Studujte prestižní MBA, LL.M. a DBA v Praze

Začít studovat!

Vyberte si z našich 8 studijních programů

Programy MBA - Master of Business Administration

Výukový model našich profesních vzdělávacích programů MBA čerpal před 30 lety v době svého zrodu v obchodních přístupech a ideálech Jacka Welche, v obchodních strategiích Steva Jobse a v akademické sféře čerpal z programů MBA vyučovaných na Harvardské univerzitě v USA. Tyto myšlenky jsme strukturovali do uceleného systému distanční výuky, zaměřeného na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Jsou určeny pro manažery, členy managementu obchodních společností nebo veřejných úřadů, pro podnikatele, majitele firem nebo zaměstnance státní správy a samosprávy, a hlavně pak pro všechny, kdo chtějí jít profesně a kariérně dál a posílit svoje znalosti a postavení na trhu práce.

Zobrazit programy MBA
Při přihlášení do 15. 7. 2024
  od 95.900 Kč       od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 15. 7. 2024

Programy BBA - Bachelor of Business Administration

Bachelor of Business Administration (BBA) je samostatný nižší stupeň manažerského vzdělávání a je základem pro navazující studium v profesním program MBA. Umožňuje získat základní přehled v oblasti manažerských disciplín (v programu BBA Manažerská specializace) a právních disciplín (v programu BBA Právní specializace) a dále studovat některý z našich MBA nebo LL.M. programů všem posluchačům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi v řídící (manažerské) pozici. Program je vhodný pro začínající manažery a právníky, jakož i pro všechny nadšené zájemce, kteří na sobě chtějí dále profesně pracovat a růst.

Zobrazit programy BBA
Při přihlášení do15. 7. 2024
od 44 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 15. 7. 2024

Programy DBA - Doctor of Business Administration

Vzdělávací program Doctor of Business Administration (DBA) je profesním studiem, které představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Programy DBA jsou strukturovány prakticky a pomáhají manažerům při rozvíjení kreativního myšlení, vytváření výzev a implementaci a hodnocení řešení, která mají reálný vliv na manažerská rozhodnutí (decision making) v rámci oddělení, firmy či organizace. Studium DBA je vhodné pro absolventy MBA programů, kteří si chtějí doplnit své odborné znalosti a dovednosti a povýšit je na nejvyšší možnou úroveň, ale i pro zkušené manažery, podnikatele, majitele firem, CEO obchodních korporací či další vedoucí pracovníky soukromých, ale i veřejných organizací, kteří mají vysokoškolské vzdělání druhého stupně a manažerskou praxi v délce nejméně pěti let.

Zobrazit programy DBA
Při přihlášení do15. 7. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 15. 7. 2024

Programy LL.M. - Master of Laws

Profesní vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) je tradiční a uznávaný model studia. Jde o profesní kurz zaměřený primárně na oblast práva, jeho součástí jsou ovšem i manažerské předměty. Výukový model našich profesních programů LL.M. čerpal před 20 lety svůj ideový zdroj v právních přístupech a monografiích prof. Jana Dědiče a prof. Karla Eliáše, jejichž doktrinární vzor je dodnes nepřekonatelný a je základní páteří našich programů. Jednotlivé specializace programu reflektují aktuální trendy v dynamicky se vyvíjejících oblastech korporátního, arbitrážního, mezinárodního obchodního práva i v právu veřejném. Zahraničním vzorem našich programů jsou programy LL.M. vyučované na Oxfordské univerzitě. Aktuálně Vám nabízíme 4 originální programy, které umožňují specializaci na základní právně-manažerská odvětví a které jsou určeny nejen právníkům, ale i osobám s předchozím vysokoškolským vzděláním nebo dosaženou manažerskou praxí.

Zobrazit programy LL.M.
Při přihlášení do 15. 7. 2024
  od 95.900 Kč       od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 15. 7. 2024

Program LL.B. – Bachelor of Laws

Vzdělávací program Bachelor of Laws (LL.B.) je profesní, mezinárodně uznávaný program právních studií, vhodný pro začínající manažery a právníky, jakož i pro všechny nadšené zájemce, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do kontaktu s právními texty (smlouvy, zákony) a chtějí se naučit těmto textům lépe rozumět a umět je vykládat. Cílem profesního vzdělávacího programu LL.B. je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí soukromého, veřejného práva a korporátního práva, tedy právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení.

Zobrazit programy LL.B.
Při přihlášení do15. 7. 2024
od 44 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 15. 7. 2024

Program LL.D. - Doctor of Laws

Profesně vzdělávací program LL.D. (Doctor of Laws) je nejvyšším stupněm profesního vzdělání v oblasti práva. Studium programu LL.D. je určeno zejména absolventům profesních studií LL.M., MBA a MSc. a dále pro absolventy magisterského vzdělání 2. stupně (Mgr. nebo Ing.) s právní praxí nebo s alespoň 3 letou praxí na manažerské pozici. Studium je vhodné jak pro specializované právní profese, jako jsou advokáti či firemní právníci, tak pro manažery na vyšších pozicích, kteří se v praxi setkávají s řešením právních otázek zejména v oblasti korporátního práva či s řešením obchodních případů. Studium LL.D. je vrcholem profesního manažerského vzdělávání v oblasti práva a managementu a jeho cílem je další rozvoj právních znalostí právníků a manažerů.

