Ing. Zdeňka Kubínová

Pro postgraduální studium MBA na Ústavu práva a právní vědy jsem se rozhodla na doporučení kolegy. I přes mnohaletou praxi v oboru mne studium Finančního managementu podnikání umožnilo nahlédnout na danou, dobře známou problematiku i z jiného pohledu, a do zaběhnutých firemních procesů vnést určité novum. Současně mne samotné získání nových znalostí vedlo k posunu v mém odborném růstu.

V této oblasti je nejvíce přínosné zejména propojení teoretických znalostí s praxí, na což je při studiu kladen obzvláště velký význam, neboť jedině tak je možno zajistit uplatnění nově získaných poznatků v reálném životě.

Při studiu na ÚPPV jsem velmi ocenila přednášky s lektory. Řada podobných vzdělávacích institucí nabízí online způsob studia, ten však nikdy nedokáže nahradit skutečného lektora.

Lektorský tým je tvořen jednak profesionály ve svých oborech ale i pedagogy, působícími na českých universitách a vysokých školách, kteří na přednáškách vytváří atmosféru plnou spolupráce, a vzájemný vztah lektor - student se tak mění ve vztah kolegiální, což sebou opět přináší lepší výsledky.

Na závěr mohu konstatovat, že se studiem na ÚPPV jsem maximálně spokojena a rozhodně ho doporučuji každému, kdo má zájem si prohloubit své znalosti a posunout se dál.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Finanční management podnikání

Program je určen pro

manažery, podnikatele, finanční ředitele

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Jakub Schwarz, MBA, BBA

Absolvent programu BBA Manažerská specializace a student programu MBA Finanční management podnikání
MBA

Janet Lešťák, MBA

MBA

Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA

Obchodný manažér TOP Clerks SK s.r.o.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.