Osobní reference absolventů a studentů

Příznivé reference našich absolventů a studentů jsou pro nás tím nejvýznamnějším a nejcennějším ohodnocením práce desítek lektorů, studijního oddělení, jakož i vedení naší vzdělávací instituce a jsme na ně právem hrdí.

Videoreference

Ostatní reference

Bc. Zuzana Procházková, DiS., MBA

Ústav práva a právní vědy svým přístupem komplexně reaguje na potřeby studentů, kteří se chtějí ve svém oboru dále rozvíjet, vědí, co k tomu potřebují a hledají tým sympatických…

Více informací

Mgr. Michal Švandrlík, MBA

Pracuji jako učitel na základní škole. Pro studium programu MBA Management ve školství jsem se rozhodl především z vnitřního nutkání dalšího kroku v kariéře, což je logicky pozice…

Více informací

Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, LL.M.

Jako čerstvý absolvent ekonomických oborů Finance a Podniková ekonomika jsem uvažoval o doplnění si znalostí z oblasti podnikového práva. V dnešní době je základní znalost práva…

Více informací

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

Studium na Ústavu práva a právní vědy beze zbytku naplnilo mé představy o postgraduálním doplnění vzdělání a jednoznačně přispělo k prohloubení a upevnění mých znalostí. Poměrně…

Více informací

Ing. Bc. Zita Kamišová, MBA

Protože mám vzdělání se zaměřením na evropská práva, vybrala jsem si na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obor Mezinárodní vztahy a evropská práva (byl mi blízký). Pracuji ve…

Více informací

Ing. Jan Ondruš, MBA

Studium MBA jsem si vybral pro rozšíření znalostí v oblasti řízení zaměstnanců. Díky dobře zvolenému programu MBA jsem absolvoval 10 zajímavých tematických setkání a další 4…

Více informací

Bc. Vladimír Staněk, MSc.

Pro studium na Ústavu práva a právní vědy jsem si vybral program MSc. Executive management. Sám bych se asi charakterizoval jako ,,věčný student“. Vysoké pracovní vytížení a řada…

Více informací

Bc. Marianna Pjechová, Msc.

Po ukončení bakalárskeho štúdia Business Management v Dánsku, ktoré bolo zamerané na kritické myslenie, inovatívnosť, objektívnosť a hlavne praktické využitie poznatkov som…

Více informací

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. MBA

Studium na Ústavu práva a právní vědy v oboru pojišťovnictví se váže k mému mateřskému oboru, kterým je bezpečnostní inženýrství. Nabídka studia tohoto oboru mě zaujala v…

Více informací

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.