a právní vědy o.p.s. jsem si vybral z důvodu obdržených doporučení, které jsem si potvrdil při návštěvě ústavu během dne otevřených dveří. V průběhu studia jsem se ujistil, že má volba byla správná. Zejména chci vyzdvihnout vysokou profesionální úroveň lektorů, přístup ke studentům a zázemí celého ústavu.
Studium programů na ÚPPV mohu jen doporučit.

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA
Škoda Auto, a.s. - Koordinátor
absolvent programu MBA Leadership

Pro studium manažerského oboru Leadership jsem se rozhodl s ohledem na potřebu vedle odborné činnosti vykazovat i výsledky v nadodborném směru, a to zejména v oblasti působení na své spolupracovníky, vedení a řízení, vyjednávání, prosazování či plánování pracovních aktivit.
Ústav práva a právní vědy nabízel z tohoto ohledu program takřka šitý na míru a po prostudování nabídek i ostatních institutů byla volba poměrně snadná.
Vyhovovala mi forma studia zaměřená na pracující frekventanty, umožňující flexibilně a s dostatečným předstihem plánovat jak pracovní, tak soukromé aktivity.
Velkým bonusem bylo pochopitelně personální zajištění kurzů lektory zpravidla s bohatou profesní i akademickou dráhou a taktéž možnost kontaktu a výměny zkušeností s kolegy z různých oborů, působících ve firmách jak lokálního, tak globálního charakteru. Pozitivně hodnotím i možnost účasti na seminářích, které nebyly bezprostředně spjaty se zvoleným studijním programem, nicméně nabízely zajímavou možnost nahlédnout i do problematiky ostatních oborů.
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout zázemí institutu v podobě studijního oddělení, které po organizační stránce připravuje studentům velmi komfortní podmínky pro studium.
S jistotou mohu říci, že poznatky a zkušenosti nabyté během studia ve své práci zúročím a rovněž studium na Ústavu práva a právní vědy bez obav doporučím i ostatním.

Mgr. Stanislav Polák, MBA
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice – ředitel
Absolvent programu MBA Management ve školství

Vysoká odbornost, zaměření na praxi, perfektní servis studijního oddělení. Přes náročnost studia, hodnotím zpětně vysokou kvalitu a přínos pro můj obor. Setkávání se s kolegy z jiných krajů a jiných typů organizací pro mně bylo velkou inspirací. Po studiu managementu na UK vnímám studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jako nejvyšší možné vzdělání pro práci ředitele příspěvkové organizace typu škola.

Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA
Obchodný manažér TOP Clerks SK s.r.o.
Absolvent programu MBA Finanční management podnikání

Pri výbere možností svojho ďalšieho profesného rozvoja som pre štúdium MBA bol rozhodnutý už dlhšie. Dôvodom bola pre mňa ideálna kombinácia teórie s praxou, ktorú v sebe táto forma štúdia spája. Pri výbere vhodnej inštiúcie  som navštívil viaceré poskytujúce možnosti vzdelania MBA a to najmä v oblasti finančného manažmentu nakoľko pre tento smer som bol pevne rozhodnutý. Z návštevy dňa otvorených dverí na  Ústave práva a právní vědy, o.p.s. som mal dobrý pocit od samého začiatku v čom som sa po bližšom prieskume len utvrdil. Oslovil ma hlavne osobný prístup a veľmi kvalitné portfólio prednášajúcich lektorov. Počas štúdia mi boli tématické stretnutia veľkým prínosom a to ako nielen pre aktuálnosť tém ale hlavne odbornosť prednášajúcich. Zostáva mi teda Ústav práva a právní vědy, o.p.s. po vlastnej skúsenosti odporučiť aj ďalším záujemcom.

