Aktuality

Sledujte aktuality Ústavu práva a právní vědy. Informujeme o novinkách, proběhlých i připravovaných akcích, studijních programech, seminářích a cenových akcích. Píšeme o všem zajímavém, co vám může pomoci v rozhodování o studiu manažerských programů.

Zákoník práce (dále „ZP“) jako základní pracovněprávní předpis plní nejen funkci regulující personální praxi, ale řadou ustanovení chrání slabší stranu pracovněprávních vztahů – zaměstnance. Je to zejména v oblasti skončení pracovního poměru nebo změny druhu práce. Stanoví jednoznačné důvody pro skončení pracovního poměru, a přitom zohledňuje určité sociální, zdravotní nebo jiné situace, v nichž se zaměstnanec nachází. Legislativně se tento postup označuje jako “ochranná doba“ v pracovním poměru.

Přečíst celý článek

Listina základních přání zakladatele svěřenského fondu je neformální a zároveň důvěrný dokument, který může sepsat zakladatel svěřenského fondu pro správce svěřenského fondu. Důvodem, proč je listina přání v praxi využívána je zejména skutečnost, že v řadě případů zakladatel svěřenského fondu nechce veškerá svá přání a požadavky vkládat do statutu svěřenského fondu, který je základním dokumentem svěřenského fondu, čímž je také mnohdy veřejný anebo je postupován dalším subjektům (např. úřadům). Listina přání je tak vhodným řešením.

Přečíst celý článek

V předchozím článku jsme se zabývali základy tzv. stížnostního oprávnění fyzických a právnických osob vůči správním orgánům, konkrétně vůči jejich činnosti a chování jejich úředních osob. Bylo již řečeno, že stížnost lze správnímu orgánu podat za splnění určitých podmínek daných zákonem. Jde v tomto směru o zákonné vymezení stížnostního práva zaručeného fyzickým a právnickým osobám ústavním řádem.

Přečíst celý článek

Ve zbývajícím období letošního roku se očekávají zásadní změny v pracovněprávních předpisech. V legislativním řízení se projednávají novely zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP), které vycházejí nejen ze závěrů Národní ekonomické rady vlády (NERV), ale i z požadavků zaměstnavatelů. Změny by měly zajistit větší pružnost trhu práce i zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů. S účinností změn v podobě novel ZP se počítá od 1. ledna 2025.

Přečíst celý článek

Jste účastníkem správního řízení, které s vámi vede některý státní úřad, městský úřad nebo jiný správní orgán, a vám se zdá, že jeho postup není v pořádku nebo je bezdůvodně pomalý? Nebo se vám zdá, že úředník se při vyřizování vaší záležitosti k vám nechoval tak, jak měl? Pro prověření, zda byl postup úřadu ve vaší věci náležitý a chování úředníka v pořádku, vám správní řád umožňuje podat stížnost. Pro řádné uplatnění stížnosti, a tedy pro to, aby mohla být úřadem vůbec projednána, je ale potřeba splnit určité náležitosti. Kdo, kdy a jak tedy může podat stížnost na postup úřadu nebo chování úředníka?

Přečíst celý článek

Blízký východ je z hlediska mezinárodněpolitického vývoje dlouhodobě jedním z nejsledovanějších regionů světa a Stát Izrael je v dějinách moderního Blízkého východu jedním z nejvýraznějších fenoménů. Při chronologickém pohledu na izraelské dějiny se nelze vyhnout dějinám palestinským, je možné říci, že vzhledem k vleklému konfliktu jsou od moderních dějin izraelských navzájem neoddělitelné.

Přečíst celý článek

Mediace je metodou mimosoudního řešení sporů, která je v České republice právně upravena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, a to s účinností od 1.7.2012. Profese mediátora je tak v českém právním řádu upravena poměrně nově. Veřejnosti tak není příliš známá. Pro mnohé mediátory (zejména z řad začínajících mediátorů) je proto obtížné se prosadit a přesvědčit potenciální klienty, aby si jako mediátora vybrali právě je, popř. aby vůbec jako způsob řešení sporu zvolili mediaci. Příspěvek proto shrnuje několik možností, jak se jako mediátor propagovat a získávat klienty.

Přečíst celý článek

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.