Jak postupovat při výběru MBA

MBA, neboli Master of Business Administration, je zahraniční vysokoškolský studijní program, původem z anglosaských zemí (Velká Británie a USA), který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice, a je u nás pouze součástí tzv. celoživotního vzdělávání. Je chápán jako profesní vzdělání, které může nastartovat slibnou kariéru. Profesní vzdělávací programy MBA se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností.

Historie udělování titulů MBA

Úplné začátky o poskytování profesních programů MBA se datují do 20. let 20. století, kdy začínal průlomový rozvoj průmyslu a obchodu ve Spojených státech, který znamenal zvyšující se nároky na pracovníky ve vedoucích pozicích. Snahu o zdokonalování manažerských schopností vyřešily nově vzniklé MBA programy. První MBA vzniklo v roce 1910 na prestižní Harvardově universitě v Bostonu (USA, Massachussets), druhá škola, která nabízela tento druh studia, byla Chicago University (Chicago) a třetí Whartnon Business School – Pennsylvánská univerzita ve Philadelphii. Ve světě se odhaduje asi 800 akreditovaných MBA škol. Dnes je MBA záležitostí především USA a Velké Británie, ale jeho celosvětový nárůst každým dnem nezastavitelně roste a velkou oblibu si vybojoval i u manažerů v České republice.

Komu je studium určeno?

Studium MBA je určeno zejména pro manažery, členy managementu společností nebo úřadů, pro podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, a hlavně pak pro všechny, kdo chtějí jít profesně a kariérně dál a posílit svoje postavení na trhu práce. Studentem by měl být absolvent vysoké školy. Dá se však udělit výjimka na základě prokázání manažerské praxe dotyčného uchazeče. V České republice si každá škola délku určuje sama, mělo by postačit 12 – 14 měsíců.

Co studiem dotyčný získá?

Po absolvování profesního studia programu MBA by se měl ze studenta stát schopný manažer, který zvládne vést tým lidí, dokáže efektivně řešit vznikající problémy ve firmě a především těmto problémům předcházet. Měla by to být cesta, které otevírá pomyslná dvířka za lepším životem a vysněnou pracovní pozicí, s čímž se pojí i větší platové ohodnocení. Absolvent si osvojí nejrůznější principy, na kterých pak může budovat svůj celoživotní profesní i osobní rozvoj.

Jak správně vybrat obor?

Nejdůležitějším vodítkem při výběru oboru je oblast, které se chcete věnovat, či dokonce již věnujete. Nejde jen o praktický směr výuky, ale hlavně o dané zaměření MBA, to nejčastěji vyplývá z vašeho zaměstnání. Jmenovitě mohu uvést zaměření, jako jsou například HR (Řízení lidských zdrojů), strategický management, strategický marketing a leadership. Z úplně jiného konce pak můžeme uvést třeba management ve školství, nebo management ve zdravotnictví.

Obsah studia

MBA programy předávají potřebné praktické vzdělání ve všech disciplínách managementu a zaměřují se především na rozvoj manažerských dovedností (komunikace, rozhodování, plánování, řešení problémů atd.). Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako didaktické hry, hraní rolí apod. Výuka často využívá případové studie, řešené ve skupinách, na hodinách se probírají ryze praktické úlohy. Protože studenti jsou většinou odborníci z různých odvětví, při seminářích vznikají neotřelá řešení praktických problémů.

Je velice těžké popsat, jak vypadá přesný průběh, či obsah studia u jednotlivých škol, protože jednotná forma vzdělávání a předávání informací neexistuje. Záleží tedy především na vybrané instituci a její sestavě lektorského týmu a organizačních pravidlech.

Jak si vybrat správnou instituci?

Tradice

Určitě byste se měli zaměřit na to, jak je škola dlouho na trhu. Pokud má škola dlouhou tradici, svědčí to o její kvalitě a konkurenceschopnosti.

Lektoři

Čím déle je také škola na trhu, tím je větší pravděpodobnost, že má ozkoušeno mnoho lektorů a spolupracuje pouze s těmi nejlepšími odborníky ve svém oboru.

Akreditace

Tato informace bývá velkým milníkem pro hodně lidí, jelikož mnoho škol uvádí, že má různé akreditace. Velikým zklamáním pak pro potencionální uchazeče může být, když se dozví, že údajná akreditace je pouhým členstvím, či dokonce úplným výmyslem. Příkladem prověřených akreditací může být IADL (The International Association for Distance Learning), IES (International Education Society), Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo školství ČR aj.

