Naše online knihovny

Všichni studenti prezenční i online formy studia obdrží přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

  

Online knihovna BOOKPORT

Naším cílem je studium co nejvíce zpřístupnit studentům z celé České republiky i ze Slovenska a zajistit jim maximální studijní komfort.  Právě z tohoto důvodu je pro naše studenty k dispozici online knihovna BOOKPORT nabízející knižní tituly v českém jazyce, cizojazyčná vydání, ale i vědecké články a studie.

Studenti Ústavu práva a právní vědy tak mají zajištěn přístup ke kvalitním informačním zdrojům prostřednictvím online knihovny BOOKPORT, ze kterých mohou čerpat po celou dobu studia, při psaní seminárních prací, případových studií i závěrečné disertační práce. V online knihovně jsou Vám k dispozici všechny relevantní odborné tituly z  několika knižních portálů, na čele s největším českým vydavatelem manažerské literatury GRADA Publishing. 

 


 

Jako studenti budete mít k dispozici odbornou manažerskou literaturu, populárně naučnou literaturu, odborné články i vědecké studie a výzkumy.

 

 

 

Online knihovna CODEXIS

Online knihovnu CODEXIS obsahující odbornou právnickou literaturu, články, legislativní předpisy a judikaturu soudů ocení zejména studenti programů LL.M., neboť tyto programy obsahují zejména právní předměty, jakož i studenti, kteří si vedle manažerských programů zvolili jako povinně volitelný předmět některý modul z oblasti práva. Software CODEXIS je komplexní systém navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva. Je vytvořen pro zástupce právnických profesí (zejména pro advokáty, soudce a firemní právníky), pro členy statutárních orgánů obchodních korporací (jednatele a členy představenstva), pro manažery a specialisty, kteří potřebují snadný přístup k právním informacím, stejně jako pro starosty a vedoucí funkcionáře veřejnoprávních korporací.

 

 

Součástí online knihovny CODEXIS je i absolutní sotwareová novinka Workspaces, který nabízí široké možnosti sdílení a vzájemné spolupráce s jinými studenty, a navíc poskytuje efektivní nástroj k organizaci individuálního studia týkající se různých oblastí legislativy a judikatury soudů. Jedná se o chytré prostředí s širokými možnostmi využití zejména u studentů z řad firemních právníků, advokátů, manažerů, ale i vysoce specializovaných pracovníků například v oblasti účetnictví, interního auditu, compliance, personalistiky či BOZP.     

 

 


 

Vyberte si tu pravou specializaci pro Vás 

  • Ústav práva a právní vědy realizuje profesní vzdělávání již od roku 2003 a jedním z jeho hlavních průkopníků v České republice. Aktuálně Vám nabízíme manažerské a právní programy: MBA, LL.M., MSc., MPA, BBA, LL.B., jakož i doktorské programy pro TOP management DBA a LL.D.

Výběr programu

Potkejte se s námi ve středu 15. 5. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.