Ing. Karel Dyntar, MBA
Dyntar spol s r.o. – jednatel

absolvent programu MBA Leadership

Tomáš Baťa v roce 1924 řekl „považuji obchodní kurzy za užitečnější než obchodní akademie.“ Myslel tím, že dává přednost učení se praxí a z praxe, před pouhým biflováním teorie. Proto také na svých školách usiloval o propojení praktických zkušeností s teoretickými poznatky.
Když jsem přemýšlel jak posunout svůj profesní život, kde najít nové moderní přínosné postupy v řízení lidských zdrojů, hledal jsem takovou formu vzdělávání, které mi nenaruší pracovní program a zároveň mi bude opravdu prospěšná. Dále jsem hledal studium umožňující mi zamyslet se nad otázkami, které mne v mé praxi opravdu trápí a na které se mi podaří najít odpovědi i s pomocí odborných lektorů. To vše jsem našel na Ústavu práva a právní vědy.
Myslím si, že využitelnost nových poznatků, by mělo být základem odborného vzdělávání. Musím ocenit vysokou erudovanost odborných lektorů a poutavě vedené přednášky, jejichž téma se vždy přizpůsobilo požadavkům a potřebám účastníků přednášky.
Absolvoval jsem na Ústavu práva a právní vědy obor MBA Leadership a mohu říci, že jsem byl s obsahem i kvalitou maximálně spokojený a studium mohu vřele doporučit všem, kteří se chtějí kvalitně vzdělávat.

Ing. Petr Fukač, MBA
Prokurista a marketingový ředitel společnosti JSP, s.r.o.
absolvent programu MBA - Strategický management

Manažerské studium MBA na Ústavu práva a právní vědy jsem si vybral z mnoha nabídek právě ze tří důvodů: Prvním z nich je vysoká kvalita lektorů, kteří jsou významnými odborníky ve svém oboru či firmě a lídry v publikační činnosti. Druhým důvodem je možnost distančního studia, kdy je možné školu operativně sladit s náročným časovým rozvrhem manažera. Třetím důvodem je zajímavé propojení studia managementu a právní vědy na ÚPPV. Studium Strategického managementu MBA vnímám jako další logický a vhodný krok celoživotního vzdělávání manažera, kdy jsem získal nové vědomosti v mnoha manažerských oblastech. Podstatným přínosem studia pro mne byla také možnost konzultace a diskuse odborných otázek a problémů nejen s lektory, ale i s ostatními studenty, kteří tím, že působí v odlišných firmách, mohou mít na řešení vybraných témat odlišný a zajímavý pohled. Ústav práva a právní vědy je skutečně profesionální organizace. Studium na ÚPPV bych rád doporučil každému, kdo chce získat hlubší poznatky a moderní znalosti v oblasti strategického managementu.

Ing. Pavel Friedrich, MBA, DBA, Dr.h.c.
Sales Director On Trade
absolvent programů MBA Leadership a DBA Management

„Studium MBA na Ústavu práva a právní vědy mi přineslo nový pohled na řízení a leadership hlavně ve srovnání firem B2B a B2C, a to díky osobním diskusím se zajímavými kolegy z jiných oborů a s lektory. To je vůbec – z mého pohledu – asi nejvýznamnější přínos studií MBA, interakce se spolužáky, kteří pracují v rozmanitých průmyslových odvětvích a oborech nebo v segmentu služeb, na středních nebo vysokých manažerských pozicích. Neopominutelná je též velká přidaná hodnota tematických setkání s lektory, kteří jsou v mnohém spíše kolegy a vytváří atmosféru spolupráce a kolegiality, což s sebou pochopitelně nese lepší výsledky, než při pouhém memorování vědomostí. Absolvoval jsem na Ústavu po MBA Leadershipu dále doktorské studium a mohu říci, že jsem byl s oběma programy, jejich zacílením, obsahem i kvalitou maximálně spokojený a studium mohu vřele doporučit všem středním i vrcholovým manažerům.“

Ing. František Repecký, MBA
Ředitel prodeje vozidel TRUCK TRADE spol. s r.o.
absolvent programu MBA Management obchodu

„Ústav práva a právní vědy jsem si ke svému studiu vybral z několika institucí především z důvodu vysoké odborné úrovně lektorů, propojených s reálnou praxí. Díky jejich vedení jsem získal nový pohled na současné trendy a metody jak v obchodním světě, tak i v oblasti řízení lidských zdrojů“.

