Forma studia MBA & LL.M.

 

 

Interaktivní studium 

12 - 14 měsíců

Možnost až 4 splátek

Jedinečná kombinace prezenční a online výuky 

Online studium

12 měsíců

Možnost až 4 splátek

Studujte kdykoliv a odkudkoliv, 100% online studium 

Živá / Online interaktivní výuka           ✔

 

Záznamy z Tematických setkání          ✔          ✔
Online webináře           ✔          ✔
Online knihovna Bookport          ✔          ✔
Online knihovna CODEXIS           ✔          ✔
Výuková videa          ✔          ✔
Naše PDF publikace           ✔          ✔
Záznamy webinářů           ✔          ✔
Certifikát IES          ✔          ✔

 

Živá / Online interaktivní výuka

Koncept interaktivního MBA, LL.M. a dalších programů, zajišťuje studentům nejvyšší studijní komfort v dosavadním systému profesního vzdělávání u nás i v zahraničí a je inspirován britskými a americkými modely výuky v době pandemie (2021) a v době postpandemické (2022-).

V ceně školného je účast na živé (prezenční) výuce s časovou dotací na jeden předmět 3-4x 60 min. a (současně) možnost sledování živé výuky v reálním čase z pohodlí Vašeho domova, tj. výuka se koná ve škole a současně je přenášena prostřednictvím vybrané internetové platformy (Google Meet, ZOOM) do online prostoru. Studentům tak poskytuje jedinečnou volbu, zda navštíví výuku osobně v sídle školy nebo z domova, kanceláře či jiného osobního prostoru.

 

 

Video záznamy z přednášek 

Dalším benefitem je možnost studentů sledovat ve Studentské sekci se záznamy z jednotlivých tématických setkání lektorů se studenty, které jsou natáčeny během prezenční výuky. Znamená to přímý kontakt studentů s pracovními postupy, které jsou vyučovány v rámci živé výuky, což znamená, že o nic nepřijdete a můžete tematická setkání sledovat pohodlně ze záznamu ze svého domova nebo z kanceláře.

Studenti mají možnost v rámci tematických setkání s lektory přímo konzultovat záležitosti ze své vlastní obchodní praxe (např. strategické postupy, manažerská rozhodnutí a nejrůznější firemní otázky). Náplň studia se tak nezaměřuje jen na akademické poznatky, ale je otevřená aktuálním tématům a vlastním podnětům studentů, čímž vytváří další prvek propojení výuky s praxí.

 

Naše interaktivní Webináře

Webináře přednášejí naši lektoři a jsou časově přizpůsobeni pracovně vytíženým účastníkům tak, že se konají v některém pracovním dni vždy od 17:30 nebo od 18:00 hod. a trvají cca 2 hodiny (zpravidla do 20:00 hod.). Obsahem webinářů jsou aktuální obchodní a právní témata, které logicky navazují na manažerské a právní předměty vyučované v rámci MBA studia. Dalším bonusem těchto interaktivních webinářů je, že je můžete navštěvovat zdarma i po skončení studia, což je bonus, který jistě uvítá každý, kdo chce neustále držet kontakt s nejnovějšími trendy v oblasti businessu, marketingu a práva.

Online knihovna BOOKPORT

Naším cílem je studium co nejvíce zpřístupnit studentům z celé České republiky i ze Slovenska a zajistit jim maximální studijní komfort.  Právě z tohoto důvodu je pro naše studenty k dispozici online knihovna BOOKPORT nabízející knižní tituly v českém jazyce, cizojazyčná vydání, ale i vědecké články a studie.

Studenti Ústavu práva a právní vědy tak mají zajištěn přístup ke kvalitním informačním zdrojům prostřednictvím online knihovny BOOKPORT, ze kterých mohou čerpat po celou dobu studia, při psaní seminárních prací, případových studií i závěrečné disertační práce. V online knihovně jsou Vám k dispozici všechny relevantní odborné tituly z  několika knižních portálů, na čele s největším českým vydavatelem manažerské literatury GRADA Publishing. 

Jako studenti budete mít k dispozici odbornou manažerskou literaturu, populárně naučnou literaturu, odborné články i vědecké studie a výzkumy.

