Poplatky za studium

Manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce)

Poplatek za studium obsahuje

 • přístup do studentské sekce, obsahující materiály ke studiu
 • možnost navštěvovat zdarma zajímavé semináře, a to z oblasti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a dalších právních disciplín,
 • možnost navštěvovat zdarma zajímavé semináře z oblasti managementu, marketingu a práva
 • možnost navštěvovat tematická setkání, semináře a přednášky i z jiných programů, než který studujete (včetně poskytnutí studijních materiálů)
 • možnost zdarma absolvovat speciální moduly „Jak psát seminární práce“ a „Metodologie závěrečné práce“
 • veškeré studijní materiály dostupné ve studentské sekci
 • služby naší knihovny, která obsahuje více než 800 knižních titulů z odborné literatury
 • občerstvení na tematických setkáních s lektory a vedením školy
 • slavnostní promoci v historické budově pražského Rudolfina pro absolventy a jejich rodinné příslušníky
 • obdržení vybraných odborných titulů vydávaných Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. (v případě, že daná skripta souvisí s programem, který si student zvolil, jsou tato skripta pro studenty zdarma, v ostatních případech mají studenti na tato skripta 20% slevu
 • po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent diplom v českém a anglickém jazyce a dodatek k diplomu v českém i anglickém jazyce, který prokazuje úspěšné absolutorium a opravňuje jej k užívání profesního titulu (MBA, BBA, LL.M., MPA, DBA, MSc.)
 • vedle diplomu obdrží každý absolvent studia mezinárodní diplom IES.

Podmínky získání slevy do programů MBA, LL.M., MSc., MPA 

 

Zvýhodnění včasného podávání přihlášek

Přijímání přihlášek do nového cyklu studia zahajujeme vždy na jaře a na podzim, cena studia se odvíjí od data podaní přihlášky. To znamená, kdo podá přihlášku dříve, má výhodnější cenu. 

Cena studia je předem pevně stanovena

Ve vazbě na cenotvorbu se hlásíme k principům ISO etického systému a studenti a absolventi našich profesních programů MBA, LL.M. a dalších tak mají jistotu, že cena studia u nás bude pevně držet svoji pozici a morální status.

Cenové akce typu „sleva na studium 50 000,- Kč“ nebo jiná cenově diskrepantní a spotřebitelsky klamavá zvýhodnění, se kterými se lze v nabídce jiných škol bohužel setkat, v naší nabídce nenajdete.

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MBA

Ing. Jiří Drahovzal, DiS

Od roku 1991 se zabývám obchodem. V podstatě jsem rozvinul jednu firmu a v současné době jsem plynule přešel ještě do jiného oboru.
MBA

Milan Vaníček, MBA

Ředitel DROPAX s. r. o., jednatel Dropax Trade s. r. o., předseda dozorčí rady PALEA a.s.
BBA

Stanislav Stodůlka, BBA

Operations Manager, Hewlett - Packard s.r.o.
MBA

Bc. Aleksandra Šaponja, MBA

PRAGA Strašnice a.s. - Provozní a HR manažer
MPA

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA

MBA

Ing. Mario Kotian, MBA

MBA

Bc. Zuzana Procházková, DiS., MBA

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.