RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA

Když jsem vybírala školu, která by mi pomohla prohloubit kvalifikaci v oboru školského managementu, hledala jsem poměrně dlouhou dobu. Chtěla jsem vybrat instituci, která by byla pro moje budoucí povolání hlavně přínosem. Nakonec jsem zvolila Ústav práva a právní vědy, o.p.s. který nabízel MBA program přímo pro mě.

Pokud mohu dnes zhodnotit studium jako takové, jedná se skutečně o dobrou školu. Jednotlivá setkání byla vedena ve velmi konstruktivním a přátelském duchu, poznatky bylo možné ihned aplikovat v praxi. Jako velké plus vidím i možnost bezplatné účasti na tematických setkáních z jiných oborů, kde máte možnost zdokonalit se v dalších odvětvích managementu.

V průběhu studia jsem měla možnost poznat nové kolegy, zajímavé osobnosti z různých oborů činnosti, profesionální lektory a velmi ochotné a vstřícné pracovnice studijního oddělení, které se o nás nadstandardně staraly.

Studium na Ústavu práva a právní vědy doporučuji všem, kteří jsou ochotni svému vzdělání obětovat více času, mají chuť pracovat na seberozvoji a chtějí potkat zajímavé lidi.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve veřejné správě

Program je určen pro

zaměstnancům státní správy, místních samospráv, obcí, krajů a státních a veřejnoprávních úřadů

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Ing. Petr Macháček, MBA

předseda představenstva SNEO, a.s. absolvent programu MBA Management ve veřejné správě
MBA

Bc. Josef Vondráček, DiS., MBA

Music Art, soukromá základní umělecká škola – majitel/ředitel
MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

Ředitel Základní školy Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.