 

 

 

Online knihovna CODEXIS

Online knihovnu CODEXIS obsahující odbornou právnickou literaturu, články, legislativní předpisy a judikaturu soudů ocení zejména studenti programů LL.M., neboť tyto programy obsahují zejména právní předměty, jakož i studenti, kteří si vedle manažerských programů zvolili jako povinně volitelný předmět některý modul z oblasti práva. Software CODEXIS je komplexní systém navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva. Je vytvořen pro zástupce právnických profesí (zejména pro advokáty, soudce a firemní právníky), pro členy statutárních orgánů obchodních korporací (jednatele a členy představenstva), pro manažery a specialisty, kteří potřebují snadný přístup k právním informacím, stejně jako pro starosty a vedoucí funkcionáře veřejnoprávních korporací.

Součástí online knihovny CODEXIS je i absolutní sotwareová novinka Workspaces, který nabízí široké možnosti sdílení a vzájemné spolupráce s jinými studenty, a navíc poskytuje efektivní nástroj k organizaci individuálního studia týkající se různých oblastí legislativy a judikatury soudů. Jedná se o chytré prostředí s širokými možnostmi využití zejména u studentů z řad firemních právníků, advokátů, manažerů, ale i vysoce specializovaných pracovníků například v oblasti účetnictví, interního auditu, compliance, personalistiky či BOZP.     

 

 

Výuková videa 

Ústav práva a právní vědy spolupracuje s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí. Naši lektoři jsou připraveni předat studentům vlastní mnohaleté zkušenosti a cenné osobní know-how. Za účelem zajištění interakce mezi lektory a studenty jsou studentům ve Studentské sekci (resp. v její neveřejné části na platformě YTB) k dispozici výuková e-learningová videa k většině vyučovaných předmětů. Studenti mohou tato výuková videa využívat během celého studia a čerpat z nich cenné poznatky a inspiraci pro svoje seminární práce.

Výuková videa v délce trvání 90-180 minut představují zcela mimořádnou příležitost jak studentům přiblížit know-how našich lektorů další digitální formou, díky které si mohou výuková videa sledovat z pohodlí domova. Společně s interaktivními přenosy z tematických setkání a záznamy webinářů tvoří výuková videa nosnou video-prezentační část výuky, která je v tuzemském profesním vzdělávání naprosto unikátní. 

Dlouhodobě vydáváme odborné publikace našich lektorů, které Vám budou sloužit vedle bohaté knihovny BOOKPORT a CODEXIS jako velice užitečný doplněk při Vašem studiu, ale můžete si je volně stáhnout a mít je k dispozici i po ukončení studia. Všechny publikace obdržíte po zahájení Vašeho studia v PDF formě a budou Vám k dispozici taktéž ve Studentské sekci.

Publikace průběžně doplňujeme a Vy sami se navíc můžete stát autorem další publikace. Bude-li Vaše seminární práce nebo disertační práce vyhodnocena klasifikací za A, můžete ji předložit vedení školy s návrhem její publikaci ve Studentské sekci, kde může posloužit dalším studentům a stát se tak natrvalo součástí výukových materiálů Ústavu práva a právní vědy. Vaše publikace obdrží příslušné normativní ISBN a budete ji moci vykazovat ve svém kariérním CV jako odbornou publikaci.

 

 

 

Mezinárodní certifikace IES

Absolventi Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obdrží po úspěšném ukončení studia jejich profesního programu mezinárodní certifikát od nadnárodní společnosti International Education Society (IES). Tato certifikace je významným benefitem studia, neboť z vícero mezinárodních certifikačních autorit je to právě IES, jehož certifikace je považována za mezinárodně akceptované uznání profesního titulu jak v rámci členských Evropské unie, tak v rámci transatlantického prostoru. Udělený profesní titul tak pro Vás touto certifikací získá další významnou přidanou hodnotu.

Přílohou certifikátu je „Profil absolventa“, což je výpis klíčových kompetencí, které absolvent za dobu profesního studia na Ústavu práva a právní vědy získal. Certifikát je vydáván v angličtině a češtině. Certifikát IES deklaruje před soukromými korporacemi v zahraničí i před orgány státní moci kompetenci jeho držiteli v daném oboru, jakož i oprávnění užívat profesní titul, který byl držiteli certifikátu IES udělen v České republice.

 

 

 


  

Vyberte si tu pravou specializaci pro Vás 

  • Ústav práva a právní vědy realizuje profesní vzdělávání již od roku 2003 a jedním z jeho hlavních průkopníků v České republice. Aktuálně Vám nabízíme manažerské a právní programy: MBA, LL.M., MSc., MPA, BBA, LL.B., jakož i doktorské programy pro TOP management DBA a LL.D.

Výběr programu

Potkejte se s námi ve středu 10. 4. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.