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.
ředitel ZŠ a MŠ
absolvent programu MBA, Management ve školství
absolvent programu MSc., Management

„Jako ředitel základní školy se velmi často setkávám s mnoha lidmi, se kterými řeším problémy z oblasti komunikace, pedagogiky, psychologie, etiky, personalistiky, ale i managementu. Mé přání, stát se pro tyto lidi odborným partnerem, znamenalo, že jsem začal hledat další studium, které by mi při mé práci bylo přínosem. Ústav práva a právní vědy bylo jasným rozhodnutím hned v počátku, protože jako jediný nabízí obor MBA – Management ve školství. V průběhu studia se má volba potvrdila jako velmi vhodná, neboť volba předmětů výborně odpovídá potřebám uvedeného oboru. Pro své kvalitní odborné znalosti poděkování patří nejen erudovaným lektorům z oblasti managementu ve školství, ale i všem zaměstnancům Ústavu práva a právní vědy za mimořádně lidský a profesionální přístup ke studentům. Studium na Ústavu práva a právní vědy bych doporučoval všem těm, kteří chtějí lépe propojit teorii s praxí“.

Radka Horáková,MBA
Senior Sales Trainer ve společnosti Salve Finance, a.s.
absolvent programu MBA Public Relations a Marketing

„Jsem ráda, že jsem si studium MBA - Public Relations zvolila na Ústavu práva a právní vědy Praha, neboť mi otevřel oči, co vše se skrývá za odbornými pojmy, které znám spíše ze své praxe. Objevila jsem mnoho nového v každé z oblastí a dovoluji si říci, že jsem nyní kvalitnějším partnerem svým kolegům z oboru. Vlastní studium ve spojení s každodenní prací bylo sice náročné a na jeho konci až hektické, ale díky vstřícnosti lektorů a zázemí ústavu se vše dalo zvládnout. Velmi oceňuji profesionalitu lektorů, přátelský přístup realizačního týmu i možnost individuálního studijního plánu. Jestliže se mě někdo zeptá na reference na studium MBA Ústavu práva a právní vědy v Praze, pak budou jen kladné a doporučující."

Ing. Martin Němeček, MBA
Předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny, a.s.
absolvent oboru MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

"Cílem mého studia na ÚPPV byla především počáteční snaha rozšířit si znalosti nad rámec mého stávajícího vzdělání a získat tak větší schopnosti a dovednosti pro mou každodenní manažerskou práci. Studium na ÚPPV mi však nad rámec mých očekávání, především v jedinečných osobnostech vyučujících pedagogů a díky mnoha možnostem zajímavých diskuzí s kolegy z jiných oborů, poskytlo mnohem víc!"

prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, FAOG, DBA
primář a majitel Oční kliniky Jána Leštáka
absolvent programů LLA Rozhodce a DBA Management

Studium na ÚPPV mi poskytlo nové informace z oblastí mimo medicínu, která je mým oborem. Mohu tak rychleji a sebevědoměji reagovat s obchodními partnery, ale hlavně činit lepší a kvalifikovanější manažerská rozhodování ve prospěch mých firem. Na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jsem nejprve vystudoval obor LL.A., zaměřený na oblast rozhodčího řízení, a díky tomuto oboru jsem získal řadu nových poznatků na fungování českého justičního systému. Protože jsem byl se studiem více než spokojen, vystudoval jsem dále obor MBA a vše jsem zakončil doktorandským studiem DBA, které mi pomohlo praktické poznatky nabyté předchozím studiem a mojí soukromou praxí převést do obecnějších teoretických výstupů v mé disertační práci. Každý z oborů, které jsem na Ústavu studoval, mě obohatil něčím jiným a novým a protože jsem člověk, který se rád celý život učí, jsem vděčný, že jsem mohl studium absolvovat právě na Ústavu práva a právní vědy, který pro mě od počátku byl a je i dnes s odstupem času zárukou té nejvyšší kvality.“

PaedDr. Milena Mezlíková, MBA
RS Manager Corporation s.r.o., jednatelka společnosti
absolvent programu MBA Management ve zdravotnictví

„Ústav práva a právní vědy, o.p.s. patří ke špičkovým školským pracovištím v ČR, poskytující vysokou odbornou úroveň v oblasti jak přednášek, tak dostupných materiálů ke studiu. Vážím si toho, že jsem mohla na Ústavu studovat a vědomosti, které jsem získala, mohu nyní plně využívat v praxi.“

