LL.M. International Private Law and Management

The Master of Laws (LL.M.) professional education program is a traditional and recognized model of professional study that focuses on international business law and project and strategic management, including finance. The program is intended especially for Czech and foreign applicants from the ranks of lower and middle management, to whom it will provide a comprehensive overview of the conditions and strategy of cross-border business within the EU and at the global level. Study 100% online and consult your study and business matters with our lecturers, who are happy to pass on their unique know-how.

ID: EN-LLM-01-10-410

Při přihlášení do 30. 4. 2024
od 83.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 30. 4. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Study takes place 100% online and can therefore be used by students from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Germany and Austria, as well as by students in locations all over the world

You will sign the contract online without the need to go through the formalities in person, you will pay the tuition fee by bank transfer in EUR.

In the Student Section, you will have a thematic syllabus for each subject with essay topics and PowerPoint presentations from lecturers.

Upon agreement with the lecturer, you can choose your own essay topic that 100% suits your professional focus or interest.

Study is a cost item for you or your employer relating to achieving, securing and maintaining income, and its costs are therefore included in the income tax base (i.e. the costs can be deducted).

You can prepare essays from the comfort of your home or office, wherever you may be, and you can meet with our lecturers according to your wishes or needs remotely via the GOOGLE MEET platform.

The study ends with the defense of the final dissertation via the GOOGLE MEET platform and the awarding of a diploma with the title LL.M. and the IES certificate from the supervisory authority, the International Education Society.

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

106 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

100 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

1. semestr

International Private Law I.

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA)

The Law of Contract for Business

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA)

Project management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Marketing Management

(Pietro Andrea Podda, Ph.D.)

2. semestr

International Private Law II.

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA)

Arbitration Law

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA)

Strategic Management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

International Business and Finance

(Pietro Andrea Podda, Ph.D.)

3. semestr

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA

Garant programu

Je absolventem PF UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropským mezinárodním právem soukromým (kolizní úprava podle Nařízení Řím I a Řím II) a to jak z hlediska teoretického, tak i praktických možností dalšího rozvoje alternativních způsobů řešení sporů v rámci rozšířené EU. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

Ke stažení

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

106 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

112 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

90 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.