Programy MBA - Master of Business Administration

Výukový model našich profesních vzdělávacích programů MBA čerpal před 30 lety v době svého zrodu v obchodních přístupech a ideálech Jacka Welche, v obchodních strategiích Steva Jobse a v akademické sféře čerpal z programů MBA vyučovaných na Harvardské univerzitě v USA. Tyto myšlenky jsme strukturovali do uceleného systému distanční výuky, zaměřeného na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Jsou určeny pro manažery, členy managementu obchodních společností nebo veřejných úřadů, pro podnikatele, majitele firem nebo zaměstnance státní správy a samosprávy, a hlavně pak pro všechny, kdo chtějí jít profesně a kariérně dál a posílit svoje znalosti a postavení na trhu práce.

Při přihlášení do 14. 5. 2021
  online studium     83.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 14. 5. 2021

Přehrát video

Přínosy studia

Jsme originál – jako první v ČR jsme začali před 16 lety uskutečňovat moderní výuku MBA a náš úspěšný vzdělávací model od nás od té doby přejímají další MBA školy, které inspirujeme

Máme skutečné specializace jednotlivých studijních MBA programů

Distanční studium je šité na míru pracovně vytíženým zájemcům, víkendová lektorská setkání + samostudium z pohodlí domova

Znalosti a svoje know-how Vám budou předávat ti nejlepší lektoři ze svých oborů, kteří kladou důraz na etické aspekty businessu a jsou příznivci podpory kritického myšlení

Studenti našich MBA programů se mohou v případě svého zájmu účastnit výuky i z jiných programů (aniž by z toho plynuly další studijní povinnosti)

Studenti našich MBA programů mohou zdarma navštěvovat naše odborné semináře pro veřejnost

Získáte osvědčení, diplom a mezinárodně uznávaný titul MBA a dále certifikát mezinárodní akreditační autority IES (Internatioal Education Society)

Získáte lepší pracovní uplatnění tak, jako jej získalo 94 % našich absolventů

Jako bonus získáte online úspěšné monografie našich lektorů Strategický management, Finanční řízení podniku, Daňová optimalizace, Firemní kultura a identita, Leadership v organizaci, Management lidských zdrojů, Holistická marketingová koncepce, Strategický marketing, Kvalita péče ve zdravotnictví, Time management a Psychologie řízení a vedení lidí

Získáte zdarma video a foto ze slavnostní promoce pro absolventy v překrásných historických prostorách Sukovy síně a Dvorany pražského Rudolfina

Studium můžete věnovat svým zaměstnancům nebo sami sobě jako benefit. Studium je daňově uznatelným nákladem a Vaše společnost si může odečíst DPH a současně si o platbu za studium snížit základ daně

Průběh studia

Délka studia 12 až 14 měsíců

1

Výběr studijního programu a podání přihlášky

Vyhotovení smlouvy a obdržení pokynů ke studiu

2

Absolvování 3 semestrů s celkem 10 předměty zakončenými seminárními pracemi

Tématická setkání pro jednotlivé předměty probíhají vždy v sobotu a neděli

 
3

Vypracování závěrečné práce

4

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina

Oborové specializace

MBA s odbornou specializací

MBA Sportovní management a právo

V dnešní době se ve sportu pohybují značné finanční prostředky, ale manažerů s praktickými zkušenostmi a tzv. „tvrdými dovednostmi“ (hard skills) s orientací na sportovní management a právo je velmi málo.

MBA Sportovní management a právo

Program je určen pro

Program je určen pro všechny, kdo se profesionálně věnují sportovnímu managementu nebo kdo se z jiných důvodů zajímají o dynamicky se rozvíjející oblast sportovního práva a managementu

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Kreativní komunikace pro manažery

V dnešní době je nejen u manažerských pozic vyžadováno umění jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Síla neverbální komunikace, správná struktura sdělení, umění zvládání nervozity před veřejným projevem je nedílnou součástí komplexní připravenosti jakéhokoliv zaměstnance.

TIP

MBA Kreativní komunikace pro manažery

Program je určen pro

pro všechny, kdo mají nebo se chystají mít v budoucnu přímé podřízené, kterým je potřeba myšlenky sdělovat jednoznačně a se správnou výslovností a artikulací. Všichni vedoucí oddělení, manažeři, ředitelé malých i velkých firem ocení praktický nácvik správné kultury mluveného projevu.

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Executive Marketing management

Program je orientován na moderní marketing i aktuální nástroje public relations, které se používají pro efektivní komunikaci úspěšných společností.

TIP

MBA Executive Marketing management

Program je určen pro

manažery reklamních agentur

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Real Estate

Program je obsahově zaměřen na rozvoj praktických obchodních dovedností při obchodování na trhu s nemovitostmi.

MBA Real Estate

Program je určen pro

realitní makléře

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Program je sestaven tak, aby uvedl studenty do problematiky mezinárodních vztahů včetně politicko-ekonomických vazeb, moderních dějin diplomacie, ekonomických teorií a práva Evropské unie se zaměřením na aplikační praxi.

MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Program je určen pro

uchazeče z nadnárodních společností, diplomaty

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Management ve zdravotnictví

Program v odborné rovině studenty seznamuje se systémem řízení ve zdravotnictví a poukazuje na principy fungování zdravotnictví v českém prostředí.

MBA Management ve zdravotnictví

Program je určen pro

členy TOP a středního managementu zdravotnických a sociálních zařízení

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Management ve veřejné správě

Program je orientován na nabytí nebo rozšíření znalostí v zásadních oborech veřejné správy, a to jak v tuzemském, tak v evropském kontextu.

MBA Management ve veřejné správě

Program je určen pro

zaměstnancům státní správy, místních samospráv, obcí, krajů a státních a veřejnoprávních úřadů

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Psychologie managementu

V programu nabízíme zájemcům možnost získat od našich lektorů praktické informace a načerpat od nich zkušenosti z praxe, se zacílením na využití psychologických postupů v manažerské praxi.

MBA Psychologie managementu

Program je určen pro

manažery, řídící pracovníky, podnikatele, pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Management ve školství

Cílem programu je kvalitní příprava řídících pracovníků pro vedoucí funkci ve školách a školských zařízeních, prohloubení jak teoretických, tak i praktických znalostí a dovedností v klíčových oblastech.

MBA Management ve školství

Program je určen pro

učitele, vychovatele, pedagogy a ředitele základních a středních škol

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA GDPR Management

V programu MBA GDPR v praxi se posluchači podrobně seznámí se základními pojmy GDPR, naučí se veškerá opatření, která budou muset ve své instituci učinit.

MBA GDPR Management

Program je určen pro

pověřence pro ochranu osobních údajů, ředitele malých a středních podniků, vrcholové manažery, finanční a daňové poradce

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA v oblasti financí

MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Program reflektuje skutečnost, že stát se dobrým finančním poradcem bez znalostí finančního trhu a chování zákazníků nelze.

MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Program je určen pro

obchodní zástupce, makléře

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Finanční management podnikání

Program učí studenty v rámci strukturovaných a na sebe navazujících modulů znalostem, které jim mají v praxi dopomoci v jejich firmách k dosažení lepšího hospodářského výsledku.

TIP

MBA Finanční management podnikání

Program je určen pro

manažery, podnikatele, finanční ředitele

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA v oblasti management obchodu

MBA Executive Management 

Program je strukturován tak, aby předměty v jeho základu byly tvořeny nejzákladnějšími a ve své podstatě nejdůležitějšími předměty z oblasti managementu.

TIP

MBA Executive Management 

Program je určen pro

časově nejvytíženější studenty

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Leadership

Program MBA Leadership navazuje na tradici projektových MBA ve smyslu používání případových studií a praktického využití.

MBA Leadership

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Strategický management

Program se orientuje na zlepšení analytických i vedoucích schopností řídících a vrcholových manažerů.

MBA Strategický management

Program je určen pro

vrcholové manažery, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program seznamuje studenty se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy a aktivitami a s trendy v řízení lidí.

TIP

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program je určen pro

pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA Management obchodu

Program je určen všem, kteří se profesně zabývají obchodem a kontaktem s koncovými zákazníky, ale i manažerům, kteří vedou týmy obchodních zástupců v rámci přímého i nepřímého prodeje.

TIP

MBA Management obchodu

Program je určen pro

manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

MBA v oblasti práva

MBA Commercial Law

Program je zaměřen na získání znalostí v oblasti soukromého práva se zaměřením na obchodní právo. Cílem programu je uvést studenty do problematiky obchodního práva s důrazem na právo obchodních společností a smluvní a závazkové právo.

MBA Commercial Law

Program je určen pro

podnikatele, manažery, vedoucí pracovníky

s cenou studia od

88 900 Kč

Více o programu

Hodnocení programu

4.7 / 5 Hodnotilo: 259 lidí

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MBA

Mgr. Marek Pabjan, MBA

V mé práci ředitele školy se pořád něco mění. Školám se stále přidávají nové povinnosti, které většinou nesouvisí s naší původní profesí, a proto je nezbytné se neustále vzdělávat. Jakožto absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity včetně následného funkčního studia na již zmiňované fakultě - a dlouhé řady různých seminářů a školení - jsem po letech řídící praxe usoudil, že je čas na systematické studium, z něhož získám aktuální poznatky užitečné pro svou práci.
MBA

Ing. Zuzana Zajičková, MBA

WBI s.r.o. - Business Solutions Director
MBA

Dita Novotná, MBA

HR Manager, TI Group Automotive systems s.r.o.
MBA

Janet Lešťák, MBA

MBA

Ing. Petra Šumná, MBA

Project Organization Management, Komerční banka, a.s.
MBA

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor
MBA

Jan Řežábek, MBA

OSVČ, oblastní obchodní ředitel a vedoucí prodeje

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.

most popular rolex swiss replica watches for cheap sale.