Mgr. Michal Schuster, MBA
vysokoškolský učitel, mediální odborník, bývalý mluvčí vlády České republiky
absolvent programu Mezinárodní vztahy a evropská studia

„Zajímavé studijní programy, vysoká profesionální úroveň lektorů, pěkné prostředí a studium přizpůsobené časovým možnostem uchazečů – to vše mě přesvědčilo ke studiu MBA na Ústavu práva a právní vědy v Praze. Mé očekávání se naplnilo a rád bych touto cestou poděkoval zejména PhDr. Marii Hamplové Ph.D. za odborné vedení disertační práce.“

Dita Novotná, MBA
HR Manager, TI Group Automotive systems s.r.o.
absolvent programu MBA Řízení lidských zdrojů a personálního managementu

„Studium profesně vzdělávacího programu MBA jsem si zvolila u Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. cíleně, neboť jsem hledala manažerské studium, které mi zaručí vysokou úroveň. V rámci studijního oboru Řízení lidských zdrojů jsem v této oblasti získala nejen cenné informace, ale i mnohem komplexnější pohled na tuto oblast, a to zejména díky renomovaným odborníkům tohoto institutu.“

Mgr. Izabela Noveská, MBA
OSVČ, vzdělávání dospělých
absolvent programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

„Při rozhodování o svém dalším studiu mě zajímala především jeho vysoká úroveň. Volila jsem mezi několika institucemi. Po jejich navštívení a zralé úvaze jsem se rozhodla pro Ústav práva a právní vědy, o.p.s. Dnes toto své rozhodnutí vidím jako moudré, a od té doby vím, že vždy moudré se nejprve podívat „za oponu“, zajít se do vzdělávací instituce osobně podívat, prohlédnout si prostory, kde bude výuka probíhat, promluvit si s jejími představiteli o obsahu oboru, který chci studovat a o tom, jak studium probíhá. I když lze spoustu informací vyčíst z webových prezentací jednotlivých škol, osobní interakce vždy zůstane osobní interakcí. A tak tomu bylo i v průběhu studia na tematických setkáních, kde je možnost s lektory jednotlivých předmětů živě diskutovat svoje nápady a myšlenky. Tato MBA-škola je výborná právě proto, že není jen „online“.“

Ing. Vladimír Sládeček, MBA
Vedoucí oddělení - Projektový controlling, Severočeské doly a.s.
Absolvent programu MBA Strategický management

„Pro studium na Ústavu práva a právní vědy jsem se rozhodl na základě pozitivního doporučení mých kolegů, kteří zde také absolvovali studium. Dnes již mohu toto doporučení předávat dále. Studium mi rozšířilo pohled na management firem provázaný s firemní kulturou, dodržováním etiky v businessu a trvale udržitelným rozvojem firem postaveným na inovacích. Lektoři předávali teoretické informace i zkušenosti z praxe, čehož si nesmírně vážím, a to vše v přátelské a motivující atmosféře. Tato zkušenost prohloubila mé znalosti a dovednosti.“

Ing. Petra Šumná, MBA
Project Organization Management, Komerční banka, a.s.
absolventka programu MBA Commercial Law

„Pro studium na Ústavu práva a právní vědy jsem se rozhodla zejména z důvodu možné flexibility a samostatnosti, která je studentům ponechána. Dnes již mohu konstatovat, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, a to nejen díky praktickým výhodám, které studium nabízí, ale také díky profesionálnímu a velmi vstřícnému přístupu všech, se kterými jsem se při studiu setkala. Studium na Ústavu práva a právní vědy mi dalo nejen velmi zajímavou zkušenost se studiem distanční formou, ale také cenné zkušenosti a rady odborníků v oboru práva a právní vědy, které dnes a denně využívám v praxi.“

Ing. Václav Pirkl, MBA
Projektování a rozvoj Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
absolvent programu MBA Public Law

