Aktuality

Sledujte aktuality Ústavu práva a právní vědy. Informujeme o novinkách, proběhlých i připravovaných akcích, studijních programech, seminářích a cenových akcích. Píšeme o všem zajímavém, co vám může pomoci v rozhodování o studiu manažerských programů.

Blízký východ je z hlediska mezinárodněpolitického vývoje dlouhodobě jedním z nejsledovanějších regionů světa a Stát Izrael je v dějinách moderního Blízkého východu jedním z nejvýraznějších fenoménů. Při chronologickém pohledu na izraelské dějiny se nelze vyhnout dějinám palestinským, je možné říci, že vzhledem k vleklému konfliktu jsou od moderních dějin izraelských navzájem neoddělitelné.

Přečíst celý článek

Mediace je metodou mimosoudního řešení sporů, která je v České republice právně upravena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, a to s účinností od 1.7.2012. Profese mediátora je tak v českém právním řádu upravena poměrně nově. Veřejnosti tak není příliš známá. Pro mnohé mediátory (zejména z řad začínajících mediátorů) je proto obtížné se prosadit a přesvědčit potenciální klienty, aby si jako mediátora vybrali právě je, popř. aby vůbec jako způsob řešení sporu zvolili mediaci. Příspěvek proto shrnuje několik možností, jak se jako mediátor propagovat a získávat klienty.

Přečíst celý článek

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce) obsahuje pravidla pro tvorbu písemností zaměstnavatele. Vedle „klasických“, které charakterizujeme jako dvoustranné, např. pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, manažerská smlouva, apod.existuje možnost zaměstnavatele vydat vlasrní předpisy, kterými zvýhodňuje zaměstnance. Zejména se jedná o vnitřní předpis,který nabývá na významu po novele zák. práce č. 281/2023 Sb., od 1. října 2023,kdy současná legislativní a sociální situace by měla být pro zaměstnavatele důvodem pro jeho úpravu a aktualizaci.

Přečíst celý článek

V poslední době se dostává do popředí zájmu ústředních orgánů i vlády legislativní řešení flexibility a pružnosti pracovního trhu, které by mělo napomoci rozvoji ekonomiky. Návrhy v této oblasti přijala Národní ekonomická rada vlády (NERV), zejména k úpravě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP). Doporučení se týkají i snazšího a volnějšího propouštění zaměstnanců z práce.

Přečíst celý článek

Jak moc ovlivní legislativní změny přístup klientů k top oblíbenému spořicímu produktu se státní dotací? Jaký dopad má úsporný vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí na výši státního příspěvku ve stavebním spoření? Nevíte si rady, jak se ke změnám postavit – ponechat či vypovědět? Rádi vám s tímto dilematem pomůžeme.

Přečíst celý článek

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.