Zobrazit programy LL.D.
Při přihlášení do15. 7. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 15. 7. 2024

Program MSc. - Master of Science

Program MSc. je určen především lidem z praxe či absolventům bakalářského či magisterského stupně VŠ studia, jejichž cílem je získání či prohloubení znalostí v oblasti managementu nebo leadershipu. Výhodou programu je, že z 10 předmětů si můžete plných 4 sami zvolit a program si tak cíleně nastavit podle oborů, o které se nejvíce zajímáte. MSc. je profesní titul vzdělávacího programu, který je firmami a institucemi ve vyspělém světě vysoce hodnocen. V České republice je titul MSc. tedy chápán jako neakademický profesní titul, uváděný za jménem. Pro program Master of Science je charakteristická vysoká adaptabilita potřebám studentů a praxe a mimořádně velká volnost zacílení studia každého posluchače na jeho potřeby, zájmy, osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.

Zobrazit programy MSc.
Při přihlášení do 15. 7. 2024
od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 15. 7. 2024

Program MPA - Master of Public Administration

Cílem programu je nabídnout posluchačům specializovaný právní, odborný a manažerský servis zaměřený na základní problematiku státní správy a samosprávy a rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy. Osm z deseti modulů programu MPA poskytuje všeobecný rozhled i praktické zkušenosti počínaje právem samosprávných celků a správního práva, přes projektové řízení, evropské fondy, veřejnou správu EU, eGovernment, informační a komunikační technologie až po řízenou správu dokumentů. Novinkou programu jsou nezbytné znalosti z oblasti ochrany osobních údajů v dokumentech a ICT, povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a práv subjektů údajů podle GDPR. Z několika desítek volitelných předmětů si lze vybrat dva z oblasti práva, managementu, marketingu a jiných odborností, včetně další specializace z oblasti GDPR.

Zobrazit programy MPA
Při přihlášení do 15. 7. 2024
od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 15. 7. 2024

Programmes MBA & LL.M. in English Language

Get a prestigious managerial MBA & LL.M education and save your free time – the mutual element and advantage of study with us is flexibility. We offer studies which are practice-oriented, vocational and optimised for busy employees – you study in your mother tongue, under the supervision of experts from renowned Czech universities, and you are a distant learner. Our instruction derives from a respect for theories but it mostly operates with everyday practical experience.

You can also studying programs online.

Zobrazit programy MBA
When logging in to 30. 4. 2024

   3890 €  

Sign up now and get a special prize! The promotion is valid only until 30. 4. 2024

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Události

Proč se přihlásit ke studiu MBA nebo LL.M. na Ústavu práva a právní vědy?

Hledáte způsob, jak posunout svou kariéru na novou úroveň? Získejte klíčové znalosti a dovednosti pro úspěch ve světě businessu a práva. Přihlášky přijímáme od 1. června 2024. Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost stát se součástí naší komunity a nastartovat svou profesní budoucnost!

20.06.2024

Více informací

WEBINÁŘ ZDARMA: Aktuální otázky českého ústavního práva

Webinář je pořádán v rámci obecně prospěšné činnosti Ústavu práva a právní vědy a je pro širokou veřejnost zcela ZDARMA.

11.03.2024

Více informací

Byznys modely a jejich (smysluplná) inovace

Byznys model (obchodní model, podnikatelský model) obvykle popisuje, jak organizace vytváří, dodává a získává (zachycuje) hodnotu. V rámci praktického managementu i studia MBA apod. tedy mají své místo v hlavách, na papírech/arších i v elektronické podobě.

29.02.2024

Více informací

DOD v únoru každou středu! Akční ceny vybraných MBA a LL.M. programů do 15. 2. 2024

Jako přední profesní vzdělávací instituce, která nabízí studijní programy MBA a LL.M, s potěšením oznamujeme, že únor bude u nás ve znamení Dnů otevřených dveří.

06.02.2024

Více informací

Novoroční nabídka: Akční ceny vybraných MBA a LL.M. programů

S příchodem nového roku přichází nové příležitosti pro osobní a profesní růst. Využijte naši speciální novoroční nabídku a zapojte se do našich vybraných MBA a LL.M. programů za akční ceny!

04.01.2024

Více informací

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MBA

Ing. Jan Klika, MBA

MBA

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

"Ústav práva a právní vědy jsem si vybrala, protože zahrnuje celou šíři oblasti managementu ve školství," říká Jana Šindelářová, MBA, absolventka programu MBA Management ve školství.
MBA

Lucie Gorecká, DiS., MBA

LL.M.

Mgr. Tereza Lacková, B.A., LL.M.

MBA

Mgr. Stanislav Polák, MBA

Vysoká odbornost, zaměření na praxi, perfektní servis studijního oddělení.
MBA

Ing. Jiří Drahovzal, MBA

LL.D.

Augustin Bernát, MBA, LL.D.

Získejte ukázkovou brožuru ke studiu

Zadejte svou e-mailovou adresu níže a my Vám na ní zašleme naší ukázkovou brožuru v PDF.

Pozvánka na Den otevřených dveří 

Potkejte se s námi ve středu 26. 6. 2024 od 10:00 do 18:00 hod. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet.

Registrovat se

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.