„Absolvování profesního vzdělávacího programu na Ústavu práva a právní vědy považuji za velmi pozitivní zkušenost, která mi ukázala, jak lze komplexně uchopit způsob vzdělávání. Především bych rád zmínil formu výuky, rozvržení dané specializace do základních modulů, které jsou velmi smysluplně a logicky provázány, možnost individuálních konzultací a komentovaná hodnocení, ale zejména také vstřícný přístup jednotlivých lektorů a vytvoření velmi přátelské, ale profesionální atmosféry.“

doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení - Univerzita obrany, vedoucí oddělení
absolvent programu MBA Public Relations

Pro studium na Ústavu práva a právní vědy jsem se rozhodl na základě poskytované možnosti studia distanční formou, tedy distančně, prakticky z pohodlí domova a to bez nutnosti vázání se na konkrétní termíny společné výuky. Poskytované informace jsou snadno využitelné nejenom pro oblast komerčních firem, ale i v prostředí veřejné správy, kde se poznatky moderních teorií v rámci přednášených předmětů začínají také velmi účinně prosazovat. Vážím si ochoty pedagogického sboru ústavu vést přednášky poutavou formou zaměřenou na praktický život ve firmách, společnostech a institucích a chci ocenit jejich erudovanost v rámci diskusí na specializovaná témata dotýkajících se jednotlivých studentů.“

Magdalena Procházková, MBA
O2 Czech Republic,a.s., ředitelka E2E Delivery
absolvent programu MBA Strategický management

„Na studiu na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jsem nejvíce ocenila možnost individuálního plánu studia. Při vysokém pracovním vytížení je to jediná cesta, jak studium zvládnout.“

Ing. František Laušer, MBA
Facility Manager v oblasti nemovitostí
absolvent programu MBA Commercila Law

„Studium profesně vzdělávacího programu MBA v oblasti Komerčního práva na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. mi bezesporu velmi pomohlo v rozšíření znalostí nejen v legislativní oblasti, ale i v manažerském řízení, které velmi oceňuji. Díky absolvování tohoto vzdělávacího kurzu jsem mnohem úspěšnější ve svých podnikatelských aktivitách. Velmi kladně hodnotím i individuální přístup a ochotu vyučujících přistupovat individuálně k jednotlivým studentům. Rád se na Ústav práva a právní vědy, o.p.s, o té doby vracím a navštěvuji odborné semináře z oblasti práva či managementu, které jsou pro absolventy profesního studia zdarma, což je jedna z dalších věcí, které mě na této instituci v tom nejpozitivnějším slova smyslu nepřestávají překvapovat, protože Ústav na své absolventy nezapomíná, což by sice měl být obecným standardem, ale v reálném životě a praxi se to málokdy vidí. U Ústavu je to realitou.“

Ing. Oldřich Kubišta, MBA
Operations manager/ředitel provozu Cinema City Czech, s.r.o.
absolvent programu MBA Leadership

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zprostředkovává svým studentům kontakty s nejlepšími kapacitami v daných oborech. Lektorský tým je silnou stránkou profesních studií na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., tým tvoří profesionálové, praktici i pedagogové českých univerzit a vysokých škol. Výběr lektorů je velice přísný a na Ústavu může vyučovat pouze takový univerzitní profesor, který současně vykonává praxi ve svém oboru, nikoliv takový, který celý život pouze učí, bez toho, aby měl trvalou vazbu na praxi, jako tomu často bývá u konkurenčních MBA-institucí. Díky této tvrdé selekci a ustálenému počtu lektorů, jejichž počet není uměle marketingově nad-dimenzován, má Ústav podle mého názoru nejkvalitnější lektorský sbor ze všech MBA-institucí v ČR a já jsem moc rád, že jsem mohl studium MBA absolvovat právě u těchto lektorů.“

Vlasta Blaháková
Senior Account Manager
Clio reklama pro farmacii, s.r.o.
studentka programu Public Relations a Marketing

„Studium profesního vzdělávacího programu MBA - Public Relations a Marketing v Ústavu práva a právní vědy mi velmi pomohlo prohloubit mé znalosti a dovednosti, hlavně v oblasti plánování komplexních PR strategií či strategického marketingu, mimo jiné i díky odborné kvalitě lektorů, která je skutečně na vysoké úrovni. Neocenitelné je propojení teoretického vzdělávání se současnou praxí (s konkrétními ukázkami či případovými studiemi), na což je na této škole kladen velký důraz. Zajímavé a přínosné jsou také diskuse s ostatními kolegy o jejich poznatcích z praxe v různých oborech. Jsem velmi ráda, že jsem si pro svoje studium vybrala právě Ústav práva a právní vědy.“