Aktivita v publicistice

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.

Vedení

Ve vedení školy by neměl být pouze jeden, či dva lidé. Vzdělávání lidí nese velkou zodpovědnost a mělo by mít určitý řád a kvalitu. Pokud přemýšlíte o vystudování školy, která má v obchodním rejstříku zapsáno, že má pouze jedno člena správní rady, nebo že je zde pouze jediný společník, nebo neviditelní akcionáři, který ručí 100.000,- kapitálem, měli byste velice zbystřit.

Reference

Pokud absolventi poskytují o instituci kvalitní reference, znamená to, že se za studium na takové škole nestydí a s největší pravděpodobností by tato škola měla být vaší správnou volbou.

Forma studia

V České republice toto není úplně zřejmé na první pohled. Drtivá většina škol, které zde nabízejí profesní vzdělávací programy MBA, LL.M. aj. v cenové hladině do 100.000,- Kč jsou pouze online formou. Neboli nabízejí pouze vstupní seminář, kde je představena instituce a ke konci studia pak seminář závěrečný, kde jsou studenti informováni o tom, jak psát disertační práci. Vše ostatní probíhá pouze online formou za pomoci e-learningových programů, tedy bez osobního kontaktu s lektorem. Výjimku tvoří instituce Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde se pořádají tematická setkání s lektory každý víkend.

Na co si dávat pozor při výběru školy?

V České republice je v dnešní době mnoho institucí nabízejících studium MBA. Tyto instituce se liší nejenom strukturou, cenou, personálním zabezpečením, ale hlavně kvalitou. Zásadním problémem je v současné době skutečnost, že nekvalitní poskytovatelé MBA programů odčerpávají kvalitní uchazeče pro „opravdové“ MBA. Pokud tedy chcete studovat MBA v České republice, není jednoduché zvolit si správnou instituci pro studium. Důležitým vodítkem při výběru může být například cena za studium, tradice, lektorský tým, nabízené obory apod.

Jak financovat Studium?

Studium profesních programů MBA patří mezi ty finančně nákladnější. Ne každý si jej může dovolit pokrývat z vlastních zdrojů, nicméně řešení je několik.

Firemní benefit

Pokud máte osvíceného zaměstnavatele, můžete se dohodnout na proplácení studia MBA jako speciální formu firemního odměňování. Výdaje na toto vzdělání může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců a jedná se tudíž o daňově uznatelný příjem, který je podle zákona o daních z příjmů osvobozen za předpokladu, že studium zaměstnance souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Platba na splátky

Jednoduché a příjemné řešení pro ty, kdo nemohou zaplatit celou částku za studium. V podstatě každá škola v ČR rozložení do splátkového kalendáře nabízí.

Většina studentů chápe profesní titul MBA jako kvalitní doplněk k již získanému vysokoškolskému vzdělání. V kombinaci s dobrou praxí však může posloužit jako kvalitní a účinný klíč k vyšší manažerské pozici a daleko lepšímu platovému ohodnocení. I sebeprestižnější titul vám však bude bez praxe k ničemu.

Na konci si odpovězte na dvě otázky:

  • Chci zvýšit svou hodnotu na trhu práce?
  • Jsem ochotný se věnovat rok studiu?

Pokud jste si na uvedené otázky odpověděli kladně, neváhejte a začněte hledat tu nejhodnější školu pro Vás. Věřím, že Vám tento článek pomůže při výběru školy.

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MSc.

Ing. Vladimír Kloz, BBA, MSc., MBA

Úřad průmyslového vlastnictví - ředitel administrativního odboru
BBA

Ing. Bc. Bc. Lenka Bombera Piskačová, DiS.

Učitelka SPŠ a SOŠGS Most, Členka Dozorčí rady Technické služby města Mostu, a.s.
MBA

MUDr. Emil Charvát, MBA

Lékař a jednatel zdravotnického zařízení Rehabilitace Broumovská
LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
MBA

Ing. Jan Ondruš, MBA

ASUS Computer Czech Republic, s.r.o. - Team leader absolvent programu MBA Leadership
MBA

Bc. Karel Dyntar, MBA

Vrátil jsem se do školy zhruba tak po 20 ti letech, do intenzivní školy.
MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

Ředitel Základní školy Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.