Tisk

Strategický Management

Obecně o modulu:

Strategie je komplexní téma. Navíc v žádném případě neexistuje „jediná a nejlepší cesta“ jak řídit strategickou změnu, a ani žádná jednoduchá technika nebo model nemůže poskytnout správnou odpověď vztahující se k tomu, co by organizace měla dělat. Naopak, manažeři jako tvůrci strategie mohou (a měli by) využívat řadu teorií a koncepcí, které jsou k dispozici a adaptovat je na vlastní situaci a okolnosti firem a organizací, které řídí. Proto je důležité, aby manažeři neustále rozvíjeli svou schopnost strategicky myslet.

Lze říci, že strategie, které vyhovovaly „včera“, nemusí již „dnes“ být tou nejlepší, natož „zítra“, kdy se „včerejší“ strategie mohou stát zcela nevhodnými a nevyhovujícími. V posledních dvou dekádách 20. století i v první dekádě 21. století se objevilo mnoho nových výzev. Neposkytují černobílou odpověď. Místo toho pro organizace, podniky a manažery představují často dilemata a paradoxy. 

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu  je seznámit posluchače a naučit je implementovat do své praxe následující nástroje strategického řízení: Strategie, Strategická hierarchie, Školy strategie, Model 5P, Strategický výběr, Identifikace možností volby, Zhodnocení variant, Strategické možnosti volby, Konsolidace,  Průnik na trh, Rozvoj výrobku, Rozvoj trhu, Diverzifikace,  - má více významů. V tomto kontextu diverzifikace znamená paralelní strategický vývoj Rozšíření oblastí trhů a výrobků prostřednictvím využití současných klíčových způsobilostí, Vytvoření nových trhů prostřednictvím současných klíčových způsobilostí, Získání nových schopností za účelem vytvoření nových trhů a výrobků. Výběr strategie, implementace strategie, návrh organizační struktury, balanced scorecard. Balanced Scorecard (BSC),

Obsah modulu:

Proveďte na příkladu (nejlépe vlastním) rozbor strategické hierarchie. Vezměte v úvahu určitou „výseč“ strategie organizace a uveďte a zdůvodněte její návaznost směrem „nahoru“ i „dolů“ v hierarchii firmy, podle toho, zda půjde o „výseč“ korporátní, podnikové, funkční nebo provozní strategie. Vezměte v úvahu strategii Vaší organizace a rozeberte ji z pohledu jednotlivých „strategických škol“ – čím a jak reprezentuje strategie Vaší organizace jednotlivé školy. Na závěr proveďte shrnutí. Rozeberte generickou strategii vůdcovství v nákladech na příkladu Vaší organizace, pokud tuto strategii sleduje (charakteristiky, výhody, nevýhody, bariéry, výsledky, dopady vůči zákazníkům, konkurenci apod.). Rozeberte generickou strategii odlišení na příkladu Vaší organizace, pokud tuto strategii sleduje (charakteristiky, výhody, nevýhody, bariéry, výsledky, dopady vůči zákazníkům, konkurenci apod.). Rozeberte generickou ohniskovou strategii na příkladu Vaší organizace, pokud tuto strategii sleduje (charakteristiky, výhody, nevýhody, bariéry, výsledky, dopady vůči zákazníkům, konkurenci apod.). Rozeberte a zdůvodněte strategii Vaší organizace ve vztahu k Ansoffově matici „produkt/trh“, navrhněte strategické alternativy.

Rozeberte přístup a strategii Vaší organizace z hlediska její vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti. Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na finanční perspektivu a finanční cíle. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů ve finanční perspektivě s vazbou na zákazníky. Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na zákaznickou perspektivu a zákaznickou hodnotu a cíle. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů ve zákaznické perspektivě s vazbou na finance a interní procesy. Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na perspektivu interních procesů a její cíle. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů v procesní perspektivě s vazbou na zákazníky a rozvoj lidí (perspektivu učení). Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na perspektivu učení a růstu a cíle v této oblasti. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů v oblasti lidí, učení, kultury organizace apod. s vazbou na interní procesy. Popište proces strategického managementu ve Vaší organizaci a uveďte výhody, limity, bariéry a závěry ve vztahu k celkovému procesu a jeho fázím, probíraným v modulech (nejde o strategickou analýzu).

Garant modulu:

Ing. Libor Friedel, MBA
Absolvoval Vysoké učení technické v Brně (1987), titul MBA získal na Sheffield Hallam University (2000). Od roku 1996 pracuje jako lektor a konzultant (cca. 250 firem), od roku 2013 i jako kouč (výcvik v Koučink akademii Libchavy). Do roku 2001 vedl vlastní obchodní firmu. Dlouhodobě mimo jiné působí jako vedoucí hodnotitel Národní ceny kvality ČR, podílel se na rozvojových projektech agentury CzechInvest a projektech benchmarkingu v ČR. Ve své práci se zabývá širokým spektrem problematiky v hledání celostního přístupu ke změně a růstu jednotlivců a organizací. Věnuje se strategickému řízení (např. i Balanced Scorecard), osobnímu lídrovství, oblastem managementu znalostí a výkonnosti nebo a metodám osobního rozvoje a úspěchu. V letech 2008 - 2010 vedl Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu na FaME UTB ve Zlíně. Byl členem European Cluster Policy Group, kterou zřídila Evropská komise a jejíž činnost skončila v září 2010. V rámci studijních či pracovních pobytů navštívil Japonsko, USA, Švédsko, Srbsko, Velkou Británii a další země. Přednáší na konferencích v ČR i v zahraniční (např. Itálie, Francie, Finsko, Holandsko, JAR…).

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X