Jan Řežábek, MBA
OSVČ, oblastní obchodní ředitel a vedoucí prodeje
absolvent programu MBA Strategický management

„Skladba profesorského sboru na ÚPPV je na vysoké úrovni a dovolím si tvrdit, že většina institucí nabízejících MBA a LL.M. programy jej tak kvalitní nemá. Měl jsem tu čest studovat ve stejné době na ÚPPV, kdy kamarád studoval MBA na konkurenční škole. Studoval Interactive-Online a studium bylo nesrovnatelné, zatímco na UPPV jsme byli v kontaktu s živými lektory, na oné „škole“ spočívalo studium pouze ve vyplňování testu stylem autoškola, bez možnosti mít vlastní názor. Podle mého soudu popření myšlenky MBA od A do Z. Takových „MBA-škol“ je bohužel více. Co tím chci říci? Absolventi ÚPPV, pokud využívají přednášek a tematických setkání naplno, se opravdu něco nového mohou naučit a získané vzdělání není jen „pár písmen za jménem“, ale zkušenost nasátá díky systému studia a kvalitě přednášejících, prostě díky pojetí a přístupu samotného ÚPPV či dnes i EBS. V kostce - pochvala!“

Jakub Schwarz, MBA, BBA
Fio banka, a.s, Card Specialist
absolvent programu BBA Manažerská specializace a student programu MBA Finanční management podnikání

„Studium na Ústavu práva a právní vědy vřele doporučuji všem zájemcům. Jedná se o kvalitní studium, jehož profesní vzdělávací programy jsou akreditovány mezinárodními institucemi International Education Society (IES) a International Association for Distance Learning (IADL). Kdo hledá studium na vysoké úrovni, které je vedeno zkušenými profesionály ve svém oboru, ale zároveň také lidský, přátelský a individuální přístup, tak je Ústav práva a právní vědy jasnou volbou. Ještě bych studium doporučil na základě vzájemné interakce mezi studentem a studijním oddělením, kde byla každá žádost vždy rychle a ochotně vyřešena. Nyní pokračuji ve studiu MBA - Finanční management podnikání a těším se na další spolupráci.“

Ing. Roman Urban, Ph.D., MBA
Déhora Central Europe s.r.o.,
CEO deputy/senior konzultant

„Pro postgraduální studium MBA jsem se rozhodl s odhodláním, že se pokusím navázat na svá předchozí studia a zkušenosti, které dále rozvinu při praktických úkolech spojených s mými aktuálními pracovními aktivitami. Jsem velice rád, že jsem kromě nových teoretických poznatků mohl uplatnit i vlastní kreativitu, a to se zaměřením na zlepšení procesů, řešení problémů a tvorby nových záměrů při své vlastní práci a v podmínkách mého zaměstnavatele. MBA studium pro mne představuje zajímavou kombinaci teorie a praxe, která je navíc doplněna o neméně cenné kontakty, názory a zkušenosti z řad spolužáků a lektorů. Absolvované vzdělávání je pro mne osobně dalším posunem a rozvojem vlastního myšlení, ale i práce, od kterého do budoucna očekávám zlepšení vlastních výkonů, dovedností a sociálních vztahů. Rovněž věřím, že všechny uvedené přínosy dopomohou k dalšímu rozvoji mé kariéry a k zviditelnění či zvýhodnění na dnešním silně konkurenčním trhu práce. Tímto bych chtěl poděkovat kolektivu Ústavu práva a právní vědy za vstřícnost a podporu při mém studiu stejně jako za profesionální zabezpečení výuky s odbornou teoretickou i praktickou náplní.“

Milan Vaníček, MBA

ředitel DROPAX s. r. o., jednatel Dropax Trade s. r. o., předseda dozorčí rady PALEA a.s.
absolvent programu MBA Strategický management

“Absolvování studia MBA na ÚPPV mně umožnilo, a to i po letech manažerské praxe, lépe pochopit a efektivně využívat všechny synergické jevy, které provází podnikovou strategii.

Výjimečná kvalita vyučujících, jejich individuální přístup a možnost širokého výběru ze specializovaných volitelných předmětů, vytváří této vzdělávací instituci silnou konkurenční výhodu ve spektru nabídek ostatních škol, zaměřujících se též na profesní vzdělávání a osobní růst."

Bc. Josef Vondráček, DiS., MBA
Music Art, soukromá základní umělecká škola – majitel/ředitel
absolvent programu MBA Pro ředitele škol a školských zařízení

Před časem jsem se začetl do jedné zajímavé knihy, která nesla v preambuli zajímavou a motivující myšlenku Henriho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80 let“. Tak jsem si řekl, že zkusím „omládnout…“ a něčemu se při tom navíc přiučit. Při hledání vhodného vzdělávacího titulu jsem „od googlu“ obdržel stránky Ústavu práva a právní vědy, kde jsem rozkliknul informace o vzdělávacím oboru „MBA Pro ředitele škol“. Po získání informací o tomto vzdělávacím modulu jsem neváhal a přihlásil se do studia. Co mě na tomto institutu přitahovalo, bylo, že nenabízí obvyklý 6hodinový kurz, po kterém „se stanete nepostradatelným odborníkem“, nýbrž poskytuje systematické širokospektrální vzdělávání, bez kterého si dnes svoji pozici ředitele školy dovedu jen stěží představit. Setkal jsem se při téměř dvouletém studiu s netradičním a velmi nadstandardním přístupem vedení institutu vůči studentovi, s množstvím užitečných bonusů a know-how, kterých se nám studentům dostalo vždy s ochotou a zájmem o komplexnost poskytovaných informací a služeb. Neocenitelným přínosem pro moji pracovní pozici jsou především semináře a přednášky špičkových odborníku ve svých oborech, kteří nám erudovaně, se zanícením, aktuálně a s akcentem na přitažlivost a vstřícnost interaktivně přednášeli témata z praxe, která posunula mé vnímání konkrétních problematik o notný kus dopředu. Seminární práce a možnost konzultací konkrétních situací běžného pracovního života jsou neocenitelným přínosem, který si ze studií na Ústavu práva a právní vědy odnáším. Studium oboru MBA pro ředitele škol organizované Ústavem práva a právní vědy doporučuji všem kolegům ředitelům škol bez rozdílu zřizovatele, zaměření a stupně vzdělání. Věřím, že i mé 25leté zkušenosti s vedením soukromé Základní umělecké školy budou obohaceny nabytými vědomostmi z tohoto studia.

Radek V. Fidrich, MSc., MBA, BBA
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor Hospodaření s majetkem státu
absolvent programů BBA Public Law, MBA Řízení lidských zdrojů a personální Management a MSc. Executive Management

Na Ústavu práva a právní vědy jsem absolvoval dva vzdělávací programy, první v roce 2010. Tehdy to byl pro mě krok do neznáma, protože v té době tomuto druhu profesního vzdělávání nebyla věnována taková pozornost jako dnes a referencí bylo obecně poskrovnu. Prvotní zkušenost byla po všech směrech nad očekávání pozitivní, což bylo jedním z důvodů, proč jsem se během roku 2014 k dalšímu zvýšení kvalifikace v rámci profesního vzdělávání opět rozhodl pro Ústav práva. Jako pozitiva lze uvést např. vlastní skripta v knižní podobě a na průběhu studia možnost se bez omezení účastnit tematických setkání v rámci jiných specializací. Této možnosti jsem využil zejména k účasti na setkáních docenta Bílého, kterého vnímám jako bezednou pokladnici znalostí. V rámci mé specializace byl klíčovým lektorem garant programu docent Urban a v tomto ohledu jsem měl štěstí, protože dokáže problematiku uchopit jak z teoretických tak z praktických hledisek, je ochoten diskutovat a nepostrádá patřičný nadhled. Většina známých se mě ptá na notoricky známého strašáka, který nás vytrvale pronásleduje od základní školy - závěrečnou ústní zkoušku. V mém případě samotná zkouška trvala hodinu a čtvrt a rozhodně nebyla pojata jako pouhá

1

2

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X